Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Postępy Fitoterapii 4/2015, s. 272-273
Elżbieta Hołderna-Kędzia
INTERHERBA 2015 „Fitoterapia w praktyce lekarskiej”
W dniu 12 czerwca 2015 roku w Poznaniu odbyła się pierwsza (po kilku latach od zawieszenia) Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu INTERHERBA, z udziałem zaproszonych lekarzy z różnych regionów Polski. Inicjatorem wznowienia tego cyklu konferencji był prezes Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego – prof. dr hab. Waldemar Buchwald, który już na pierwszym zebraniu nowo wybranego Zarządu Sekcji, tj. 26 września 2014 roku, zaproponował, aby konferencje INTERHERBA odbywały się co dwa lata, naprzemiennie z Sejmikami Zielarskimi. Ich tematyka obejmowałaby wyłącznie problematykę fitoterapii wraz z najnowszą wiedzą z tego zakresu prezentowaną przez wybitnych specjalistów z różnych dziedzin medycyny.
Organizacji konferencji podjęła się Sekcja Fitoterapii PTL wraz z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich i Wielkopolską Izbą Lekarską, a honorowy patronat nad konferencją objął prof. dr hab. Jerzy Woy-Wojciechowski. Do członków Komitetu Naukowego włączono osoby reprezentujące różne dyscypliny farmacji i medycyny o znaczących osiągnięciach na polu fitoterapii i nauk towarzyszących. W skład Komitetu Organizacyjnego weszło dwóch członków Sekcji Fitoterapii PTL, osoby reprezentujące przemysł, o dużych zdolnościach organizacyjnych, oraz wybitni profesorowie z różnych dyscyplin medycznych. Na miejsce konferencji wybrano salę wykładową Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich przy ul. Wojska Polskiego w Poznaniu, a sponsorami były trzy firmy wytwarzające preparaty roślinne, tj. Herbapol Wrocław S.A., Phytopharm Klęka S.A. i Herbapol Poznań. Po uroczystym powitaniu przybyłych gości przez prof. W. Buchwalda rozpoczęły się trzy sesje tematyczne.
Lekarz med. Marcin Samosiej z Poradni Ziołoleczniczej w Łodzi zwrócił uwagę na szerokie możliwości terapeutyczne, jakie można uzyskać w praktyce lekarskiej do leczenia rozmaitych chorób przy wykorzystaniu surowców zielarskich i uzyskanych z nich preparatów leczniczych. Inny temat dotyczył zagadnień jakościowych, jakim podlega nowoczesny lek roślinny, co przybliżył zebranym dr n. farm. Bogdan Gulanowski. Kolejne prezentacje dotyczyły szerokiego wykorzystania fitoterapii w różnych dziedzinach medycyny, w tym w chorobach dróg oddechowych, w urologii, w zapobieganiu cukrzycy typu II oraz w gastroenterologii. Innym zagadnieniem było całościowe przedstawienie pojedynczych roślin zielarskich i na tym tle omówienie możliwości ich zastosowania we współczesnej fitoterapii. Dotyczyło to m.in. karczocha zwyczajnego w profilaktyce miażdżycy oraz kasztanowca zwyczajnego w przewlekłej niewydolności żylnej.
Konferencja zakończyła się dyskusją związaną z szerokimi możliwościami, jakie daje stosowanie leków roślinnych w praktyce lekarskiej, ich dużą skutecznością i stosunkowo rzadko występującymi działaniami niepożądanymi. Uczestnicy za udział w konferencji uzyskali 3 punkty edukacyjne w ramach ustawicznego kształcenia lekarzy.
Na tym zakończyła się II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu „Racjonalna fitoterapia”, która przybliżyła zebranym niektóre problemy związane z wykorzystaniem leku roślinnego w terapii. Miejmy nadzieję, że przyczyni się ona do spopularyzowania wiedzy dotyczącej stosowania przez lekarzy leków roślinnych w zapobieganiu i leczeniu wielu chorób.
W podsumowaniu, prowadzący konferencję prof. W. Buchwald podziękował zebranym i zaprosił na kolejną konferencję z cyklu INTERHERBA za dwa lata.
W programie konferencji znalazły się następujące wykłady:
1. „Zioła receptą na polipragmazję” – lek. med. Marcin Samosiej z Kliniki Konwentu Bonifratrów w Łodzi.
2. „Nowoczesny lek roślinny – jakość zapewniona” – dr n. farm. Bogdan Gulanowski z Wrocławskich Zakładów Zielarskich Herbapol S.A.
3. „Fitoterapia w chorobach dróg oddechowych” – prof. dr hab. Andrzej Fal z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie.
4. „Rola i znaczenie fitoterapii w prewencji cukrzycy typu II” – dr n. farm. Anna Wesołowska z Katedry i Zakładu Farmakologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
5. „Zastosowanie fitoterapii w leczeniu chorób przewodu pokarmowego” – prof. dr hab. n. med. Jacek Piątek z Katedry i Zakładu Fizjologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
6. „Karczoch zwyczajny – zastosowanie we współczesnej terapii” – dr Izabela Uzar z Zakładu Farmakologii Ogólnej i Farmakoekonomiki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
7. „Kasztanowiec zwyczajny w terapii przewlekłej niewydolności żylnej” – dr n. med. Maria Knapik-Kordecka z Kliniki Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
8. „Fitoterapia w dermatologii” – prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski z Katedry i Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Mgr Elżbieta Hołderna-Kędzia
Postępy Fitoterapii 4/2015
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii