Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 10/2015, s. 715-718
Grzegorz Ostrowski, Dorota Daniewska, *Ryszard Gellert
Częstość nowotworów złośliwych w populacji rozpoczynającej leczenie nerkozastępcze w latach 2001-2015 w doświadczeniu jednego ośrodka
Frequency of the malignant neoplasms in population commencing renal replacement therapy (rrt) in the years 2001-2015 – one-unit experience
Department of Nephrology and Internal Medicine, Center of Postgraduate Medical Education, P. Jerzy Popiełuszko Bielański Hospital, Warszawa
Head of Department: prof. Ryszard Gellert, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Częstość nowotworów złośliwych w populacji pacjentów rozpoczynających leczenie nerkozastępcze zwiększa się w ostatnich latach, co jest związane ze starzeniem się populacji ogólnej i rosnącą dostępnością leczenia nerkozastępczego, także dla osób z chorobą nowotworową.
Cel pracy. Celem niniejszego opracowania była analiza częstości nowotworów złośliwych w grupie pacjentów rozpoczynających leczenie nerkozastępcze.
Materiał i metody. Przeprowadzono retrospektywną analizę historii chorób wszystkich pacjentów, którzy w latach 2001-2015 rozpoczęli leczenie w Ośrodku Dializ przy Szpitalu Bielańskim im. ks. J. Popiełuszki w Warszawie.
Wyniki. Leczenie nerkozastępcze rozpoczęło 669 pacjentów (K-270, M-399), a 84 z nich miało nowotwór złośliwy w chwili rozpoczynania leczenia nerkozastępczego. Największą grupę – 23 osoby (27,4%), stanowili pacjenci z nowotworem układu chłonnego, w większości ze szpiczakiem mnogim.
Wnioski. Częstość choroby nowotworowej u 669 kolejnych pacjentów, którzy rozpoczęli leczenie nerkozastępcze w naszej stacji dializ, wyniosła 12,5%, w tym nowotwory układu chłonnego odpowiadały za 3,4% (23/669) – odpowiednio 3,3% (9/270) oraz 3,5% (14/399) u kobiet i mężczyzn.
Summary
Introduction. The incidence of malignant neoplasms in population of patients initiating renal replacement therapy (RRT) is rising last years, which is related to the aging of general population and to the increasing availability of renal replacement therapy to renal patients, including those with neoplastic diseases.
Aim. The aim of this work was to analyse the frequency of malignant neoplasms in the group of patients starting renal replacement therapy.
Material and methods. The retrospective analysis of the medical records in years 2001-2015 at the Dialysis Unit in the Priest J. Popiełuszko Bielański Hospital in Warsaw.
Results. The RRT was started in 669 patients (F-270, M-399) and 84 of them (12.5%) had malignant neoplasm at the RRT start. The largest group – 23 persons (27.4%) were patients with the neoplasm of lymphatic system, most of them with multiple myeloma.
Conclusions. The incidence of malignancies at the commencing of chronic RRT in the 669 consecutive patients at our dialysis unit, was 12.5%, in this the malignancies of lymphatic system were 3.4% (23/669) – 3.3% (9/270) and 3.5% (14/399) in woman and man, respectively.
INTRODUCTION
Malignant neoplasms are among the most frequent causes of morbidity and mortality in general population. Not so long ago the evident neoplastic disease excluded inclusion into chronic RRT program. The situation was changed during the last years and now only the advanced, disseminated neoplastic disease may serve as a reason for refusing this therapy (1). In patients presenting with renal failure, as well as in the dialyzed ones, the neoplasms frequency is higher than in general population and is rising throughout the last decades (1-3). This is caused by the malfunction of the immunological system due to uremic state and to the prolonged exposure to uremic toxins. Simultaneously, the aging population and the progress in treatment of other diseases (cardiosurgery, vascular surgery, effective treatment of metabolic and vascular diseases) allow for registering new patients with neoplastic diseases into the group of persons beginning the RRT – these patients simply live long enough, to develop, and present with neoplastic disease at the beginning of RRT. A different problem would be the group of patient for whom the relation between appearance of the neoplasm and the necessity to initiate RRT is strictly related to a specific effect of neoplasm, e.g. infiltration of the urinary tract by a tumor – like in the obstructive nephropathy, or like in myeloma nephropathy. In this group a deterioration of kidney function (acute or chronic) may cause a necessity of initiating the RRT also independently. Many medical reports confirm the huge frequency of malignant neoplasms in the population of haemodialysed patients (2-6), and the increasing incidence of neoplastic diseases in patients with chronic renal failure and during RRT (2, 3, 5). In some of these patients the developing neoplasm may induce the uremic state demanding RRT. That would be in cases of obstructive nephropathy caused mainly by infiltration of the urinary tract by cancers of prostate, uterus, bladder or kidney. Also, many patients with haematological diseases develop severe uremic condition demanding RRT, which is on the one hand strictly bound to the specificity of haematological disorder (e.g. myeloma nephropathy or glomerulopathies in lymphatic system diseases) (7-9), and on the other hand with the specificity of the therapy (nephrotoxic effect of chemotherapy, higher incidence of AKI because of prerenal causes) (7-9).
AIM
The goal of the study was to analyze the incidence of malignant neoplasms in the group of patients beginning renal replacement therapy (RRT).
MATERIAL AND METHODS
This is a retrospective observational study based on the analysis of patients’ medical records. All patients commencing RRT in the years 2001-2015 (till June) at the Dialysis Unit DIAVERUM in Warsaw, Ceglowska Street 80 (previously Non-Public Health Care Centre “Dialysis and Diagnostics Centre”), at the Priest J. Popiełuszko Bielański Hospital in Warsaw, were analyzed. In every patient with neoplastic disease in anamnesis or diagnosed at the moment of qualification to RRT, the decision on initiating the RRT was done individually, based on clinical and biochemical indications, and taking into account the good general condition (despite neoplastic disease), the forecasted surviving time, and with an intention of delivering the optimal therapy, especially to minimize side effects and patient’s suffering, and avoiding the futile therapy.
RESULTS
In years 20012-2015 (till June, 30) 653 adult patients initiated the chronic RRT. The dialysis was also performed in 16 patients presenting with acute kidney injury related to the neoplastic disease. Out of these 669 patients (270 females and 399 men) 72 (12.5%) were diagnosed with neoplastic disease time and/or cause-related with the beginning of RRT, and 12 had the diagnosis made beforehand – 8 (75%) initiated RRT with the relapse of neoplastic disease, (including 1 in the dissemination phase of disease), 4 (25%) had a new neoplasm. Two neoplasms in one patient were diagnosed in 8 patients: 4 patients with existing cancer were diagnosed with another one (patients with bladder cancer had new diagnosis of kidney cancer), and 4 developed new cancer with no relapse of the one diagnosed in the past.
Thus, the total number of cancers diagnosed in 84 patients commencing RRT was 92 (80 newly diagnosed, 8 protracted, and 4 successfully treated), but only 88 were considered active at RRT initiation and analysed (fig. 1). Table 1 presents the neoplastic past of patients beginning RRT with an active neoplastic disease.
Fig. 1. Appearance of the old-diagnosed and new-diagnosed neoplasms during reviewed time 2001-2015.
Table 1. Neoplastic past of the patients beginning RRT with an active neoplastic disease (2001-2015).
Past neoplasmnTime from diagnosis of the neoplasm to RRT
(months)
Relapse
(number of p-ts)
No relapse (number of p-ts)de novo
(diagnosis)
Bladder cancer 225-702  
Renal cancer 448-19731Urothelial kidney cancer (contralateral kidney, after 197 months)*
Brest cancer1361  
Lung carcinoma 1192 1Hodgkin’s lymphoma*
Uterine cancer220-25211Kidney cancer*
Colorectal cancer1451  
Mandibular cancer1228 1Multiple myeloma*
Total1220-25284 
*Cases with new neoplasm and no relapse of the first one

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Pippias M, Jager KJ, Kramer A et al.: The changing trends and outcomes in renal replacement therapy: data from the ERA-EDTA Registry. Nephrol Dial Transplant 2015. doi: 10.1093/ndt/gfv327.
2. Maisonneuve P, Agodoa L, Gellert R et al.: Cancer in patients on dialysis for end-stage renal disease: an international collaborative study. Lancet 1999; 354: 93-99.
3. Stengel B: Chronic kidney disease and cancer: a troubling connection. J Nephrol 2010; 23: 253-262.
4. Vajdic CM, McDonald SP, McCredie MR et al.: Cancer incidence before and after kidney transplantation. JAMA 2006; 296: 2823-2831.
5. Butler AM, Olshan AF, Kshirsagar AV et al.: Cancer incidence amoung US medicare ESRD receiving hemodialysis 1996-2009. Am J Kid Dis 2015; 65(5): 763-772.
6. Lin HF, Li YH, Wang CH et al.: Increased risk of cancer in chronic dialysis patients: a population-based cohort study in Taiwan. Nephrol Dial Transplant 2012; 27: 1585-1590.
7. Rajkumar SV: Multiple myeloma: 2012 update of diagnosis, risk-stratification, and management. Am J Hematol 2012; 87: 79-88.
8. Dimopoulos MA, Terpos E: Renal insufficiency and failure. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2010; 2010: 431-436.
9. Charliński G, Ostrowski G, Wiater E: Leki immunomodulujące oraz inhibitory proteasomów w leczeniu chorych na szpiczaka plazmocytowego z niewydolnością nerek. Acta Haematol Pol 2012; 43: 173-186.
10. Herrera GA, Senders PW: Paraproteinemic renal disease that involve the tubule-intestitium. Contrib Nephrol 2007; 153: 105-115.
11. Tsakiris DJ, Stel VS, Finne P et al.: Incidence and outcome of patients starting renal replacement therapy for end-stage renal disease due to multiple myeloma or ligh-chain deposit disease: an ERA-EDTA Registry study. Nephrol Dial Transplant 2010; 25(4): 1200-1206.
12. Sydor A, Czapkowicz-Gryszkiewicz L, Didkowska J et al.: Nowotwory złośliwe u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek. Problemy Lekarskie 2006; 45(3): 159-160.
13. Rosa J, Sydor A, Sułowicz W: Rokowanie u chorych z ostrym uszkodzeniem nerek w przebiegu nowotworów złośliwych. Przegląd Lekarski 2014; 71(2): 72-77.
otrzymano: 2015-09-02
zaakceptowano do druku: 2015-09-26

Adres do korespondencji:
*Ryszard Gellert
Department of Nephrology and Internal Medicine Center of Postgraduate Medical Education P. Jerzy Popiełuszko Bielański Hospital
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel. +48 (22) 569-02-06
nefro@bielanski.med.pl

Postępy Nauk Medycznych 10/2015
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych

Pozostałe artykuły z numeru 10/2015: