Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 2/2014, s. 107-109
*Andrzej Oko
Współczesne poglądy na przewlekłą dysfunkcję przeszczepu nerki
Chronic renal allograft dysfunction – current state of knowledge
Department of Nephrology, Transplantology and Internal Medicine, Karol Marcinkowski Poznań, University of Medical Sciences
Head of Department: prof. Andrzej Oko, MD, PhD
Streszczenie
Wyniki zarówno wczesne, jak i odległe, przeszczepiania nerek ulegają systematycznej poprawie. Tym niemniej, nadal około 5% chorych rocznie wraca do programu leczenia hemodializami z powodu utraty funkcji przeszczepionej nerki. Główną przyczyną tego stanu jest występowanie u chorych przewlekłej dysfunkcji przeszczepu (pdp), której patogeneza ma charakter złożony. Proces ten rozwija się najczęściej po roku od zabiegu i charakteryzuje się klinicznie powolnym postępującym spadkiem filtracji kłębuszkowej w powiązaniu z nadciśnieniem tętniczym i białkomoczem. Zmianom naczyniowym typu endarteritis proliferativa towarzyszą wykładniki zapalenia toczącego się w tkance śródmiąższowej i w cewkach (tubulitis) oraz włóknienie śródmiąższowe i zanik cewek (ang. interstitial fibrosis – tubular atrophy, IF/TA). W świetle nowych badań, główną przyczyną pdp nie jest jak dotąd sądzono nefrotoksyczność inhibitorów kalcyneuryny, lecz toczący się w przeszczepie proces immunologiczny przewlekłego odrzucania humoralnego (ABMR). Typowa jest przy tym obecność rozlanych linijnych złogów C4d w kapilarach okołocewkowych kory i rdzenia nerki, a także stwierdzenie we krwi biorcy przeciwciał anty-HLA specyficznych dla dawcy (DSA). Główną przyczyną ABMR jest nieadekwatna immunosupresja wynikająca często ze złej współpracy chorego i nieprzestrzegania zaleceń regularnego przyjmowania leków immunosupresyjnych.
Summary
Both early and long-term outcomes of kidney transplantation are improving steadily. However, still about 5% of patients restart hemodialysis every year because of graft function loss. The main reason is chronic allograft dysfunction (CAD), the pathogenesis of which is complex. It usually develops more than a year since surgery. Clinical manifestation of this process involves gradual decline of GFR accompanied by hypertension and proteinuria. Progressive vascular changes of endarteritis proliferativa type are accompanied by ongoing inflammation within interstitial space and tubules (tubulitis). As a result, interstitial fibrosis and tubular atrophy (IF/TA) develop. According to the results of several recent studies, chronic nephrotoxicity of calcineurin inhibitors seems to be not the main cause of CAD. In contrast, in most cases immune-dependent destruction of the graft can be observed. The process of chronic antibody-mediated rejection (ABMR) is recognized by the presence of diffuse C4d deposits in peritubular capillaries accompanied by the development of donor-specific antibodies in the recipient. It seems likely that in nearly half of cases, ABMR and subsequent graft loss are due to inadequate (poor) immunosuppression because of patient’s nonadherence to the treatment.
Both early and long-term outcomes of kidney transplantation are improving steadily, which should be attributed to a modern and effective immunosuppression, as well as an increasing experience of transplant surgeons and comprehensive care provided to the graft recipients. According to the data of United States Renal Data System (USRD) from 1999 (1), median cadaveric graft survival improved from 5.2 years in the mid-1980s to 10.2 years the mid-1990s, and the European data from the Collaborative Transplant Study (CTS) (2005) revealed that the expected graft half-life exceeded 15 years (2). Despite that, still about 5% of patients return every year to the hemodialysis treatment due to graft function loss. The main reason is chronic allograft dysfunction (CAD), the pathogenesis of which is complex, and the prevention of and treatment have not been very effective so far. The chronic allograft dysfunction may be sometimes diagnosed as soon as a few months after transplantation, but it usually develops move than a year from the surgery. Clinical manifestation of this process involves gradual decline of the glomerular filtration rate (GFR), accompanied by hypertension and proteinuria. Morphological signs of CAD involve progressive vascular changes of endarteritis proliferativa type with myofibroblast hyperplasia and vascular wall fibrosis, resulting in arteriole stenosis and invariably leading to secondary ischemic changes within the graft. These changes are of concentric nature and involve interlobar, arcuate and interlobular arteries. Sometimes they also affect the afferent glomerular arterioles. The internal elastic membrane remains intact. These alterations are accompanied by the markers of ongoing inflammation within interstitial tissue and tubules (tubulitis), mediated by infiltration of immunologically competent cells in the course of cellular response to alloantigens (3).
As a result interstitial fibrosis and tubular atrophy (IF/TA) develop. IF/TA replaced the previously used term – chronic allograft nephropathy (CAN). However, the diagnosis of CAN or IF/TA does not explain the pathogenesis of the process resulting in progressive CAD. Reasons and risk factors of CAD, according to Ekberg and Johansson (4), are summarized in tables 1 and 2.
Table 1. Causes of kidney graft failure.
Immunological factorsNon-immunological factors
Humoral rejectionBasic disease (recurrent or de novo)
T-cell mediated rejectionUrinary tract infection
Inadequate immunosuppression (noncompliant patient, drug withdrawal/nonadherence to treatment)Polyoma BK induced nephropathy
Inadequate immunosuppression (including drug withdrawal/nonadherence to treatment)Calcineurin inhibitor nephrotoxicity
Obstructive nephropathy
Ischemia
Venous thrombosis
Table 2. Risk factors for kidney graft failure.
Donor dependentRecipient dependentImmunological
Deceased donor
Donor after cardiac death
Female genderHLA mismatch
Age > 60 Body weight mismatch (kidneys)Prior sensitization of a donor (PRA)
Female genderObesityInadequate immunosuppression
ComorbiditiesComorbidities
Ischemia timeProteinuria
Delayed graft functionSmoking
Nonadherence

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. USRDS 1999 Annual Data Report. Renal Transplantation: access and outcome 1999.
2. Opelz G, Dohler B, Ruhenstroth a et al.: The collaborative transplant study registry. Transplant Rev (Orlando) 2013; 27: 43-45.
3. Sibley RK: Histopathology of chronic rejection. Transplantation and Clinical Immunology 1997; 28: 13-23.
4. Ekberg H, Johansson ME: Challenges and considerations in diagnosing the kidney disease in deteriorating graft function. Transpl Int 2012; 25: 1119-1128.
5. Nankivell BK, Borrows RJ, Fung C et al.: The natural history of chronic allograft nephropathy. N Engl J Med 2003; 349: 2326-2333.
6. Snanoudj R, Royal V, Timsit MO et al.: Comparison of histological lesions on ten year protocol biopsies in kidney transplant recipients with or without cyclosporine (abstract). Am J Transplant 2009; 9 (suppl. 2): 200.
7. El-Zoghby ZM, Stegalli MD, Lager DJ et al.: Identifying specific causes of kidney allograft loss. Am J Transplant 2009; 9: 527-535.
8. Gaston RS, Cecka JM, Kasiske BL et al.: Evidence for antibody-mediated injury as a major determinant of late kidney graft failure. Transplantation 2010; 90: 68-74.
9. Regele H, Bohming GA, Habicht a et al.: Capillary deposition of complement split product C4d in renal allografts is associated with basement membrane injury in peritubular and glomerular capillaries: a contribution of humoral immunity to chronic allograft rejection. J Am Soc Nephrol 2002; 13: 2371-2380.
10. Sis B, Mengel M, Haas M et al.: Banff’09 Meeting report: antibody mediated graft deterioration and implementation of Banff Working groups. Am J Transplant 2010; 10: 464-471.
11. Sis B, Jhangri GS, Bunnag S et al.: Endothelial Gene expression in kidney transplants with alloantibody indicates antibody-mediated damage despite lack of C4d staining. Am J Transplant 2009; 9: 2312-2323.
12. Mengel M, Husain S, Hidalgo L, Sis B: Phenotypes of antibody-mediated rejection in organ transplants. Transpl Int 2012; 25: 611-622.
13. Wiebe C, Gibson IW, Blydt-Hansen TD et al.: Evolution and clinical pathologic correlations of de novo donor-specific HLA antibody post kidney transplant. Am J Transplant 2012; 12: 1157-1167.
14. Loupy A, Suberbielle-Boissel C, Hill GS et al.: Outcome of subclinical antibody-mediated rejection in kidney transplant recipients with preformed donor-specific antibodies. Am J Transplant 2009; 9: 2561-2570.
15. Loupy A, Hill GS, Suberbielle C et al.: Significance of C4d Banff scores in early protocol biopsies of kidney transplant recipients with preformed donor-specific antibodies (DSA). Am J Transplant 2011; 11: 56-65.
16. Sellares J, de Freitas DG, Mengel M et al.: Understanding the causes of kidney transplant failure: the dominant role of antibody-mediated rejection and nonadherence. Am J Transplant 2012; 12: 388-399.
otrzymano: 2013-11-20
zaakceptowano do druku: 2014-01-08

Adres do korespondencji:
*Andrzej Oko
Department of Nephrology, Transplantology and Internal Medicine Karol Marcinkowski Poznań University of Medical Sciences
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
tel. +48 (61) 869-13-26
aoko@umed.poznan.pl

Postępy Nauk Medycznych 2/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych