Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 8/2014, s. 597
prof. dr hab. med. Wiesław Tarnowski
Komentarz do prac
Ostre schorzenia jamy brzusznej od zawsze są jednym z podstawowych kierunków działania większości oddziałów chirurgicznych. Niezależnie od postępu medycyny w coraz bardziej wysublimowanym leczeniu większości chorób, ostre zapalenie wyrostka robaczkowego czy przedziurawienie uchyłka esicy będzie wymagało leczenia chirurgicznego. W ostatnich latach obserwujemy zmianę techniki chirurgicznej. Wprowadzenie chirurgii laparoskopowej zmieniło podejście do wielu chorób. Pacjenci operowani laparoskopowo znacznie szybciej wracają do zdrowia, do pełnej aktywności oraz do pracy. Znacznie lepszy jest również przebieg pooperacyjny. Praktycznie następnego dnia większość chorych jest uruchomionych i dostaje jedzenie.
Największe zmiany w taktyce operacyjnej, w ciągu ostatnich lat, nastąpiły w leczeniu powikłanej choroby uchyłkowej. Obecnie dominuje pogląd, że operację „ostrą” należy zamienić na operację planową. Nie zawsze jest to możliwe, ale często się udaje. W przypadku zapalenia otrzewnej w przedziurawieniu uchyłka niejednokrotnie wystarczy płukanie otrzewnej wykonane drogą laparoskopową z drenażem, a operację resekcyjną odraczamy do momentu poprawy stanu ogólnego pacjenta. Znacznie poprawia to wyniki leczenia powikłanej choroby uchyłkowej.
Niezmiennie trudnym problemem jest zapalenie wyrostka robaczkowego u kobiet w ciąży. Odmienności fizjologiczne ciąży niekiedy utrudniają postawienie prawidłowego rozpoznania, a opóźnienie w leczeniu może skutkować znacznie większym odsetkiem poronień.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2014-05-20
zaakceptowano do druku: 2014-06-30

Postępy Nauk Medycznych 8/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych