Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 5/2016, s. 268-269
dr hab. med. Dorota Cianciara
Podwójny jubileusz Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP
W 2016 roku mija 45 lat od utworzenia – staraniem Bogusława Kożusznika i Edwarda Rużyłło – Studium Medycyny Społecznej w ramach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (1), a także 20 lat od przekształcenia Studium w Szkołę Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej (2) jako samodzielną jednostkę (wydział) CMKP (3). Warto podkreślić, że w 2016 roku przypada również 65. rocznica powołania Katedry i Zakładu Organizacji Ochrony Zdrowia w Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie – protoplasty Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (4).
Szkoła od początku prowadziła kształcenie kadr menedżerskich dla systemu ochrony zdrowia. W latach 70. XX w. odegrała istotną rolę w tworzeniu i realizacji koncepcji Zespołów Opieki Zdrowotnej, przez lata była jedyną placówką w kraju kształcącą specjalistów w dziedzinie organizacji opieki zdrowotnej, a posiadanie takiej specjalizacji stanowiło warunek do pełnienia funkcji kierowniczych w tworzonym wtedy zintegrowanym systemie ochrony zdrowia. Obecnie jednym z głównych zadań dydaktycznych Szkoły jest prowadzenie kursów dla lekarzy w zakresie zdrowia publicznego. Szkoła od lat prowadzi jednolity obowiązkowy kurs ze zdrowia publicznego dla wszystkich specjalizacji lekarskich (wprowadzony od listopada 2005 roku), a uprzednio (od kwietnia 1999 roku) obowiązkowy kurs z promocji zdrowia i kolokwium z prawa medycznego (5, 6). O wartości kursu ze zdrowia publicznego świadczą wysokie oceny wystawiane przez jego uczestników (7). Od 2015 roku w związku ze zmianami programu specjalizacji lekarskich Szkoła prowadzi równolegle także modułowy kurs zdrowia publicznego dla lekarzy wszystkich specjalności rozpoczynających specjalizację w nowym trybie (8). Ponadto Szkoła posiada akredytację do realizowania programu kształcenia specjalizacyjnego w zdrowiu publicznym dla lekarzy i osób posiadających tytuł zawodowy magistra w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
Od 1971 roku szkolenia w zakresie medycyny społecznej, organizacji ochrony zdrowia i zdrowia publicznego odbywało w Szkole ponad kilkadziesiąt tysięcy osób, głównie lekarzy i lekarzy dentystów, ale też osób posiadających zawody istotne w ochronie zdrowia. W ciągu ostatnich piętnastu lat w Szkole zorganizowano 577 różnych kursów, na których przeszkolono 12 489 osób. Istotnym uzupełnieniem działalności dydaktycznej Szkoły jest działalność naukowa. W samym tylko okresie od 1992 do 2016 roku liczba publikacji poglądowych i oryginalnych przygotowanych przez pracowników naukowych Szkoły wyniosła 947 prac.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 października 1970 r. w sprawie utworzenia samodzielnej placówki naukowo-dydaktycznej pod nazwą „Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego”. Dz. U. z dnia 30 listopada 1970 r., nr 29, poz. 247.
2. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 lutego 1996 r. w sprawie statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Dz. Urz. MZ z dnia 10 lutego 1996 r., nr 2, poz. 7.
3. Leowski J: Szkoła Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Antidotum 1998; 4: 26-33.
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych akademiach medycznych. Dz. U. z dnia 29 maja 1951 r., nr 28, poz. 223.
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Dz. U. 2005, nr 213, poz. 1779.
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów. Dz. U. 1999, nr 31, poz. 302.
7. Opolski J, Zgliczyński WS, Riuz M et al.: Jednolity, obowiązkowy dla wszystkich lekarzy kurs specjalizacyjny w dziedzinie zdrowia publicznego – w ocenie słuchaczy Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP. Postępy Nauk Medycznych 2009; 4: 277-281.
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Dz. U. 2013, poz. 26.
9. Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP: https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_Zdrowia_Publicznego_CMKP (dostęp z dnia: 9.02.2016 r.).
10. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego: http://www.cmkp.edu.pl/projektu-ue/projekt-power1/ (dostęp z dnia: 9.02.2016 r.).
11. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. Dz. U. z dnia 18 listopada 2015 r., poz. 1916.
Postępy Nauk Medycznych 5/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych