Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 4/2015, s. 189-190
Martyna Wereszczyńska
Prof. dr hab. n. farm. Bogdan Kędzia – wybitny znawca produktów zielarskich i pszczelich
Prof. dr. hab. n. farm. Bogdan Kędzia
Profesor dr hab. n. farm. Bogdan Kędzia jest wybitnym specjalistą w dziedzinie mikrobiologii leku roślinnego, produktów zielarskich oraz apiterapii. Autor wielu publikacji książkowych i artykułów, wieloletni redaktor czasopism naukowych oraz autorytet wśród farmaceutów i zwolenników medycyny naturalnej. Stworzył grunt dla nowej dziedziny nauk biologicznych – mikrobiologii leku roślinnego.
Profesor urodził się 28 stycznia 1939 roku w Wilnie jako syn Stanisława i Amandy Kędziów. Wykształcenie średnie odebrał w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku Wrzeszczu, czego finałem była zdana w 1957 roku matura. Początek jego przygody z naukami farmaceutycznymi stanowiły studia na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Gdańsku. Obronę pracy magisterskiej pt. „Badania metabolizmu endogennego szczepów gronkowców pochodzących od chorych i od nosicieli” oraz tytuł magistra farmacji Profesor uzyskał w 1964 roku. Wzmożona działalność naukowa, prowadzona przez cały czas studiów, przyniosła cztery publikacje naukowe już na początkowym etapie edukacji wyższej.
Pierwszy tytuł naukowy zaowocował kontynuacją ścieżki zawodowej Profesora Kędzi. Prace badawcze oraz naukę kontynuował on na Akademii Medycznej w Poznaniu, pracując tam w latach 1965-1972 jako asystent i starszy asystent w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej. W 1970 roku na podstawie rozprawy pt. „Właściwości metaboliczne gronkowców wrażliwych i opornych na chloramfenikol” uzyskał stopień doktora nauk farmaceutycznych. W roku 2000 na Akademii Medycznej w Poznaniu Profesor Kędzia otrzymał habilitację. Przebywał na stażach naukowych w Chinach, Japonii, Korei Południowej i Nowej Zelandii.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Medycyna Rodzinna 4/2015
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna