Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 3/2015, s. 73-74
Małgorzata Kołodziejczak
Od Redaktora Naczelnego
Szanowni Państwo
W niniejszym numerze „Nowej Medycyny” aż dwa artykuły pochodzą z Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Wołominie. W pierwszym autorzy przedstawiają przypadek pacjenta z kłykcinami olbrzymimi Buschkego i Loewensteina zoperowanego jednoczasowo przez wycięcie zmiany i pokrycie powstałego ubytku przesuniętymi płatami anodermalnymi, uzyskując dobry efekt terapeutyczny i kosmetyczny. Pacjenci z kłykcinami olbrzymimi od lat stanowią problem dla chirurgów z powodu trudności w zaopatrzeniu ubytków skórnych powstałych po usunięciu zmiany. Wieloetapowe usunięcie zmian znacznie wydłuża czas gojenia, a także sprzyja nawrotom choroby. Przedstawiony sposób leczenia wydaje się być dobrą alternatywą terapeutyczną w wybranych przypadkach pacjentów z kłykcinami olbrzymimi. W kolejnym artykule z tego samego ośrodka przedstawiono przypadek pacjenta z gruźlicą odbytu. Gruźlica odbytu jest chorobą trudną do rozpoznania z powodu niespecyficznych objawów klinicznych. W Polsce nie stosuje się obecnie rutynowych prób tuberkulinowych, co pozwoliłoby na wczesne wykrycie osób chorych na gruźlicę oraz osób nieodpornych, wymagających doszczepienia. Autorzy artykułu konkludują, że w każdym przypadku trudno gojących się ran w odbycie należy brać pod uwagę etiologię nietypową, w tym gruźliczą. Gruźlica odbytu jest rzadką jednostką chorobową, dlatego każdy przypadek pacjenta z gruźlicą okolicy anorektalnej jest wart opublikowania.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz innych artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 20 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Medycyna 3/2015
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna