Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 4/2015, s. 129-131
Małgorzata Dębska, Monika Jabłońska-Jesionowska, *Lidia Zawadzka-Głos
Rzadkie ciało obce oskrzeli – problemy diagnostyczne
The rare foreign body of the airways – diagnostic problems
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos
Summary
Aspiration of foreign bodies into the airways in young children are common events. They are the life-threatening conditions and the most common indications for bronchoscopy in childhood. Even only a suspicion of the airways foreign body is an indication for urgent bronchoscopy. The episode of chocking in children with non specific symptoms or even absence of characteristic symptoms are an indication for rapid pediatric and radiology procedures. Lack of chocking episode in medical history can delay final diagnosis and then recurrent pneumonia or bronchopneumonia may lead to the proper diagnosis. Radiolucent foreign bodies on X-ray may cause atelectasis, emphysema or air trapping. Metal foreign bodies are radiopaque. Exceptionally it happens incorrect assessment of chest X-ray performed in patient after aspiration of a foreign body, what is described in this study. 13-month-old boy after the episode of chocked unknown foreign body was treated due to obstructive bronchitis and because of GERD. The chest X-ray did not revealed the metal wire, the part of LED bulb and glass part of the bulb was not visible in the X-ray. Bronchoscopy was performed after a week of foreign body inhaled and the bulb was taken out.
Wstęp
Aspiracja ciała obcego do dróg oddechowych zdarza się często u dzieci. Stanowić może zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka. Jest najczęstszym wskazaniem do wykonania bronchoskopii w wieku rozwojowym. Należy podkreślić, że każde podejrzenie aspiracji ciała obcego jest wskazaniem do bronchoskopii. Jeśli zakrztuszenie jest zauważone przez opiekunów dziecka to postępowanie lekarskie sprowadza się do szybkiej diagnostyki pediatrycznej i radiologicznej. Jeśli zakrztuszenia w wywiadzie rodzice nie podają, to diagnoza może być opóźniona. Dopiero nawracające stany zapalne płuc naprowadzają na właściwe rozpoznanie. Ciała obce niecieniujące mogą nie powodować zmian radiologicznych lub mogą być przyczyną niedodmy czy rozedmy wentylowej. Ciała obce cieniujące są łatwe w diagnostyce radiologicznej. Zdarza się wyjątkowo rzadko nieprawidłowa ocena wyników badań radiologicznych wykonanych u pacjenta po aspiracji ciała obcego i taki przykład opisano w artykule. Chłopiec 13-miesięczny leczony przeciwrefluksowo oraz wziewnie z powodu zmian obturacyjnych oskrzeli zakrztusił się nieznanym ciałem obcym. W rtg klatki piersiowej nie zauważono metalowego drucika, którym okazała się żaróweczka ledowa zakończono drucikiem. Część szklana żaróweczki w rtg nie była widoczna. Bronchoskopię wykonano dopiero po tygodniu zalegania ciała obcego.
Opis przypadku
Trzynastomiesięczny chłopiec K.J. nr h.ch.1-15-10690 przyjęty w dn. 18.08.2015 r. do Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej z podejrzeniem ciała obcego dróg oddechowych. W wywiadzie przed tygodniem epizod zakrztuszenia (kawałkiem patyczka?) z napadem kaszlu, ale bez zsinienia, bez bezdechu. W miejscowym SOR stwierdzono zapalenie płuc potwierdzone radiologicznie: niewielkie odoskrzelowe zagęszczenia zapalne wokół lewej wnęki. Patologicznych zmian osłuchowych nad polami płucnymi nie stwierdzono. Zlecono Amoxiclav i dalsze leczenie w warunkach ambulatoryjnych. W domu obserwowano okresowo kaszel, głównie nad ranem, co zdarzało się wcześniej, ponieważ dziecko miało rozpoznany refluks żołądkowo-przełykowy leczony Debridatem oraz przyjmowało Montelukast z powodu nawracających infekcji dróg oddechowych. Kaszel nie ustępował mimo włączenia do leczenia leków wziewnych – Pulmicortu i Berodualu w nebulizacji. W 7. dobie leczenia antybiotykiem i lekami wziewnymi dziecko skonsultowano pulmonologicznie. Pulmonolog ponownie przeanalizował wykonane tydzień wcześniej zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej, na którym stwierdził niezauważone wcześniej metaliczne ciało obce w prawym oskrzelu. Ponadto rozpoznał nawracające obturacje oskrzeli. Dziecko zostało skierowane do Kliniki ORL Dziecięcej.
W Klinice ORLDz pobrano badania dodatkowe, w których poza nieco podwyższoną leukocytozą (16 300 przy normie do 13 000) nie stwierdzono istotnych odchyleń; OB, CRP w normie. W rtg klatki piersiowej sprzed tygodnia potwierdzono obecność cieniującego ciała obcego o wymiarach 16 mm x 3 mm (agrafka?) w rzucie prawego oskrzela głównego (ryc. 1).
Ryc. 1. Rtg klatki piersiowej z widocznym cieniującym ciałem obcym w prawym oskrzelu.
Pacjenta zakwalifikowano do bronchoskopii. W znieczuleniu ogólnym wykonano bronchoskopię, w czasie której stwierdzono metaliczne ciało obce w prawym oskrzelu (drucik?). Kleszczykami usunięto ciało obce, którym okazała się zakończona drucikiem żaróweczka ledowa o wymiarach około 25 mm x 6 mm (ryc. 2).
Ryc. 2. Żaróweczka ledowa zalegająca w prawym oskrzelu.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Black RE, Johnson DJ, Matlak ME: Bronchoscopic removal of aspirated foreign bodies in children. J Ped Surg 1994; 29(5): 682-684. 2. Chmielik M: Schorzenia otorynolaryngologiczne u dzieci. Oficyna Wydawnicza WUM 2010: 161-163. 3. Kossowska E (red.): Otolaryngologia wieku rozwojowego. PZWL, Warszawa 1986: 214-251, 295-296. 4. Panda SS, Bajpai M, Singh A et al.: Foreign body in the bronchus in children: 22 years experience in a tertiary care paediatric centre. Afr J Paediatr Surg 2014; 11(3): 252-255. 5. Tomaszewska E, Rajtar-Leontiew Z: Ciało obce w dolnych drogach oddechowych u dzieci jako bezwzględne wskazanie do bronchoskopii. Nowa Pediatr 2001; 4: 12-15. 6. Zawadzka-Głos L, Chmielik M, Gabryszewska A et al.: Analysis of indications for bronchoscopy in the Department of Paediatric Otolaryngology in Warsaw from 1998 to 2003. New Medicine 2003; 2: 4. 7. Zawadzka-Głos L (red.): Medycyna ratunkowa w otolaryngologii dziecięcej. Oficyna Wydawnicza WUM 2014: 97-100. 8. Rothmann BF, Boeckman CR: Foreign Bodies in the Larynx and tracheobronchial Tree in Children. Ann Otol Rhinol Laryngol 1980; 89(5): 434-436. 9. Svedstrom E, Puhakka H, Kero P: How accurate is chest radiography in the diagnosis of tracheobronchial foreign body in children? Pediatric Radiology 1989; 19(8): 520-522. 10. Tokar B, Ozkan R, Ilhan H: Tracheobronchial foreign body in children: importance of accurate history and plain chest radiography in delayed presentation. Clinical Radiology 2004; 59(7): 609-615. 11. Zawadzka-Głos L, Jakubowska A, Zając B, Gabryszewska A: Foreign bodies in the airways in children. New Medicine 2001; 2: 20-22.
otrzymano: 2015-10-06
zaakceptowano do druku: 2015-11-12

Adres do korespondencji:
*Lidia Zawadzka-Głos
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej WUM
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 628-05-84
e-mail: laryngologia@spdsk.edu.pl

Nowa Pediatria 4/2015
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria