Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 4/2004, s. 167-168
Kamil Hozyasz
Ospa wietrzna – choroba o nie zawsze łagodnym przebiegu
Chickenpox – not always mild and self-limiting disease
z Kliniki Pediatrii Instytutu Matki i Dziecka
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. A. Milanowski
Summary
Clinical manifestations and treatment of chickenpox are referred. The armamentarium for the chemotherapy of Herpesvirus varicellae infections consists of several antiviral drugs. Chickenpox should not always be considered as trivial illness.
Ospa wietrzna ( Varicella) i półpasiec ( Herpes zoster) są różniącymi się postaciami klinicznymi zakażenia wirusem Herpesvirus varicellae. U 96% nieuodpornionych osób kontaktujących się z chorym na ospę domownikiem rozwija się infekcja w ciągu 1 miesiąca, okres wylęgania wynosi ponad 10 dni – zazwyczaj 13-17dni. Chorzy są najbardziej zakaźni na 2 dni przed i przez pierwsze 3 dni po wystąpieniu wysypki. Wirusy mogą być przenoszone zarówno przez dotyk jak i na drodze powietrznej. Pęcherzyki półpaścowe są mniej zakaźne od ospowych. Uważa się, że ospa wietrzna obrazuje pierwotną odpowiedź podatnego gospodarza a półpasiec odpowiedź osobnika częściowo uodpornionego, u którego utajone zakażenie ulega uczynnieniu wskutek obniżenia odporności, wtórnego do silnego stresu, napromieniowania, urazu, czy rozrostu nowotworowego.
Szybko pojawiającą się wysypkę ospową zazwyczaj poprzedzają objawy zwiastunowe: niewielka gorączka, uczucie rozbicia, dyskretna wysypka płoniczo- lub odropodobna. Wykwity ospowe początkowo mają postać czerwonych grudek, które szybko przekształcają się w przejrzyste, łezkowate pęcherzyki na rumieniowym podłożu. Treść pęcherzyków mętnieje po około dobie, po czym łatwo pękają i pokrywają się strupami. Wysiewy rozproszonych pęcherzyków trwają zwykle przez 3-4 doby a najwięcej wykwitów w różnym stadium rozwoju umiejscawia się na tułowiu i głowie: twarzy, owłosionej skórze i błonie śluzowej jamy ustnej, gdzie szybko ulegają maceracji i tworzą płytkie owrzodzenia. Rzadziej wykwity lokalizują się na spojówkach i rogówkach, krtani oraz błonie śluzowej narządów płciowych.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. American Academy of Pediatrics.: Varicella Vaccine Update. Pediatrics 2000, 105, 136-141. 2.Bednarek M., Majda-Stanisławska E. Bezpieczeństwo stosowania szczepień przeciwko ospie wietrznej u dzieci z chorobami alergicznymi. Pediatr. Pol., 2004, 79, 27-31. 3.De Clercq E.: Antiviral drugs in current clinical use. J. Clin. Virol., 2004, 30, 115-133. 4.Pietrzak J., et al.: Powikłania narządowe w przebiegu ospy wietrznej przyczyną zgonu 4,5-letniego chłopca. Pediatr. Pol., 2004, 79, 71-74. 5.Tarlow M.J., Walters S.: Chickenpox in childhood. J. Infect., 1998, 36, suppl. 1, 39-47. 6.Vazquez M.: Varicella zoster virus infections in children after the introduction of live attenuated varicella vacine. Curr. Opin. Pediatr., 2004, 16, 80-84.
Medycyna Rodzinna 4/2004
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna