Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 4/2014, s. 275-278
*Czesław Cielecki1, Paweł Nachulewicz1, Błażej Rogowski1, Marcin Obel1, Anita Kalińska1, Ewa Dudkiewicz2, Jerzy Kowalczyk2
Śródścienny krwiak dwunastnicy z masywnym krwawieniem do jamy otrzewnej w przebiegu hemofilii A. Opis przypadku
A spontaneous duodenal haematoma with massive bleeding into the abdominal cavity in the course of haemophilia A. A case report
1Department of Pediatric Surgery, Children’s University Hospital, Lublin
Head of Department: Paweł Nachulewicz, MD, PhD
2Department of Hematology, Oncology and Transplantology, Children’s University Hospital, Lublin
Head of Department: prof. Jerzy Kowalczyk, MD, PhD
Streszczenie
Krwawienie do jamy otrzewnej z objawami wstrząsu hipowolemicznego u pacjentów z hemofilią A jest nieczęsto spotykanym stanem klinicznym. Praca prezentuje przypadek 14-letniego chłopca przyjętego do naszego ośrodka z ostrymi objawami bólowymi brzucha i cechami krwawienia do jamy otrzewnej. U pacjenta z rozpoznaną wcześniej łagodną postacią hemofilii A do tej pory nie występowały żadne epizody krwawień do jam ciała. Wykonane badania ultrasonograficzne i tomografia komputerowa jamy brzusznej wykazały obecność dużego krwiaka dwunastnicy oraz wolną krew w jamie otrzewnej. Po wstępnej stabilizacji hemodynamicznej pacjenta, wykonana kontrolna tomografia komputerowa jamy brzusznej wykazała zwiększenie objętości wolnej krwi w jamie otrzewnej, co wskazywało pośrednio na aktywne krwawienie. W trakcie wykonanej w trybie pilnym laparotomii ewakuowano z jamy otrzewnej 2000 ml krwi oraz stwierdzono obecność rozległego śródściennego krwiaka dwunastnicy, który opróżniono, a ścianę dwunastnicy zaopatrzono płatami Tachosilu (Nycomed®, Japan). Przebieg pooperacyjny był niepowikłany, bez objawów krwawienia do jamy otrzewnej. Wykonane kontrolne badanie rentgenowskie górnego odcinka przewodu pokarmowego wykazało jego prawidłową funkcję motoryczną. Obecnie pacjent pozostaje w kontroli ambulatoryjnej bez jakichkolwiek objawów krwawienia czy zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego.
Summary
Intra-abdominal bleeding with symptomatic haemorrhagic shock in patients with haemophilia A is a rare clinical condition. A 14-year-old male patient presented to the Emergency Department with abdominal pain and distension, with symptoms and signs of intra-abdominal haemorrhage. The patient suffered from a mild form of haemophilia A, so far without any bleeding complications. Ultrasound examination and computed tomography (CT) scan revealed the presence of a large retroperitoneal duodenal haematoma with a large amount of free blood in the peritoneal cavity. After initial haemodynamic stabilization, a repeat CT scan was performed, which revealed an increase of the blood volume in the peritoneal cavity and indicated the persistence of active bleeding. An emergency laparotomy revealed 2000 ml free blood in the abdominal cavity and a huge intramural duodenal haematoma. Duodenal haematoma was evacuated and the duodenal wall was secured by Tachosil (Nycomed®, Japan). The postoperative course was uneventful, without evidence of active bleeding. A control upper gastrointestinal contrast study showed normal duodenal motor function. The patient is now in ambulatory control, without any digestive or bleeding problems.
Introduction
Haemophilia A is an inherited disorder characterized by a defect in blood clotting due to varying degrees of factor VIII deficiency. Bleeding complications occur in 2-14% of patients, and lead to 18% mortality (1). The most serious bleeding complications are located within the central nervous system (CNS) and abdominal organs. Bleeding into the abdominal cavity is mainly from parenchymal organs (spleen, liver, and kidneys) and the retroperitoneal space, and is much less in individual sections of the alimentary tract. The most common site of bleeding is the duodenum (2), where the morphologically dominant form is intramural duodenal haematoma (IDH). IDH usually occurs with symptoms of subacute high intestinal obstruction and mileage, with signs of a severe haemorrhagic shock being very rare (3, 4).
Case
A 14-year-old male patient with haemophilia A had been effectively controlled on an outpatient basis, without any bleeding complications until admission. On admission, the patient presented with severe general condition, with symptoms and signs of hypovolemic shock and significant peritoneal symptoms over the entire surface of a distended abdominal cavity. The history of blunt trauma of the abdomen was negative. An intense anti-shock procedure was implemented, along with a diagnostic procedure. Initial laboratory tests showed: HT – 27.4%; RBC-3 160 000/ul; PLT – 263 000/μl; factor VIII level – 79%; protein C – 67%; APTT – 44.6 s and INR-1.3. Acid-base balance showed features of metabolic acidosis. The CT contrast scan (fig. 1) showed a large retroperitoneal haematoma, blurred and demarcated, located mainly at the duodenum level, of 58 mm thickness, spreading toward the right side, and about 55 HU. In addition, a large amount of free fluid was present in all quadrants in the peritoneal cavity, without any signs of active bleeding (fig. 2).
Fig. 1. Computed tomography scan of a 14-year-old boy, showing an intramural duodenal haematoma (indicated by an asterisk).
Fig. 2. Computed tomography scan of a 14-year-old boy, showing free blood in the peritoneal cavity.
Transfusion of red blood cell, fresh frozen plasma, and factor VIII concentrate stabilized the patient’s vital signs but a repeat CT scan revealed an increase in the free volume of fluid in the peritoneal cavity, indicating active bleeding. Endoscopic investigation was performed just before surgery and excluded bleeding into the gastrointestinal tract. Surgery revealed about 2000 ml of free blood, with no signs of active bleeding. In the course of further exploration, the presence of a large retroperitoneal haematoma was found. The main mass was located in the vicinity of the duodenum. The dehiscence of the peritoneum with organized cloth was localized laterally to the duodenum, indicating a source of bleeding in the peritoneal cavity. After the release of the duodenum by Kocher’s manoeuvre, an extensive intramural haematoma (500 ml volume) covering the back and side walls of the second and third parts of the duodenum was evacuated. No signs of intestinal perforation or obstruction disability were visualized. Gas distension of the duodenum by nasogastric tube excluded perforation. The duodenal wall was secured with Tachosil (Nycomed®) patches. The peritoneal cavity was drained with two drains.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Brown D: Congenital bleeding disorders. Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care 2005: 35: 38-62.
2. Janic D, Smoljanic Z: Ruptured intramural intestinal hematoma in an adolescent patient with severe hemophilia A. Int J Hematol 2009: 89: 201-203.
3. McDonald G, Kalapesi Z: Intramural duodenal haematoma in a haemophiliac. Ir J Med Sci 1975: 144: 72-74.
4. Kahn A, Vandenbogaert N: Intramural hematoma of the alimentary tract in two hemophilic children. Helv Paediatr Acta 1977: 31: 503-507.
5. Jones W, Hardin W: Intramural hematoma of the duodenum. Ann Surg 1971: 4: 534-544.
6. Fullen W, Selle J: Intramural duodenal hematoma. Ann Surg 1974: 5: 549-555.
7. Noguès A, Eizaguirre I: Giant spontaneous duodenal hematoma in hemophilia A. J Ped Surg 1989: 24: 406-408.
otrzymano: 2014-02-07
zaakceptowano do druku: 2014-03-20

Adres do korespondencji:
*Czesław Cielecki
Department of Pediatric Surgery Children’s University Hospital
ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin
tel. +48 (81) 718-53-50
chirurg2@dsk.lublin.pl

Postępy Nauk Medycznych 4/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych

Pozostałe artykuły z numeru 4/2014: