Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2014, s. 56-57
Prof. dr hab. Bogdan Kędzia
Nowości bibliograficzne
Ekstrakt z owoców Schisandra i sezamina usprawniają czynność wątroby
Chiu H.-F., Chen T.-Y., Tzeng Y.-T. i wsp.: Improvement of liver function in humans using a mixture of Schisandra fruit extract and sesamin. Phytother. Res. 2013, 27, 368-373.
Przeprowadzono badania kliniczne (randomizowane i z podwójnie ślepą próbą) z udziałem 40 pacjentów cierpiących z powodu uszkodzenia tkanki wątrobowej i skrajnie wysokiego poziomu aminotransferazy alaninowej i asparaginianowej (w granicach 40-60 U/l). Chorych leczono za pomocą preparatu zawierającego w 1 tabletce wyciąg z owoców Schisandra chinensis Baill. o zawartości 0,08 mg lignanu schisandryny B oraz 2,6 mg lignanu sezaminy, substancji izolowanej z nasion sezamu. Połowa pacjentów (20 osób) otrzymywała po 4 tabletki tego preparatu dziennie przez okres 6 mies. Druga połowa pacjentów (20 osób) otrzymywała w tym czasie placebo.
Po leczeniu klinicznym stwierdzono, że u pacjentów z wysokim poziomem aminotransferazy alaninowej (52,7 U/l), aktywność tego enzymu obniżyła się do poziomu 31,5 U/l, tj. o 40,2%. Podobnie obniżył się u chorych poziom aminotransferazy asparaginianowej, z wartości 39,0 do wartości 25,4 U/l, tj. o 34,9%. Równocześnie odnotowano wzrost poziomu peroksydazy glutationowej i reduktazy glutationowej w erytrocytach, odpowiednio o 36,5 i 25,2%. Świadczy to o wyraźnej poprawie aktywności tkanki wątrobowej oraz o wyraźnym przeciwutleniającym mechanizmie działania leku. Upoważnia to do stwierdzenia, że połączenie ekstraktu z owoców Schisandra z sezaminą daje w rezultacie preparat leczniczy, który jest pomocny w terapii chorób, takich jak przewlekłe zatrucie alkoholem etylowym oraz ostre zatrucie czterochlorkiem węgla i innymi truciznami wątrobowymi.
Kurkumina w leczeniu ostrego reumatoidalnego zapalenia stawów
Chandran B., Goel A.: A randomized, pilot study to assess the efficiency and safety of curcumin in patients with active rheumatoid arthritis. Phytother. Res. 2012, 26, 1719-1725.
W badaniach klinicznych uczestniczyło 45 pacjentów (38 kobiet i 7 mężczyzn) w wieku 18-65 lat ze zdiagnozowanym ostrym reumatoidalnym zapaleniem stawów. Zostali oni podzieleni na 3 grupy po 15 osób, które przez 8 tyg. otrzymywały dziennie odpowiednio: 500 mg kurkuminy; 500 mg kurkuminy i 50 mg diklofenaku sodu oraz 50 mg diklofenaku sodu. Skuteczność leczenia określano na podstawie testów: Disease Activity Assessed (DAS 28), opartym na ocenie 28 stawów oraz American College of Rheumatology (ACR).
Badania wykazały, że w teście DAS 28 dolegliwości związane z chorobą zmniejszyły się po podawaniu kurkuminy o 44,5%, po podawaniu kurkuminy i diklofenaku sodu o 44,4% i po podawaniu samego diklofenaku sodu o 42,1%. Natomiast w teście ACR dolegliwości te zmniejszyły się odpowiednio o 68,1; 55,9 i 54,8%.
Na tej podstawie można przyjąć, że leczenie chorych z ostrym reumatoidalnym zapaleniem stawów kurkuminą jest równie skuteczne, jak w przypadku leczenia równoczesnego kurkuminą i diklofenakiem sodu oraz samym diklofenakiem sodu. Należy dodać, że kurkumina jest w tym przypadku lekiem o dużej tolerancji i bezpieczeństwie stosowania w porównaniu do niesterydowych leków przeciwzapalnych, których przedstawicielem jest diklofenak sodu.
Uspokajające, przeciwpadaczkowe i przeciwpsychotyczne właściwości ekstraktu z liści jemioły pospolitej
Gupta G, Kazmi I., Afzal M. i wsp.: Sedative, antiepileptic and antipsychotic effect of Viscum album L. (Loranthaceae) in mice and in rats. J. Ethnopharmacol 2012, 141, 810-816.
Przeprowadzono badania na zwierzętach doświadczalnych suchego wodnego ekstraktu z liści jemioły pospolitej (Viscum album L.) pod kątem jego właściwości uspokajających, przeciwpadaczkowych i przeciwpsychotycznych. Ekstrakt podawano myszom i szczurom drogą pokarmową w dawce 150 mg/kg m.c.
Przede wszystkim wykazano, że ekstrakt ten w dawce 2 g/kg m.c. nie wywierał działania toksycznego na zwierzęta. Następnie dowiedziono, że wywołuje on zbliżoną aktywność spontaniczną oraz podobnie wydłuża sen pentobarbitalowy jak diazepam. Badany ekstrakt powodował także podobne działanie przeciwdrgawkowe jak fenytoina oraz diazepam, a także podobnie redukował stereotypowe zachowanie się i zahamowanie procesów ruchowych jak haloperidol.
Na podstawie przeprowadzonych badań autorzy stwierdzili, że suchy wodny ekstrakt z liści jemioły pospolitej odznacza się działaniem uspokajającym, przeciwpadaczkowym i przeciwpsychotycznym w odniesieniu do zwierząt doświadczalnych i rokuje nadzieje na wykorzystanie go w terapii klinicznej.
Wybór i opracowanie
Prof. dr hab. Bogdan Kędzia
Postępy Fitoterapii 1/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii