Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2016, s. 242
Małgorzata Górska-Paukszta
16. Sejmik Zielarski
W dniach 17-18 czerwca 2016 roku w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym „Delicjusz” w Trzebawiu k/Stęszewa, woj. wielkopolskie, odbył się 16. Sejmik Zielarski – konferencja organizowana przez Polski Komitet Zielarski we współpracy z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich oraz Sekcją Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Tegoroczna konferencja zatytułowana była „Zielarstwo i ziołolecznictwo w Polsce i na świecie”. Patronat honorowy nad 16. Sejmikiem Zielarskim objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel. Patronat medialny sprawowany był przez: „Czasopismo Aptekarskie”, „Postępy Fitoterapii”, „Przemysł Farmaceutyczny”, kwartalnik „Herba Polonica”, „Lek w Polsce” oraz „Puls Farmacji”.
Program 16. Sejmiku Zielarskiego obejmował cztery sesje, podczas których wysłuchaliśmy 16 wykładów oraz 4 doniesień. Pierwsza i druga sesja dotyczyły współczesnego zielarstwa i ziołolecznictwa na świecie, przy czym sesja pierwsza była sesją angielskojęzyczną, a wykładowcami byli zaproszeni specjaliści z Niemiec i Ukrainy. Sesja trzecia dotyczyła zielarstwa i ziołolecznictwa – praktyki opartej na wiedzy oraz doniesień na temat nowych dokonań w dziedzinie racjonalnej fitoterapii. W sesji czwartej wykładowcy przedstawili stan obecny oraz możliwości i ograniczenia zielarstwa i ziołolecznictwa w Polsce.
W 16. Sejmiku Zielarskim udział wzięło 120 osób z różnych środowisk profesjonalnie związanych z zielarstwem i ziołolecznictwem. Znaczną część stanowili przedstawiciele ośrodków akademickich, instytutów i jednostek badawczych. W sesji posterowej przedstawili oni zakres i aktualny stan prowadzonych badań dotyczących różnych aspektów zielarstwa i ziołolecznictwa.
Nadrzędnymi celami przedsięwzięć organizowanych przez Polski Komitet Zielarski są: promocja polskiego zielarstwa i fitoterapii, wymiana doświadczeń i aktualizacja wiedzy na temat rozwoju fitoterapii, przetwórstwa zielarskiego, uprawy ziół oraz integracja środowiska zielarskiego. Polski Komitet Zielarski zabiega przede wszystkim o wysoką jakość produktów leczniczych oraz bezpieczeństwo użytkowników suplementów diety. Dlatego te zagadnienia omawiano w tracie konferencji. Specjaliści z zakresu medycyny, farmacji, fitochemii, uprawy ziół i przetwórstwa zielarskiego przedstawili uczestnikom aktualny stan wiedzy w swoich specjalnościach, a także próbowali zgłębić następujące zagadnienia: miejsce dla produktów ziołowych w medycynie konwencjonalnej, kierunki rozwoju przetwórstwa zielarskiego oraz ograniczenia rozwoju rodzimego zielarstwa i ziołolecznictwa. W ramach tej tematyki przedstawiciel IMS Health Polska scharakteryzował polski rynek produktów ziołowych i przedstawił ewolucję sprzedaży produktów roślinnych w aptekach. Z zainteresowaniem przyjęto wystąpienia wykładowców z Niemiec: Barbary Steinhoff – sekretarza ESCOP – o monografiach surowców zielarskich oraz Hartwiga Sieversa, który przedstawił prawdopodobne kierunki rozwoju rynku suplementów diety w Europie. Natalia Hudz z Ukrainy mówiła z kolei o fitoterapii w Europie Wschodniej.
W sesji drugiej wykładowcy (m.in. prof. Kazimierz Głowniak, prof. Henry Meissner i prof. Waldemar Buchwald) przedstawili aktualny stan wiedzy w swoich specjalnościach, a także próbowali odpowiedzieć na pytanie, czym jest, a czym nie jest współczesne europejskie zielarstwo i ziołolecznictwo, jak również czym wyróżnia się na świecie, jak wygląda współczesne zielarstwo i ziołolecznictwo na innych kontynentach, jakie są prawdopodobne kierunki rozwoju rynku produktów leczniczych roślinnych oraz prozdrowotnych środków spożywczych i kosmetyków pochodzenia roślinnego w Europie. Ważnym aspektem, który był podejmowany przez prelegentów, była przyszłość, jaka rysuje się przed polskimi producentami ziół i przetworów ziołowych.
W drugim dniu konferencji zainteresowani uczestnicy mogli ponadto zwiedzić Ogród Roślin Leczniczych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Plewiskach.
Konferencja była także okazją do wyróżnienia osób zasłużonych dla polskiego zielarstwa i fitoterapii. Także podczas tegorocznego Sejmiku Zielarskiego Kapituła PKZ uhonorowała 4 osoby medalem In Plantas Magna Latet Virtus oraz dyplomami Przyjaciół PKZ.
Sejmikowi Zielarskiemu przez cały czas trwania towarzyszyła wystawa obrazów Krystyny Głowniak, Anny Głowniak-Lipy, zdjęć z Galerii Farmapress oraz prac plastycznych Adama Półtoraka.
Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja. Postanowiono, że podsumowujące wnioski przesłane zostaną do instytucji, których działalność ma istotny wpływ na rozwój rodzimego zielarstwa i ziołolecznictwa. Organizatorzy podziękowali również wszystkim uczestnikom za przybycie, aktywny udział oraz zaprosili wszystkich na kolejne zielarskie spotkanie.
Mgr inż. Małgorzata Górska-Paukszta
Postępy Fitoterapii 3/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii