Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 2/2016, s. 45
Małgorzata Kołodziejczak
Od Redaktora Naczelnego
Szanowni Państwo,
w bieżącym numerze polecam Państwu do przeczytania artykuł poglądowy chirurgów z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Białymstoku dotyczący powikłań wynikających z nieprawidłowego umiejscowienia stomii. Właściwa lokalizacja stomii niejednokrotnie decyduje o poziomie jakości życia pacjenta po operacji. Pomimo licznych publikacji dotyczących tego tematu, nadal zdarzają się pacjenci z nieprawidłowo umiejscowioną stomią. Dlatego też jest to temat zawsze aktualny i wart przypominania. W kolejnym artykule koledzy z Uniwersytetu Medycznego Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przedstawili interesujący przypadek pacjentki z torbielą krezki esicy imitującą guz jelita grubego. W większości przypadków torbiele krezki są wykrywane przypadkowo podczas obrazowania jamy brzusznej za pomocą ultrasonografii, tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. W omawianym przypadku ostateczne rozpoznanie postawiono dopiero podczas laparotomii. Prawdopodobnie przyczyną wystąpienia torbieli w opisanym przypadku było zapalenie uchyłków esicy.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Medycyna 2/2016
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna