Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 5/2013, s. 383-384
prof. dr hab. med. Halina Woś
Komentarz do prac
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!
Bieżący numer „Postępów Nauk Medycznych” został przygotowany przez pediatrów z klinik pediatrycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz śląskich szpitali dziecięcych.
Zawiera prace kliniczne, między innymi dotyczące jednej z najczęstszych przyczyn hospitalizacji – biegunki rotawirusowej – przedstawiając odmienności klinicznego przebiegu w zależności od wieku pacjenta (1).
Poszukując przyczyny, a może skutków zmian przepuszczalności jelitowej u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit badano zachowanie się zonuliny, markera biorącego udział w rozluźnianiu tzw. „tight junction” w błonie śluzowej jelit. W pracy „Evaluation of intestinal permeability on the basis of zonulin levels in children with IBD” autorzy z Kliniki Pediatrii wskazali na możliwość wykorzystania oznaczeń zonuliny w ocenie zaburzeń stanu błony śluzowej jelit jako nieinwazyjnego biomarkera uszkodzenia ściany jelita (2).
Zaburzenia gospodarki lipidowej w zespole nerczycowym nie do końca są rozpoznane: próbowano je odnieść do zachowania się stężenia karnityny, substancji biorącej udział w ß-oksydacji długołańcuchowych kwasów tłuszczowych w ostrym okresie choroby i w remisji. Wyniki przedstawiono w pracy „Carnitine concentration levels in serum of children with nephrotic syndrome” (3).
Infekcja Helicobacter pylori jest jedną z najczęstszych przyczyn stanu zapalnego błony śluzowej żołądka, daje objawy bólów brzucha, a także powoduje zaburzenia łaknienia doprowadzając do zaburzeń odżywiania. Autorzy pracy „If the Helicobacter pylori infection may affect ghrelin secretion in children” wykazali, że stan zapalny błony śluzowej spowodowany infekcją nie wpływa na wydzielanie greliny (4).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Więcek S, Woś H, Stawicka-Ociepka E, Grzybowska-Chlebowczyk U: Clinical picture of rotavirus infections in patients hospitalized in the Department of Paediatrics, Medical University of Silesia in Katowice, in the years 2008-2009. Post N Med 2013; 5: 340-345.
2. Pabijasz D, Grzybowska-Chlebowczyk U, Woś H: Evaluation of intestinal permeability on the basis of zonulin levels, in children with inflammatory bowel disease. Post N Med 2013; 5: 346-350.
3. Płonka J, Woś H, Hyla-Klekot L: Carnitine concentration levels in serum of children with nephrotic syndrome. Post N Med 2013; 5: 351-356.
4. Obuchowicz A, Kula-Gradzik J, Ślimok M et al.: If the Helicobacter pylori infection may affect ghrelin secretion in children. Post N Med 2013; 5: 357-360.
5. Emich-Widera E, Kałużna-Czyż M, Bryśkiewicz P et al.: Czy w ciągu ostatnich 10 lat zmieniły się częstość i rodzaj bólów głowy dzieci i młodzieży kierowanych do oddziału neurologii? Post N Med 2013; 5: 361-367.
6. Hyla-Klekot L, Kucharska G, Słonka K, Karwicka K: Nieskuteczność agresywnej terapii immunosupresyjnej, leczenia biologicznego i plazmaferez w leczeniu młodzieńczego tocznia układowego z nieproliferacyjną postacią nefropatii toczniowej. Post N Med 2013; 5: 368-374.
7. Hyla-Klekot L, Kucharska G, Słonka K, Karwicka K: Odmienność uwarunkowań patofizjologicznych, obrazu klinicznego i metod terapii młodzieńczej postaci tocznia trzewnego układowego. Post N Med 2013; 5: 375-382.
8. Kudela G, Bunarowska M, Koszutski T, Bohosiewicz J: Application of appendix in treatment of children with neurogenic dysfunction of bladder and anal canal. Post N Med 2013; 5: 336-339.
Postępy Nauk Medycznych 5/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych