Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 5/2015, s. 351-352
Ewa Małecka-Panas
Komentarz do prac
Przewlekłe zapalenie trzustki (PZT) jest przewlekłą chorobą zapalną tego narządu, charakteryzującą się nieodwracalnymi zmianami morfologicznymi, jak postępująca destrukcja miąższu i struktur przewodowych, w dalszym etapie włóknieniem i upośledzeniem funkcji egzo- i endokrynnej. Zbieżność pomiędzy nasileniem zmian strukturalnych i czynnościowych jest często niewielka. Cukrzyca trzustkowa jest nierzadko wykrywana późno w przebiegu PZT, gdy obecne są już powikłania tej pierwszej choroby.
Diagnostyka zaawansowanego PZT, na etapie powstawania zwapnień jest łatwa, przy zastosowaniu USG, KT lub endosonografii. Z drugiej strony, mimo postępu w zakresie metod diagnostycznych, rozpoznanie PZT na wczesnym etapie choroby, jakkolwiek pożądane, jest rzadko możliwe.
Rak trzustki (RT) stanowi 3% wszystkich nowotworów złośliwych rozpoznawanych w ciągu roku i jest czwartą przyczyną zgonu z powodu raków na świecie. Bardzo agresywny przebieg choroby, późne rozpoznawanie i oporność na leczenie są przyczyną, że 5-letnie przeżycie dotyczy poniżej 5% chorych, a śmiertelność w ciągu 6 miesięcy od diagnozy sięga 90%. W momencie rozpoznania 80-90% chorych ma zaawansowaną postać choroby i radykalne leczenie operacyjne nie jest już możliwe. Liczne badania koncentrują się na opracowaniu swoistych i czułych testów diagnostycznych w tej chorobie, ale nadal nie uzyskano jeszcze w tym zakresie pożądanych wyników.
W niniejszym numerze czasopisma „Postępy Nauk Medycznych”, w artykule Włodarczyk i wsp. „Powstawanie zaburzeń gospodarki węglowodanowej w przebiegu raka gruczołowego trzustki (RT) i przewlekłego zapalenia trzustki (PZT) – ocena insulinemii i insulinooporności” poruszono ważny i nie do końca wyjaśniony problem cukrzycy towarzyszącej PZT i RT. Wykazano w nim, że test tolerancji glukozy pozwala na wczesne wykrywanie zaburzeń endokrynnych u chorych na PZT i RT, przed pojawieniem się objawów cukrzycy. Ponadto, hiperinsulinemia okazała się charakterystyczna dla RT, a obniżenie wydzielania insulin dla PZT, co może w przyszłości być użyteczne w trudnej diagnostyce różnicowej tych chorób.
W artykule Gwoździewicz i wsp. „Ocena przydatności i ograniczeń przezskórnej biopsji skrawkowej w diagnostyce guzów trzustki – analiza retrospektywna” prezentowane są wyniki znacznej, jak na polskie warunki, liczby wykonanych procedur trzustkowej biopsji skrawkowej. W przeciwieństwie do biopsji cienkoigłowej, uzyskano ostateczne rozpoznanie u większości chorych, przy relatywnie niskim odsetku powikłań. Należy podkreślić, że jest to metoda silnie zależna od doświadczenia operatora i wymaga bardzo ścisłej współpracy z doświadczonym patologiem.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 5/2015
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych