Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 2/2015, s. 135-138
*Tomasz Roman1, Maciej Szajner1, Krzysztof Pyra1, Łukasz Światłowski1, Klaudia Karska1, Anna Sojka2, Tomasz Jargiełło1, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska1
Zastosowanie stentów zmieniających przepływ krwi (flow-diverter) w wewnątrznaczyniowym leczeniu niepękniętych tętniaków mózgu
Flow-diverters in endovascular treatment of unruptured brain aneurysm
1Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii, Uniwersytet Medyczny, Lublin
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
2Klinika Neurologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Lublin
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Konrad Rejdak
Streszczenie
Metody przeznaczyniowego leczenia tętniaków mózgu wzbogaciły się na przestrzeni ostatnich dekad o techniki embolizacji spiralami przy wsparciu balonu bądź stentu. Wykształciła się także nowa filozofia zamykania tętniaków wewnątrzczaszkowych, polegająca na przekierowaniu prądu krwi poza worek tętniaka. W tym celu używane są stenty zmieniające przepływ krwi (flow-diverter) – urządzenia o konstrukcji zbliżonej do stentów, o wysokim wskaźniku pokrywania naczynia (ang. metal-covered area), które implantowane są w naczyniu macierzystym tętniaka z zachowaniem niewielkiego marginesu. Metoda przekierowania przepływu krwi w leczeniu tętniaków dedykowana była dla tętniaków olbrzymich (giant aneurysms), a także tętniaków workowatych o szerokiej szyi bądź tętniaków wrzecionowatych. Stenty typu flow-diverter implantowano początkowo w przypadkach tętniaków uważanych za trudne bądź niemożliwe do leczenia metodą embolizacji lub metodami operacyjnymi. Wobec zachęcających początkowych wyników, coraz częściej zaczęto stosować nowy typ stentów, co umożliwiło szerszą obserwację skuteczności oraz ustalenie reguł bezpieczeństwa. Powstały kolejne generacje tych urządzeń, pojawiają się także duże randomizowane badania, mające odpowiedzieć na kliniczne pytania dotyczące kwalifikacji pacjentów, optymalnego sposobu kontroli pozabiegowej, a także leczenia przeciwkrzepliwego. W pracy prezentujemy trzy wybrane przypadki zastosowania stentu kierunkującego FRED (Microvention) w leczeniu niepękniętych tętniaków mózgu.
Summary
Endovascular techniques of brain aneurysms treatment developed significantly during past decades. The traditional coiling approach was extended by use of stents or occlusion balloons. A new treatment philosophy was also introduced, which consists on blood flow redirection away from aneurysm sac. For this purpose, the flow-diverter devices were created. These devices have the structure similar to stents, with exception of high metal-covered area values. Flow-diverters are designed to be deployed at the level of aneurysm origin with necessary margins. First indication for flow-diverter use was giant, broad-based or fusiform aneurysm treatment. Initially they were reserved for patients considered to be difficult for coiling or neurosurgical approach. Encouraging initial experiences resulted with more extended use of flow-diverters which allowed to gather more clinical evidence of their efficacy and safety in brain aneurysm treatment. New generations of flow-diverters are created, as well as new randomized trials are conducted, to optimize clinical outcomes. The patient’s qualification, contraindications, follow-up and anticoagulation treatment remain the actual research topics for the flow-diverter use.
Wstęp
Metody przeznaczyniowego leczenia tętniaków mózgu wzbogaciły się na przestrzeni ostatnich dekad o techniki embolizacji spiralami przy wsparciu balonu bądź stentu. Wykształciła się także nowa filozofia zamykania tętniaków wewnątrzczaszkowych, polegająca na przekierowaniu prądu krwi poza worek tętniaka. W tym celu używane są stenty zmieniające przepływ krwi (flow-diverter) – urządzenia o konstrukcji zbliżonej do stentów, o wysokim wskaźniku pokrywania naczynia (ang. metal-covered area), które implantowane są w naczyniu macierzystym tętniaka z zachowaniem niewielkiego marginesu. Metoda przekierowania przepływu krwi w leczeniu tętniaków dedykowana była dla tętniaków olbrzymich (giant aneurysms), a także tętniaków workowatych o szerokiej szyi bądź tętniaków wrzecionowatych. Stenty typu flow-diverter implantowano początkowo w przypadkach tętniaków uważanych za trudne bądź niemożliwe do leczenia metodą embolizacji lub metodami operacyjnymi. Wobec zachęcających początkowych wyników, coraz częściej zaczęto stosować nowy typ stentów, co umożliwiło szerszą obserwację skuteczności oraz ustalenie reguł bezpieczeństwa. Powstały kolejne generacje tych urządzeń, pojawiają się także duże randomizowane badania, mające odpowiedzieć na kliniczne pytania dotyczące kwalifikacji pacjentów, optymalnego sposobu kontroli pozabiegowej, a także leczenia przeciwkrzepliwego. W pracy prezentujemy trzy wybrane przypadki zastosowania stentu kierunkującego FRED (Microvention) w leczeniu niepękniętych tętniaków mózgu.
Standard kwalifikacji i leczenia
W Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii UM w Lublinie procedury z zakresu neuroradiologii wykonywane są na aparacie angiograficznym Artis Zee Ceiling Biplane (Siemens Medical Solutions). Kwalifikację do zabiegu implantacji stentu kierunkującego (flow-diverter) przeprowadzono każdorazowo na podstawie cyfrowej angiografii subtrakcyjnej, z wykorzystaniem rekonstrukcji 3D. Decyzję o wyborze metody leczenia podejmowano zespołowo z udziałem specjalisty neurochirurga z doświadczeniem w leczeniu tętniaków mózgu. Pacjenci zostali poinformowani o wnioskach z kwalifikacyjnego badania angiograficznego, poznali opcje leczenia i udzielili świadomej zgody na leczenie wewnątrznaczyniowe. U tych pacjentów stosowano około- i pozabiegową profilaktykę przeciwzakrzepową: 5 dni przed zabiegiem włączano 75 mg clopidogrelu i 150 mg ASA 1 x dziennie p.o., clopidogrel kontynuowano do czasu pierwszej kontroli angiograficznej, zaś ASA utrzymywano dożywotnio. Same zabiegi przeprowadzono w późniejszym terminie, w znieczuleniu ogólnym z dostępu tętniczego udowego, uzyskanego przy pomocy standardowych technik współosiowych. Cewnik Evnoy MPC (Cordis) stosowano jako cewnik diagnostyczny i prowadzący. Do wprowadzenia flow-diverteru używano dedykowany mikrocewnik Headway 27 (Microvention), którego pozycję uzyskiwano przy pomocy mikroprowadników Transend 10 i 14 (Boston Scientific).
Standardowy okres kontroli angiograficznej po wszczepieniu flow-diverteru wynosi kolejno 3, 6 i 12 miesięcy po zabiegu.
Przypadek 1
Pacjentka lat 38, uskarżająca się na bóle głowy, nieobciążona chorobami dodatkowymi, po przebytym leczeniu bezobjawowego konglomeratu tętniaków workowatych dysplastycznie zmienionego odcinka P1 prawej tętnicy tylnej mózgu – 4 miesiące wcześniej implantowano stent Baby Leo (Balt Extrusion) 2,0 x 18 mm. W kontrolnym badaniu DSA uwidoczniono napływ środka cieniującego do kompleksu tętniaków oraz ich nieznaczne powiększenie się i zmianę kształtu. Pacjentkę zakwalifikowano do dalszego leczenia wewnątrznaczyniowego. Po wykonaniu pomiarów światła patologicznie zmienionego kompleksu zaplanowano rodzaj i wymiary stentu kierunkującego (ryc. 1A, B, C, D). Implantowano stent FRED 4 x 24 x 18 mm (ryc. 2). Kontrolna angiografia uwidoczniła opóźniony napływ środka cieniującego do tętników. Czas zabiegu od momentu nakłucia tętnicy udowej wspólnej do jej zamknięcia wyniósł ok. 45 minut. Dawka promieniowania w punkcie referencyjnym wyniosła 980 mGy, podano ok. 180 ml środka cieniującego Visipaque 320. Nie obserwowano powikłań okołozabiegowych. W trakcie hospitalizacji po leczeniu pacjentka nie uskarżała się na żadne dolegliwości, w badaniu fizykalnym – bez odchyleń od stanu prawidłowego. W badaniu kontrolnym 3 miesiące po zabiegu potwierdzono skuteczność leczenia tętniaków, planowane są dalsze badania kontrolne według schematu opisanego powyżej.
Ryc. 1. A i B – uzyskanie projekcji roboczych przy użyciu rekonstrukcji 3D Stent Planning; C i D – pomiary światła tętnicy w okolicy odejścia tętniaka.
Ryc. 2. Kontrolne badanie angiograficzne po implantacji flow-diverteru – projekcja rotacyjna z rekonstrukcją 3D Stent FollowUp.
Przypadek 2

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Centre Hospitalier de l’Universitè de Montrèal (CHUM) ClinicalTrials.Gov. Bethesda, Md, USA: National Library of Medicine (US); A randomized trial comparing flow diversion and best-standard treatment – the FIAT trial (NCT01349582) 2000, http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01349582.
2. Fiorella D, Lylyk P, Szikora I et al.: Curative cerebrovascular reconstruction with the Pipeline Embolization Device: the emergence of definitive endovascular therapy for intracranial aneurysms. Journal of NeuroInterventional Surgery 2009; 1(1): 56-65.
3. Balt International. ClinicalTrials.Gov. Bethesda, Md, USA: National Library of Medicine (US); Multicenter randomized trial on selective endovascular aneurysm occlusion with coils versus parent vessel reconstruction using the SILK flow diverter (MARCO POLO post-market clinical investigation) (NCT01084681) 2000, http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01084681.
4. Hospices Civils de Lyon. ClinicalTrials.Gov. Bethesda, Md, USA: National Library of Medicine (US); Multicenter randomized study for medico-economic evaluation of embolization with flow diverter stent in the endovascular treatment of unruptured saccular wide-necked intracranial aneurysms (NCT01811134) 2000, http://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT01811134.
5. Medical University of South Carolina. ClinicalTrials.Gov. Bethesda, Md, USA: National Library of Medicine (US); LARGE aneurysm randomized trial: flow diversion versus traditional endovascular coiling therapy (NCT01762137) 2000, http://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT01762137.
6. Ferns SP, Sprengers MES, van Rooij WJ et al.: Coiling of intracranial aneurysms: a systematic review on initial occlusion and reopening and retreatment rates. Stroke 2009; 40(8): e523-e529.
7. Raymond J, Guilbert F, Weill A et al.: Long-term angiographic recurrences after selective endovascular treatment of aneurysms with detachable coils. Stroke 2003; 34(6): 1398-1403.
8. Centre Hospitalier de l’Universitè de Montrèal (CHUM) ClinicalTrials.Gov. Bethesda, Md, USA: National Library of Medicine (US); International subarachnoid aneurysm trial II comparing clinical outcomes of surgical clipping and endovascular coiling for ruptured intracranial aneurysms not included in the original ISAT study (NCT01668563) 2000, http://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT01668563.
otrzymano: 2014-12-22
zaakceptowano do druku: 2015-01-14

Adres do korespondencji:
*Tomasz Roman
Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii UM
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
tel. +48 (81) 724-41-54
tomek.gov@gmail.com

Postępy Nauk Medycznych 2/2015
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych