Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2014, s. 84-89
Maciej Łojewski, *Bożena Muszyńska, Katarzyna Sułkowska-Ziaja
Bacopa monnieri L. Pennell – roślina o wielokierunkowym działaniu leczniczym
Bacopa monnieri L. Pennell – plant with multi-therapeutic activities
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Halina Ekiert
Summary
Bacopa monnieri L. Pennell (Brahmi) a species belonging to Scrophulariaceae family is basic and one of the most important plants from Ayurveda (traditional Indian) system. B. monnieri has been used in India for 5000 years to treat epilepsy, insomnia, and as a sedative. It can be found in wet areas, especially in South India. The most important active compounds of this plant are triterpene saponins called bacosides, alkaloids such as bramina and herpestine, flavonoids and steroid compounds. Their main action is to increase blood flow in the brain, improving concentration, they also have antidepressant, antioxidant, anti-inflammatory, antibacterial effect and they are also used as a support in the treatment of neurodegenerative diseases (Alzheimer’s and Parkinson’s diseases). The aqueous extract of B. monnieri inhibits proliferation of cancer cells. B. monnieri extracts reduces the toxicity of morphine and phenytoin. This plant is known to be adaptogenic plant, ie. those that help the body to adapt to adverse environmental conditions having a normalizing effect on the human organism, but not stimulaiting, or blocking its normal function, and also acts as tonicum.
Wstęp
Bacopa monnieri L. Pennell (Water hyssop), znana lokalnie w Indiach jako Brahmi lub Jalanimba, jest jedną z najważniejszych roślin w systemie tradycyjnej hinduskiej medycyny Ajurveda. Nazwa Brahmi pochodzi od słowa Brahma, jednego z głównych bogów hinduizmu. B. monnieri w Indiach jest wykorzystywana od 5000 lat w leczeniu padaczki, bezsenności oraz jako surowiec uspokajający i znoszący stany lękowe. Indyjska Materia Medica (Bhavprakasha Nighantu 1500 rok n.e.) zaleca ten surowiec, jako środek polepszający pamięć i koncentrację. Komercyjnie dostępne preparaty z B. monnieri usprawniają pracę mózgu, zwiększają zdolność koncentracji, polepszają pamięć zarówno u młodych, jak i starszych ludzi. Badania kliniczne potwierdzają dobre efekty stosowania tej rośliny w odbudowie funkcji mentalnych u dzieci cierpiących na ADHD, w polepszaniu funkcji poznawczych u osób po udarze mózgu oraz w padaczce. Na podstawie dotychczasowych badań uważa się, że powyższe efekty wynikają ze zdolności do modulowania układu cholinergicznego przez Bacopa monnieri. Związkami, którym przypisuje się powyższe działania są bakozydy, triterpenoidy należące do grupy saponin steroidowych (1). Roślina ta jest też stosowana jako wspomagająca w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych, takich jak np. choroba Alzheimera czy Parkinsona.
B. monnieri wykazuje właściwości antyoksydacyjne, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, przeciwwrzodowe, kardioprotekcyjne, goryczowe, chłodzące, przeczyszczające i adsorbujące (2). Ponadto stosowana jest w przypadkach zapalenia skóry, niedokrwistości, cukrzycy, w kaszlu, obrzękach, gorączce, stanach zapalnych stawów, braku apetytu, anoreksji, dyspepsji. We krwi działa jako związek chelatujący, usuwając z niej nadmiar toksycznych metali (3). Wodno-alkoholowe ekstrakty aktywują procesy odtruwania, wspomagają odnowę tkanek, nasilają procesy syntezy białka, stabilizują strukturę błon komórkowych, zapobiegają przerostowi gruczołu krokowego.
B. monnieri jest surowcem moczopędnym, kardiotonizującym, wzmacniającym oraz pobudzającym miesiączkowanie. Roślina ta jest zaliczana do roślin adaptogennych, czyli takich, które ułatwiają przystosowanie się organizmu do niekorzystnych warunków środowiska, działa jako tonicum (4). Obecnie stosuje się standaryzowany ekstrakt z B. monnieri CDRI-08 (5). Poza tym używa się tego surowca do usuwania z organizmu metali ciężkich, takich jak kadm i chrom (6).
Morfologia i pozycja systematyczna
Bacopa monnieri
Rodzaj Bacopa liczy ponad 100 gatunków. B. monnieri (synonimy: Moniera cuneifolia Michx; Bramia monnieri Pennel; Gratiola monnieri Linn; Herpetis monnieri (Linn.) H.B. & K.; Lysimachia monnieri Linn) należy do rodziny Scrophulariaceae – Trędownikowate i jest małym, pnącym zielem, z licznymi płożącymi się pędami o długości 10-30 cm. Poza Indiami występuje w Nepalu, Chinach, Wietnamie, na Sri Lance i na Florydzie. Obecność tej rośliny stwierdza się do wysokości 1300 m n.p.m. Naturalnym środowiskiem jej występowania są podmokłe tereny, bagna i płytka woda. Jest także otrzymywana z hodowli in vitro (ryc. 1). Doskonale rozwija się w całkowitym zanurzeniu, dlatego też jest bardzo dobrze znana akwarystom, przez których jest wykorzystywana jako roślina ozdobna. Kwiaty i owoce pojawiają się latem (7).
Ryc. 1. Hodowle in vitro Bacopa monnieri na podłożu płynnym Murashige-Skooga prowadzone w Katedrze Botaniki Farmaceutycznej UJ CM.
Jej właściwości lecznicze spowodowały masowe zbiory ze stanu naturalnego, przez co zmniejszyły się jej zasoby w środowisku i dlatego została ona wpisana na listę gatunków zagrożonych przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (8). B. monnieri jest hydrofitem o zielonej płożącej się łodydze; liście są stosunkowo mięsiste, podłużne i długie (1 x 0,4 cm), siedzące, w jasno zielonym kolorze, krzyżowo ułożone; kwiaty pojedyncze, małe (do 0,5 cm), z 4-5 biało-fioletowymi płatkami, szypułka do 0,5 cm; pręciki – cztery w dwóch parach o nierównej długości, pylniki podłużne, przylegające; zalążnia – podłużna, kolista; nasiona – podłużne o prążkowanych łupinach nasiennych.
Pozycja systematyczna Bacopa monnieri jest następująca:
Królestwo: Plantae
Gromada: Tracheophyta
Klasa: Magnoliopsida
Rząd: Scrophulariales
Rodzina: Scrophulariaceae
Rodzaj: Bacopa
Gatunek: Bacopa monnieri (9).
Główne grupy metabolitów wtórnych występujących w Bacopa monnieri
Saponiny steroidowe
Obecne badania przypisują najsilniejsze działanie saponinom steroidowym: bakozydom A i B. Izomer A (ryc. 2) jest lewoskrętny, natomiast izomer B jest prawoskrętny (5). Uważa się, że ten drugi izomer jest prawdopodobnie artefaktem powstałym w procesie izolacji bakozydu A (11). Bakozyd A składa się z 3 saponin, a mianowicie bakogeniny A1, A2 i A3, przy czym bakogenina A3 występuje w przewadze (12). Jeśli roślinę podda się stresowi solnemu, można uzyskać zwiększenie stężenia bakozydu A (3). Również traktowanie jasmonianem metylu hodowli in vitro B. monnieri wywołuje taki sam efekt (13).
Ryc. 2. Aglikon bakozydu A3.
Inne pochodne, to bakosaponiny A, B, C, D, G; bakopazydy A, B, C, monnieryzydy I-III i plantainozyd B. Aglikon bakopazydu III został nazwany jujubogeniną. Bakopasaponiny A, E, i F oraz jujubogenina są bisdesmozydami, z cząsteczkami cukru w dwóch pozycjach aglikonu. Do oznaczenia tych pochodnych głównie w ekstraktach metanolowych, etanolowych i octanowych, wykorzystano metody spektofotometryczne: UV, MS i NMR oraz chromatograficzne: HPLC, HPTLC (14).
Innymi ważnymi związkami występującymi w B. monnieri są:
– Alkaloidy: herpestyna i bramina o działaniu strychninopodobnym. Powodują one konieczność ostrożności w dawkowaniu niektórych preparatów z B. monnieri. Stwierdzono również obecność nikotyny;
– Węglowodany i alkoholocukry: D-mannitol;
– Białka i aminokwasy;
– Związki fenolowe o właściwościach antyoksydacyjnych i przeciwzapalnych;
– Flawonoidy: luteolina i apigenina (ryc. 3) o silnych właściwościach antyoksydacyjnych i przeciwzapalnych;
Ryc. 3. Apigenina.
– Kwas betulinowy, karboksylowa pochodna betuliny (triterpen), indukuje apoptozę komórek wielu linii komórkowych ludzkich nowotworów;
– Fitosterole: stigmasterol, β-sitosterol, stigmastanol (15, 16).
Działanie lecznicze ziela, ekstraktów i preparatów z Bacopa monnieri
Poniżej przedstawiono wielokierunkowe działanie lecznicze ziela, ekstraktów oraz preparatów otrzymanych z B. monnieri.
Działanie przeciwstresowe i polepszające pamięć
Przeciwstresowe działanie B. monnieri przypisuje się jej skłonnościom do modulowania ekspresji genu Hsp70, poziomu cytochromu P450 i aktywności dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), zwiększeniu aktywności kinazy i syntezy neuronów w połączeniu z przywróceniem aktywności synaptycznej i przekazywaniem impulsów nerwowych (17). Badania na szczurach wykazały, że ekstrakt zawierający 25% bakozydu A powoduje porównywalne działanie przeciwlękowe co lorazepam. Częstym skutkiem ubocznym lorazepamu jest amnezja, natomiast B. monnieri nie dość, że nie wywołuje takich działań niepożądanych, to jeszcze wykazuje właściwości polepszające pamięć (11) poprzez oddziaływanie głównie na układ limbiczny (hipokamp) oraz pobudza przewodzenie w tkance nerwowej. Wpływ standaryzowanego ekstraktu z B. monnieri na skupienie, zdolności poznawcze i pamięć badano na grupie osób zdrowych, w średnim wieku. Badania kliniczne potwierdziły oddziaływanie B. monnieri na powyższe zdolności umysłowe. Jednak pojawiały się one dopiero po długotrwałej suplementacji (ok. 12 tyg.). Przed upływem tego czasu nie zaobserwowano ujawnienia się tych właściwości (18). Potwierdziły to również inne doświadczenia.
Lepsze wyniki testów (określających sprawność umysłową) uzyskiwano pod koniec badania (tj. w 12 tyg.) aniżeli na początku pomiarów (tj. 4 tydz.). Efekt ten utrzymywał się jeszcze do 4 tyg. od zaprzestania przyjmowania leku. Dodatkowo zanotowano poprawę aktywności układu cholinergicznego. Prawdopodobny mechanizm działania na układ cholinergiczny wynika z inhibicji aktywności AChE (acetylocholinesteraza) w korze mózgowej (szczególnie w płacie ciemieniowym i hipokampie), co prowadzi do zwiększenia dostępności acetylocholiny w wymienionych strefach i skutkuje zwiększonymi możliwościami poznawczymi i koncentracją uwagi (19).
Ponadto odnotowano wzrost przepływu krwi w mózgu (o 25%) u szczurów przyjmujących B. monnieri przez 8 tyg., przy czym skurczowe ciśnienie krwi nie uległo zmianie. Badana roślina wywołuje głównie wazorelaksację w tętnicy podstawnej i krezkowej, natomiast słabo działa na tętnice udowe i nerkowe, co sugeruje pewne swoiste działanie tkankowe. Dzięki temu, że nie wywołuje zmian ciśnienia krwi, B. monnieri może być stosowana jako suplement diety o działaniu nootropowym (20).
Działanie przeciwutleniające
Działanie przeciwutleniające B. monnieri wynika m.in. z obecności związków fenolowych (21) oraz frakcji triterpenoidowej (22). Etanolowy ekstrakt z B. monnieri wzmaga aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), peroksydazy glutationowej (GPx) i katalazy (KAT) (12). Jednak potencjał antyoksydacyjny ekstraktu wykazany w testach, jest nieco mniejszy niż kwasu askorbinowego (2) lub porównywalny w przypadku stosowania wysokich dawek tego związku (500 μg/ml). Stężenie hamujące IC50 dla kwasu askorbinowego wynosiło 456,57 μg/ml, natomiast dla etanolowego ekstraktu B. monnieri – 495,83 μg/ml; dane te dotyczą wymiatania reaktywnych form tlenu. Natomiast dla rodnika hydroksylowego wartości te wynosiły odpowiednio 448,19 μg/ml i 488,00 μg/ml (23).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2014-01-03
zaakceptowano do druku: 2014-01-14

Adres do korespondencji:
*dr hab. Bożena Muszyńska
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
tel.: +48 (12) 620-54-30
e-mail: muchon@poczta.fm

Postępy Fitoterapii 2/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii