Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 3/2014, s. 208-209
Jarosław Kierkuś
Komentarz do prac
W ostatnich latach obserwujemy znaczący wzrost zachorowań na nieswoiste zapalenia jelit u dzieci oraz ich ciężki przebieg. Pojawienie się leczenia biologicznego daje szansę małym pacjentom na lepsze i skuteczniejsze leczenie. Dwa przedstawione opisy przypadków wskazują na zastosowanie leków biologicznych w chorobie Crohna oraz we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego.
Wiernicka w pracy oryginalnej prezentuje na niewielkiej grupie pacjentów wyniki leczenia adalimumabem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u dzieci. W pracy poglądowej podsumowuje dotychczasowe doświadczenia w leczeniu biologicznym wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
Szymańska w pracy poglądowej opisuje zastosowanie skal klinicznych w ocenie ciężkości choroby Crohna, natomiast w pracy oryginalnej podsumowuje znaczącą grupę dzieci kwalifikowanych do leczenia biologicznego.
Chciałbym też zwrócić uwagę na pracę Szczepańskiego i wsp. pt. „Stężenie kalprotektyny w stolcu jako dobry biomarker gojenia śluzówkowego w monitorowaniu przebiegu choroby u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit”. Praca podsumowuje pierwsze doświadczenia ośrodka z nowym markerem zapalenia jelit. Wyniki wskazują na bardzo dobrą korelację stężenia kalprotektyny i stanu zapalnego jelita u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit.
W pracy „Charakterystyka kliniczna dzieci z kamicą pęcherzyka żółciowego – badanie dwuośrodkowe” autorzy, na podstawie analizy 113 przypadków, scharakteryzowali populację dzieci z kamicą pęcherzyka żółciowego pod kątem wieku występowania, czynników ryzyka, przebiegu oraz powikłań. Stwierdzono m.in. że kamica żółciowa dotyczy aż w 30% dzieci do 3 r.ż., w równej mierze obu płci. Analiza czynników ryzyka kamicy żółciowej wykazała znaczący wpływ czynników genetycznych w patogenezie choroby.
Kilka artykułów w numerze jest poświęconych pankreatologii. Oryginalna praca Wejnarskiej porusza dość słabo znany temat genetycznie uwarunkowanego zapalenia trzustki u dzieci. Autorka porównuje przebieg kliniczny przewlekłego zapalenia trzustki u pacjentów ze współwystępowaniem mutacji w genach SPINK1 i CFTR z przebiegiem choroby u pacjentów z PZT o innej etiologii, wykazując, że przebieg kliniczny choroby nie różni się między badanymi grupami. Jest to jedno z pierwszych tego typu opracowań na świecie.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 3/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych