Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 4/2016, s. 261
dr hab. med. Jarosław Kierkuś dr hab. med. Grzegorz Oracz
Komentarz do prac
W swojej pracy mgr Matuszczyk i wsp. podsumowują doświadczenia ośrodka w opiece nad dziećmi wymagającymi długotrwałego żywienia enteralnego w warunkach domowych.
Z zakresu diagnostyki nieswoistych zapaleń jelit dr Sieczkowska i wsp. prezentują ocenę przygotowania dzieci do badania MR jelit.
Dwie kolejne prace dotyczą mało znanego problemu w pediatrii, jakim jest zapalenie trzustki u dzieci. W badaniu dr Wejnarskiej i wsp. poddano ocenie przebieg kliniczny przewlekłego zapalenia trzustki u dzieci z polimorfizmem IVS8-5T w porównaniu do grupy chorych z mutacją w genie CFTR. Doktor Kołodziejczyk i wsp. analizują natomiast znaczenie niedoboru alfa1-antytrypsyny w etiologii zapalenia trzustki u dzieci.
Doktor Adamczuk i wsp. w swojej pracy prezentują jedne z pierwszych doświadczeń z zastosowaniem budezonidu MMX we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz innych artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 4/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych