Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 10/2013, s. 726-727
Urszula Fiszer
Komentarz do prac
Niniejszy numer „Postępów Nauk Medycznych” jest w całości poświęcony współczesnym problemom neurologii. Jest to dziedzina medycyny, w której zachodzą niezwykle szybkie zmiany, szczególnie związane z postępem cywilizacyjnym i będącym jego konsekwencją wydłużającym się okresem życia człowieka, co powoduje postępujące starzenie się społeczeństw europejskich. Prognozy epidemiologiczne sugerują, że w 2030 r. liczba osób powyżej 50. roku życia wzrośnie dwukrotnie.
O znaczeniu neurologii dla społeczeństw świadczy fakt, że maj 2013 roku został ogłoszony Europejskim Miesiącem Mózgu (European Month of Brain) przez Europejską Radę Mózgu (European Brain Council – EBC) wraz z Europejską Federacją Stowarzyszeń Neurologicznych (European Federation of Neurological Associations – EFNA).
Większość artykułów zamieszczonych w tym numerze została opracowana przez Zespół Kliniki Neurologii i Epileptologii.
Udary mózgu stanowią istotne wyzwanie terapeutyczne m.in. ze względu na ich skutki społeczne. Zasadniczym zadaniem dla neurologów jest zmniejszenie śmiertelności oraz inwalidztwa po udarze mózgu. Ważna jest wczesna identyfikacja możliwości powikłań u tych chorych w celu podjęcia optymalnego postępowania terapeutycznego. Zagadnieniu wykrywania możliwości komplikacji kardiologicznych poświęcony jest artykuł (1).
Zespoły otępienne stają się coraz większym problemem dla neurologów. Kwestii oceny ryzyka wystąpienia otępienia u osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi poświęcony jest kolejny artykuł (2).
W dalszej kolejności przedstawiono badanie ekspresji transportera dopaminy (DAT) w limfocytach krwi obwodowej pacjentów z chorobą Parkinsona w porównaniu do grupy kontrolnej oraz wpływu różnych parametrów. Limfocyty krwi obwodowej służą jako uznany model do badań zmian układu neuroprzekaźnik-receptor (3).
Następna praca koncentruje się na problemach identyfikacji i kwalifikacji wzorów zapisu aktywności bioelektrycznej mózgu (EEG) jako zmian o charakterze napadowym – w odniesieniu do stosowanej współcześnie terminologii i w świetle nowoczesnych możliwości wynikających z zastosowania metod cyfrowej rejestracji i analizy zapisów EEG (4).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Maliszewska M, Fiszer U, Palasik W et al.: Elevated troponin I level: a predictor of poor prognosis after ischemic stroke. Post N Med 2013; 10: 667-672.
2. Barczak A, Gabryelewicz T, Wasiak B et al.: Clinical Dementia Rating Scale (CDR) and dementia risk in the Mild Cognitive Impairment patients. Post N Med 2013; 10: 673-677.
3. Fiszer U, Piaścik-Gromada M, Jethon M et al.: Dopamine transporter immunoreactivity in peripheral blood lymphocytes in Parkinson’s disease. Post N Med 2013; 10: 678-682.
4. Sobieszek A: Wzory zapisu EEG o charakterze napadowym. Post N Med 2013; 10: 683-690.
5. Michałowska M: Atypical parkinsonian syndrome – primary progressive freezing gait? Case report. Post N Med 2013; 10: 691-693.
6. Kubiak-Balcerewicz K, Fiszer U, Nagańska E et al.: Perfusion computed tomography in the diagnosis of acute focal neurological symptoms – a report of four cases. Post N Med 2013; 10: 694-700.
7. Nagańska E: Znaczenie badania pozytonowej tomografii emisyjnej w diagnostyce padaczki. Post N Med 2013; 10: 701-705.
8. Bogucki P: Znaczenie zaburzeń układu autonomicznego w symptomatologii i patogenezie napadów padaczkowych. Post N Med 2013; 10: 706-709.
9. Leńska-Mieciek M: Psychogenne zaburzenia ruchowe. Post N Med 2013; 10: 710-714.
10. Palasik W: Leki biologicznie w leczeniu stwardnienia rozsianego. Przegląd aktualnych osiągnięć. Post N Med 2013; 10: 715-719.
11. Chochoł P, Fiszer U: Ocena parametrów płynu mózgowo-rdzeniowego w diagnostyce chorób neurologicznych. Post N Med 2013; 10: 720-725.
Postępy Nauk Medycznych 10/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych