Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2016, s. 152-153
Bogdan Kędzia
Nowości bibliograficzne
Borówka kaukaska pomocna w hiperlipidemii
Kianbakht S., Abasi B., Dabaghian F.H.: Improved lipid profile in hyperlipidemic patients taking Vaccinium arctostaphylos fruit hydroalcoholic extract: A randomized double-blind placebo controlled clinical trial. Phytother. Res. 2014, 28, 432-436.
Borówka kaukaska (Vaccinium arctostaphylos L.) stosowana jest w irańskiej medycynie ludowej jako lek przeciwcukrzycowy i obniżający ciśnienie tętnicze krwi. Ze względu na dużą zawartość antocyjanin postanowiono przebadać jej kliniczną skuteczność w leczeniu hiperlipidemii.
W badaniach użyto ekstraktu etanolowego (70%) z owoców borówki kaukaskiej, zawierającego 8,7 mg antocyjanin w 1 g produktu. Badaniami randomizowanymi, z podwójnie ślepą próbą i kontrolowanymi klinicznie, objęto grupę 80 pacjentów w wieku 20-60 lat z poziomem cholesterolu całkowitego w surowicy krwi powyżej 350 mg/dl. Połowie pacjentów podawano przez 2 mies. ekstrakt etanolowy z borówki kaukaskiej w postaci 350 mg tabletek 3 razy dziennie, druga połowa stanowiła kontrolę.
Po przeprowadzeniu terapii stwierdzono, że u pacjentów z hiperlipidemią poziom cholesterolu całkowitego, triglicerydów i frakcji cholesterolu LDL w surowicy krwi obniżył się odpowiednio o 27,6, 19,2 i 26,3%, przy równoczesnym wzroście frakcji cholesterolu HDL o 37,5% w porównaniu do pacjentów grupy kontrolnej. Nie zaobserwowano przy tym żadnych objawów ubocznych w trakcie leczenia omawianym preparatem. Na tej podstawie autorzy sądzą, że ekstrakt etanolowy z borówki kaukaskiej może znaleźć szersze zastosowanie do krótkoterminowego leczenia hiperlipidemii.
Różeniec górski w zaburzeniach depresyjnych
Mao J.J., Xie S.X., Zee J. i wsp.: Rhodiola rosea versus sertraline for major depressive disorder: A randomized placebo-controlled trial. Phytomed. 2015, 22, 394-399.
Badania na zwierzętach doświadczalnych wykazały, że ekstrakty z różeńca górskiego stymulują wytwarza-nie w mózgu amin biogennych i β-endorfin, co sugeruje ich działanie przeciwdepresyjne. Skłoniło to autorów do porównania działania standaryzowanego ekstraktu z różeńca jako preparatu przeciwdepresyjnego u pacjentów z wyraźnie zaznaczonymi zaburzeniami charakterystycznymi dla tej choroby. Jako leku referencyjnego użyto sertraliny.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 2/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii