Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 4/2016, s. 261
dr hab. med. Jarosław Kierkuś dr hab. med. Grzegorz Oracz
Komentarz do prac
W swojej pracy mgr Matuszczyk i wsp. podsumowują doświadczenia ośrodka w opiece nad dziećmi wymagającymi długotrwałego żywienia enteralnego w warunkach domowych.
Z zakresu diagnostyki nieswoistych zapaleń jelit dr Sieczkowska i wsp. prezentują ocenę przygotowania dzieci do badania MR jelit.
Dwie kolejne prace dotyczą mało znanego problemu w pediatrii, jakim jest zapalenie trzustki u dzieci. W badaniu dr Wejnarskiej i wsp. poddano ocenie przebieg kliniczny przewlekłego zapalenia trzustki u dzieci z polimorfizmem IVS8-5T w porównaniu do grupy chorych z mutacją w genie CFTR. Doktor Kołodziejczyk i wsp. analizują natomiast znaczenie niedoboru alfa1-antytrypsyny w etiologii zapalenia trzustki u dzieci.
Doktor Adamczuk i wsp. w swojej pracy prezentują jedne z pierwszych doświadczeń z zastosowaniem budezonidu MMX we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 4/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych