Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2014, s. 120-121
Bogdan Kędzia
Nowości bibliograficzne
Olejek kolendrowy jako środek dermatologiczny
Casetti F., Bartelke S., Biehler K. i wsp. Antimicrobial activity against bacteria with dermatological relevance and skin tolerance of the essential oil from Coriandrum sativum L. fruits. Phytother. Res. 2012, 26, 420-424.
Olejek eteryczny otrzymywany z owoców kolendry siewnej (Coriandrum sativum L.) jest znanym od dawna środkiem przeciwdrobnoustrojowym. Autorzy postanowili sprawdzić możliwości wykorzystania go jako środka niszczącego drobnoustroje chorobotwórcze występujące u chorych przebywających na oddziałach dermatologicznych. W badaniach użyto olejku eterycznego zawierającego w swoim składzie 75,9% linalolu, 5,2% kamfory, 4,3% α-pinenu, 2,2% limonenu, 2,1% octanu geranylu, 1,4% p-cymolu, 1,1% geraniolu i 0,6% α-terpineolu. W sumie przebadano 90 szczepów bakterii, w tym gronkowce złociste Staphylococcus aureus oporne na metycylinę i paciorkowce kałowe Enterococcus faecalis oporne na wankomycynę. Stwierdzono, że olejek kolendrowy działał bakteriostatycznie na badane drobnoustroje w granicach stężeń 400-5.000 μg/ml.
Następnie na 40 ochotnikach przebadano krem zawierający 0,5 i 1,0% olejku kolendrowego. Kremem pokrywano plecy i oceniano jego działanie na drobnoustroje występujące na skórze oraz jego oddziaływanie uczulające. Badania wykazały, że krem zawierający oba wymienione stężenia olejku eterycznego niszczył wszystkie drobnoustroje rezydujące na skórze ochotników, przy czym nie wykazywał szkodliwego oddziaływania dermatologicznego. Na tej podstawie uznano, że olejek kolendrowy z powodzeniem nadaje się do celów kosmetologicznych, w tym do zabezpieczania skóry przed rozwojem drobnoustrojów u chorych przebywających na oddziałach dermatologicznych.
Miód zapobiega zapaleniu oka w okresie okołooperacyjnym
Cernak M., Majtanova N., Cernak A. i wsp.: Honey prophylaxis reduces the risk of endophthalmitis during perioperative period of eye surgery. Phytother. Res. 2012, 26, 613-616.
Wewnętrzne zapalenie oka, będące następstwem zabiegu operacyjnego, jest rzadkim (poniżej 0,7%), ale dość niebezpiecznym powikłaniem tego procesu okulistycznego. W celu zabezpieczenia wnętrza oka po operacji, przed zakażeniem drobnoustrojami chorobotwórczymi, stosuje się zwykle krople z fluorochinolonami. Jednak coraz częściej zdarzają się przypadki powstawania szczepów opornych na ten środek terapeutyczny, co prowadzi do poważnych zakażeń oka i grozi jego utratą. Stąd poszukiwania nowych substancji antybiotycznych, na które drobnoustroje wywołujące zakażenia nie są w stanie się uodpornić. Takim środkiem wydaje się być miód, który można stosować do zabezpieczenia oka przed zakażeniami w postaci kropli ocznych.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz innych artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 20 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 2/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii