Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2016, s. 241
Irena Pniewska
Wspomnienie o Profesorze dr. hab. Grzegorzu Spychalskim, Dyrektorze Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
Profesor dr hab. Grzegorz Spychalski urodził się 6 maja 1960 roku w Szczecinie. Studia wyższe na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Szczecinie ukończył w 1983 roku, uzyskując stopień mgr. inż. zootechniki. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1992 roku. Tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w zakresie ekonomiki rolnictwa, otrzymał w 2000 roku na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Profesor dr hab. Grzegorz Spychalski był specjalistą w zakresie ekonomiki gospodarki żywnościowej, polityki społeczno-ekonomicznej i transformacji systemów gospodarczych. Zajmował się restrukturyzacją państwowego rolnictwa w Polsce z uwzględnieniem ewolucji organizacyjno-własnościowej i konsekwencji społecznych takich działań. Należy dodać, że problematyka zrównoważonego rozwoju rolnictwa i polityki ekologicznej w ekosystemowym modelu gospodarki rynkowej, bioekonomia oraz rośliny włókniste i rośliny zielarskie stanowiły również przedmiot zainteresowań badawczych prof. Grzegorza Spychalskiego. Był autorem lub współautorem ponad 200 prac naukowych, w tym wielu publikacji w czasopismach zagranicznych.
Profesor Grzegorz Spychalski w latach 1985-1994 odbył staże naukowe w Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej i Szwecji. W 2006 roku z rąk prezydenta RP otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Profesor był ekspertem Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, wykładowcą w programie „Rynek rolny” oraz ekspertem krajowym w programie szkoleniowym rządu duńskiego dla nauczycieli ekonomii. Uczestniczył jako ekspert w debatach na temat przyszłości Unii Europejskiej.
Profesor Grzegorz Spychalski został powołany na stanowisko dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w 2009 roku, kiedy dwie niezależne jednostki naukowe, a mianowicie Instytut Włókien Naturalnych oraz Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich, połączone zostały ministerialną decyzją w jedną naukową instytucję działającą na polu surowców włóknistych i zielarskich, tak ważnych dla polskiego rolnictwa.
W pamięci pracowników Instytutu pozostanie jako życzliwy, otwarty na ludzi, szanujący pracowników Dyrektor, zawsze wspierający kadrę pracowniczą Instytutu zarówno w indywidualnym rozwoju naukowym, jak i przy realizacji podejmowanych przedsięwzięć badawczych i programów naukowych. Często wspominał, że największą wartością dla Niego jako szefa placówki naukowej jest kapitał ludzki, pomysły oraz idee tworzone przez pracowników. Cenił kreatywność i zaangażowanie. Będąc profesorem ekonomii, był jednocześnie humanistą, wielbicielem literatury i muzyki oraz miłośnikiem sportu. Zmarł nagle 23 czerwca 2016 roku.
Pamięć o nim przetrwa nie tylko jako o dyrektorze i naukowcu, ale przede wszystkim jako o pogodnym, uśmiechniętym, szlachetnym i dobrym człowieku, zawsze skorym do pomocy innym.
Mgr inf. nauk. Irena Pniewska
Postępy Fitoterapii 3/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii