Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 1/2003, s. 47-48
Tadeusz Parnowski
Choroba Alzheimera
Alzheimer´s disease
z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Summary
Alzheimer´s disease is the most commor form of dementia, with insidious onset and progressive nature. The disease has devastating effects on the patient´s and ability to cope with daily life.
The article deals with the recognition and management of Alzheimer´s disease in the elderly.
Choroba Alzheimera należy do grupy chorób otępiennych występujących zazwyczaj u osób powyżej 60. roku życia. Jest to choroba przewlekła i postępująca, w przebiegu której zaburzone są takie funkcje poznawcze, jak: pamięć, myślenie, orientacja, rozumienie, liczenie, zdolność uczenia się, funkcje językowe, zdolność do porównywania, oceniania i dokonywania wyborów.
Upośledzeniu funkcji poznawczych towarzyszy zwykle, a czasami je poprzedza, obniżenie kontroli nad reakcjami emocjonalnymi, społecznymi, zachowaniem i motywacją.
Pierwsze stadium
U niektórych chorych mogą występować zaburzenia mowy: trudności w odnalezieniu właściwego słowa, ubożenie języka. Zaczynają się zaburzenia pamięci, które mogą objawiać się zadawaniem tych samych pytań czy gubienia przedmiotów. Pojawiają się problemy w pracy, trudności w prowadzeniu samochodu (drobne stłuczki). Innym znakiem dla otoczenia i rodziny jak fakt, iż chory zmienia swój stosunek do najbliższych, odsuwa się od nich. Chory przestaje interesować się tym, co dotychczas sprawiało mu radość i satysfakcję. Chorobę może poprzedzać depresja, która może również być jej pierwszym objawem.
Bardzo często chory zaczyna zdawać sobie sprawę, że coś się z nim dzieje. Jednak wielu pacjentów uważa, iż nie ma powodów do obaw. W tym okresie w badaniu klinicznym oraz w badaniach dodatkowych można stwierdzić odchylenia od normy. Jest to również moment, w którym powinno się rozpocząć leczenie dostępnymi na rynku środkami. W Polsce, podobnie jak na całym świecie, są już leki łagodzące objawy choroby Alzheimera (Aricept i Exelon 70%, oraz Reminyl). W przeprowadzonych badaniach klinicznych wykazano, że poprawiają one funkcje poznawcze (pamięć), codzienne funkcjonowanie i jakość życia pacjentów.
Pierwsze stadium choroby Alzheimera trwa od 2 do 4 lat.
Cechy charakterystyczne dla drugiego stadium choroby Alzheimera są następujące:
– często znaczna utrata wagi (nawet do 10 kg),
– poważne kłopoty w zakresie codziennego funkcjonowania i samodzielności (ubieranie się, jedzenie, higiena),
– dalsze pogarszanie pamięci,
– apatia, depresja lub zupełnie odwrotnie: silne pobudzenie, agresja, podejrzliwość.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Medycyna Rodzinna 1/2003
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna