Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 5/2014, s. 357
dr med. Małgorzata Malec-Milewska, dr med. Urszula Zielińska-Borkowska
Komentarz do prac
W kolejnym numerze „Postępów Nauk Medycznych” przedstawiamy prace dotyczące najbardziej istotnych zagadnień, którymi zajmują się lekarze pracujący w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w Poradni Leczenia Bólu, działającej przy naszej Klinice.
Diagnostyka sepsy i wstrząsu septycznego jest jednym z priorytetów postępowania w OIT. Sepsa jest ciężkim, niejednorodnym i potencjalnie śmiertelnym stanem chorobowym. Różnorodny obraz kliniczny zależy przede wszystkim od czynnika etiologicznego, masywności zakażenia, a także, a może przede wszystkim od sprawności układu immunologicznego pacjenta. Stosowane w diagnostyce sepsy biomarkery muszą charakteryzować się wysoką czułością i swoistością. Pozwala to na maksymalne skrócenie czasu diagnostyki i bardzo wczesne wdrożenie postępowania terapeutycznego. Dlatego też jednym z tematów zawartych w tym numerze czasopisma są markery sepsy.
Bardzo ciekawe kwestie zostały poruszone w pracy na temat potencjalnego zastosowania komórek macierzystych w zespole ostrej niewydolności oddechowej (ang. acute respiratory distress syndrome – ARDS). Wysoka śmiertelność i niepowodzenia dotychczasowych prób klinicznych z wykorzystaniem potencjalnych leków skłaniają do poszukiwania nowych opcji terapeutycznych działających wielokierunkowo. Spore nadzieje w tej mierze wiąże się z mezenchymalnymi komórkami macierzystymi. Ze względu na zdolność do różnicowania się w dojrzałe komórki tkanki łącznej, a także do modulowania wrodzonej i nabytej odpowiedzi immunologicznej, te właściwości mogą się okazać przydatne w leczeniu ARDS.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 5/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych