Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 6/2016, s. 441
dr hab. med. Teresa Jackowska, prof. nadzw. CMKP
Komentarz do prac
Drodzy Czytelnicy,
oddajemy Państwu numer czasopisma o tematyce pediatrycznej. Tematyka zagadnień jest rozległa i dotyczy różnych dziedzin z pediatrii.
Przyczyny i zaburzenia, z powodu których przyjmowane są dzieci do oddziałów pediatrycznych, są różnorodne, stąd wiedza i doświadczenie pracujących tam lekarzy muszą być obszerne.
Drogi Czytelniku, w numerze znajdziesz pięć prac oryginalnych, cztery opisy przypadków i cztery prace poglądowe.
W artykule Załęskiej-Ponganis i wsp. „Zakażenia układu moczowego u dzieci – wybrane aspekty postępowania na podstawie aktualnych zaleceń” dowiesz się, że u dzieci leczenie zakażenia układu moczowego rozpoczyna się empirycznym podaniem antybiotyku lub chemioterapeutyku. Wybór leku powinien być zgodny z lokalnymi, systematycznie aktualizowanymi analizami mikrobiologicznymi i weryfikowany po rozpoznaniu czynnika etiologicznego i jego lekowrażliwości oraz na podstawie klinicznej reakcji dziecka na leczenie.
Dla prawidłowej opieki dziecka z chorobami nerek niezbędna jest współpraca specjalistów: pediatry, nefrologa, urologa, radiologa także z rodzicami i pacjentem. Konieczna jest edukacja rodziców i starszych dzieci w tym zakresie.
W artykule Jackowskiej i wsp. „Pierwotna małopłytkowość immunologiczna w świetle wytycznych American Society of Hematology z 2011 roku” zamieszczono obszerne wytyczne dotyczące postępowania, które stały się standardem w diagnozowaniu i leczeniu choroby ITP.
Problem krzywdzenia dzieci i zagrożenia z tego wynikające są często niedoceniane przez pracowników ochrony zdrowia, którzy w wielu przypadkach mogą być pierwszymi, a często również jedynymi osobami, które uzyskały informacje o przemocy w rodzinie. Algorytm postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie ułatwia zastosowanie skutecznej interwencji poprzez określenie kolejnych etapów postępowania. W pracy Hartmanna i Jackowskiej „Algorytm postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dzieci – praktyczne wskazówki” przedstawiono przykłady praktycznego wykorzystania algorytmu postępowania na podstawie dwóch hipotetycznych sytuacji.
W artykule „Analiza hospitalizacji dzieci w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 2014 roku – obserwacje własne” (Hartmann i wsp.) na podstawie obserwacji własnych wykazano, że zarówno wśród dzieci skierowanych do szpitala, jak i zgłaszających się bez skierowania, hospitalizacji wymaga mniej niż połowa (odpowiednio 40,4 i 27,2%) pacjentów. Natomiast w artykule „Satysfakcja pacjentów i skuteczność udzielanych porad lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – obserwacje własne” (Jackowska i Czajkowska) wykazano na podstawie badań ankietowych, że jakość i skuteczność udzielanych świadczeń medycznych w SOR-ze została oceniona bardzo wysoko.
W czasopiśmie są też inne artykuły. Dlatego też serdecznie polecam Państwu przygotowane przez Nas publikacje i zachęcam do lektury oraz praktycznego wykorzystania zdobytej dzięki temu wiedzy, co dla lekarza jest największym sukcesem.
dr hab. med. Teresa Jackowska, prof. nadzw. CMKP
Postępy Nauk Medycznych 6/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych