Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 4/2016, s. 247-252 | DOI: 10.5604/14266911.1231640
*Katarzyna Kubicka, Tomasz Godlewski
The use of full-contour zirconia restorations in prosthodontics treatment
Zastosowanie pełnokonturowych uzupełnień z tlenku cyrkonu w leczeniu protetycznym
Department of Dental Prosthetics, Medical University of Warsaw
Head of Department: Professor Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, DDS, PhD
Streszczenie
Rozwój w ostatniej dekadzie technologii CAD/CAM (ang. computer aided design/computer aided manufacturing – komputerowo wspomagane projektowanie i wykonawstwo) zaowocował możliwościami szerszego zastosowania w protetyce stomatologicznej tlenku cyrkonu. Materiał ten oprócz doskonałych parametrów wytrzymałościowych charakteryzuje się dużą zgodnością biologiczną, jednakże zastosowanie go na podbudowy stałych uzupełnień protetycznych nie jest pozbawione wad. W naukowych publikacjach często pojawiają się doniesienia dotyczące uszkodzenia porcelany licującej w postaci odprysków i pęknięć. W artykule przedstawiono aktualne badania poświęcone wytrzymałości i ścieralności przeciwstawnych zębów naturalnych oraz pełnokonturowych uzupełnień protetycznych z tlenku cyrkonu. W przytoczonych testach brano pod uwagę zarówno wpływ grubości koron (która wynosiła od 0,5 do 1,5 mm), jak i przezierność użytego tlenku cyrkonu w stosunku do sił okluzyjnych wywieranych na korony monolityczne. Prace tego typu mogą w niektórych przypadkach klinicznych stanowić alternatywę dla uzupełnień licowanych ceramiką skaleniową, zwłaszcza u pacjentów z parafunkcjami. W przypadku zniszczenia, dzięki cyfrowej archiwizacji danych ich ponowne wykonanie jest stosunkowo szybkie i ekonomiczne.
Summary
The last decade has witnessed major advances in CAD/CAM (computer aided design/computer aided manufacturing) technology, resulting in a wider application of zirconium oxide in prosthodontics. Apart from its excellent mechanical properties, the material is characterised by high biocompatibility, however, its use as a foundation for permanent prosthodontic restorations has also some disadvantages. There are numerous reports in the subject literature on damaged porcelain veneer in the form of chipping or cracking. The article presents the current state of research regarding the abrasion of the opposing natural teeth by monolithic zirconia restorations and their mechanical strength. In the cited studies, both the influence of thickness (within a range of 0.5-1.5 mm) and the translucency of zirconium oxide in relation to the occlusal forces exerted on the monolithic crown were taken into account. This type of reconstruction may in some clinical situations represent a therapeutic alternative to restorations veneered with feldspathic ceramics, especially in parafunctional patients. In the case of destruction, digital archiving of data allows for fast and economical re-restoration.
Patients’ ever increasing aesthetic expectations coupled with the rapid technological advances made in the 20th century have paved the way for the application of novel materials in dental prosthetics. Among the most popular ones is zirconium oxide, that would have been virtually impossible to use without the advent of CAD/CAM (computer aided design/computer aided manufacturing) technology. The CAD/CAM devices available on the market make it possible to mill zirconium blocks with utmost precision, ensuring 85 μm marginal seal for prosthetic restorations (1). Zirconium oxide (zirconia) belongs to the group of oxide-based ceramics, highly resistant to bite forces, able to withstand loads of up to 2500 N (2). Its hallmarks include biocompatibility with oral tissues, resistance to corrosion causing discolouration of prosthetic pillars, high melting point (2700°C), good insulation properties (low thermal conductivity), and low absorption of ionizing radiation. It comes in three polymorphic varieties, with its tetragonal form being by far the most resistant to occlusal forces rendered on prosthetic restorations. The stabilized tetragonal form is most typically obtained by adding yttrium. The naturally found zirconium oxide is milky-white and opaque.
Recently, suppliers of zirconium oxide for dental purposes have introduced zirconia blocks in a wide VITA shade range, facilitating the formation of full contour restorations including crowns and bridges with the help of CAD/CAM technology. Systems such as Ceramill Zolid (Girbach, Austria), BruxZir (Glidewell, USA), Lava Plus (3M ESPE, USA), Zenostar ZR (Wieland, Germany), Cristal Diamond Zirconia (DLMS, USA), Cercon HT (Degudent, Germany) are among the most commonly utilized in clinical practice. Monolithic restorations are not overlaid with fluorapatite porcelain, thus preventing chipping, a common complication of veneering. According to various authors, the percentage of veneer damage amounts to 6-15% in a 3-9 year follow-up period (3, 4). Hence, full contour zirconia restorations may well constitute a useful alternative course of treatment for patients with parafunctional habits. Preparation of pillar teeth for restorations with porcelain-overlaid zirconia requires extensive hard tissue drilling. On the chewing surface, 1.5-2 mm of hard tissue needs to be removed, whereas in the supragingival area a chamfer 0.8-1 mm wide is necessary. Oftentimes endodontic therapy is necessary, not only extending the treatment and substantially raising its cost, but also compromising the future pillar’s durability. By utilizing monolithic crowns, it is possible to significantly reduce the volume of removed hard tissue necessary to create functional and aesthetic prosthetic restoration. Studies by Dejak et al. (5) have found fracture resistance of full contour crowns demonstrated in a compression test to depend not only on the wall thickness but also on the type of zirconium oxide used. Application of transparent zirconium oxide has a statistically significant effect on the decrease of the crowns’ resistance. Mean maximum damaging forces for full contour conventional zirconium oxide crowns with walls 1.5 mm thick were 1290 ± 33 N, compared with 1180 ± 19.9 N for crowns made with transparent zirconium oxide. The load-bearing capacity of thin-walled crowns (0.5 mm thick) made with the two types of materials was 409 ± 34.3 N and 319 ± 30.4 N respectively, indicating that the thickness of all walls in full contour crowns should be larger than 0.5 mm. Sorrentino et al., in turn, demonstrated on a sample of 40 monolithic crowns of various thickness, cemented on molar teeth, that even those 0.5 mm thick were resistant to loads larger than the maximum bite forces rendered on molars (6). Beuer et al. achieved significant resistance of monolithic zirconia crowns in a compression test where pillar tissue was reduced by 1.5 mm on the chewing surface and a peripheral chamfer margin was formed. Compared with crowns with feldspathic overlays, full contour crowns were found to withstand loads of approx. 10 500 N, whereas the veneered crowns sustained damage at loads of approx. 4000 N (7).
According to Sun et al. (8), fracture resistance of a monolithic crown 1 mm thick may be comparable with a metal ceramic crown. For crowns 1.5 mm thick, the mean damaging forces equalled 4109.93 ± 610.8 N. Studies conducted at the University of Bergen also confirmed superior resistance of monolithic crowns compared with porcelain overlaid zirconia crowns. The authors have emphasized that a cervical monolithic collar with chamfer preparation reduces the tendency for porcelain veneer fractures and chipping (9). According to Sulaiman et al. the fracture rate for monolithic crowns fixed on posterior teeth was 0.69%, whereas for multiple-unit fixed dental prostheses (FDPs) – 2.42% (10).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Denissen H, Dozić A, van der Zel J, van Waas M: Marginal fit and short-term clinical performance of porcelain-veneered CICERO, CEREC and Procera onlays. J Prosthet Dent 2000; 84: 506-513. 2. Mierzwińska-Nastalska E: Uzupełnienia ceramiczne, postępowanie kliniczne i wykonastwo laboratoryjne. Med Tour Press International, Otwock 2011. 3. Monaco C, Caldari M, Scotti R: Clinical evaluation of zirconia-based single crowns: retrospective cohort study from the AIOP clinical research group. Int J Prosthodont 2013; 26: 435-442. 4. Koenig V, Vanheusden AJ, Lee Goff SO, Mainjot AK: Clinical risk factors related to failures with zirconia-based restorations: an up to 9-years retrospective study. J Dent 2013; 41: 1164-1174. 5. Dejak B, Langot C, Krasowski M, Konieczny B: Porównanie odporności na złamania koron monolitycznych cienkościennych i pełnokonturowych z ceramik tlenku cyrkonu. Protet Stomat 2016; 1: 12-19. 6. Sorrentino R, Tricarico MG, Bonadeo G et al.: In vitro analysis of the fracture resistance of CAD-CAM monolithic zirconia molar crowns with different occlusal thickness. J Mech Behav Biomed Mater 2016; 61: 328-333. 7. Beuer F, Stimmelmayr M, Gueth JF et al.: In vitro performance off full-contour zirconia single crowns. Dent Mater 2012; 28: 449-456. 8. Sun T, Zhou S, Laai R et al.: Load-bearing capacity and the recommended thickness of dental monolithic zirconia single crowns. J Mech Behav Biomed Mater 2014; 35: 93-101. 9. Øilo M, Kvam K, Gjerdet NR: Load at fracture monolithhic and bilayerd zirconia crowns with and without a cervical zircconia collar. J Prosthet Dent 2016; 115: 630-636. 10. Sulaiman TA, Abdulmajeed AA, Donovan TE et al.: Fracture rate of monolithic zirconia restorations up to 5 years. A dental laboratory survey. J Prosthet Dent 2016; 116(3): 436-439. 11. Jung YS, Choi YJ, Ahn JS et al.: A study on the in vitro wear of the natural tooth structure by opposing zirconia or dental porcelain. J Adv Prosthodont 2010; 2(3): 111-115. 12. Lohbauer U, Reich S: Antagonist wear of monolithic zirconia crowns after 2 years. Clin Oral Investig 2016; DOI: 10.1007/s00784-016-1872-6. 13. Stober T, Bermejo JL, Schwindling FS, Schmitter M: Clinical assessment of enamel wear caused by monolithic zirconia crowns. J Oral Rehabil 2016; 43(8): 621-629. 14. Ashima G, Sarabjot KB, Gauba K, Mittal HC: Zirconia crowns for rehabilitation of decayed primary incisors: an esthetic alternative. J Clin Pediatr Dent 2014; 39: 18-22. 15. Planells del Pozo P, Fuks AB: Zirconia crowns – an esthetic and resistant restorative alternative for ECC affected primary teeth. J Clin Pediatr Dent 2014; 38: 193-195. 16. Choi JW, Bae IH, Noh TH et al.: Wear of primary teeth caused by opposed all-ceramic or stainless steel crowns. J Adv Prosthodont 2016; 8(1): 43-52. 17. Nose K: Study of the hardness of human and animal teeth. Jpn J Exp Med 1961; 69: 1925-1945. 18. Fritzsche G, Wiedhahn C,Wiedhahn K, Schenk O: Zirconia crowns – the new standard for single-visit dentistry. Int J Comput Dent 2016; 19(1): 9-26.
otrzymano: 2016-11-17
zaakceptowano do druku: 2016-12-06

Adres do korespondencji:
*Katarzyna Kubicka
Katedra Protetyki Stomatologicznej WUM
Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa
tel. +48 (22) 502-18-86
katedraprotetyki@wum.edu.pl

Nowa Stomatologia 4/2016
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia