Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2016, s. 243-244
Elżbieta Hołderna-Kędzia
V Konferencja Zielarska Kobiet
W dniach 24-26 czerwca 2016 roku Gospodarstwo Agroturystyczne „Ziołowy Zakątek” w Korycinach na Podlasiu było miejscem piątej już Konferencji Zielarskiej Kobiet. Organizacji tego przedsięwzięcia podjęli się pracownicy naukowi Zakładu Chemii Fizycznej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie z Panią prof. dr hab. Iwoną Wawer jako przewodniczącą i pomysłodawczynią. Wśród zaproszonych gości znaleźli się naukowcy i praktycy z Polski, Ukrainy i Rosji zajmujący się różnymi aspektami dotyczącymi leku naturalnego oraz wykorzystaniem surowców i produktów roślinnych w wielu dziedzinach medycyny i w przemyśle. W programie konferencji odbyły się łącznie trzy sesje tematyczne.
Profesor Bogdan Kędzia z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich z Poznania przedstawił zebranym możliwości wykorzystania w lecznictwie takich produktów pszczelich, jak: miód pszczeli, pyłek kwiatowy, mleczko pszczele i jad pszczeli. Okazuje się, że można je stosować wspomagająco z dobrym skutkiem w wielu chorobach wewnętrznych (wszystkie wymienione produkty), jak również zewnętrznych (miód, propolis i jad pszczeli). Duży potencjał leczniczy kryją w sobie także mniej znane produkty apiterapeutyczne, takie jak: wosk pszczeli, czerw trutowy, osyp pszczół, larwy barciaka większego i powietrze ulowe.
Z wykładu dr. n. med. Sławomira Dudka z Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dowiedzieliśmy się, na tle charakterystyki typów boreliozy (stawowa, skórna, neuroborelioza), o naturalnych możliwościach leczenia tej choroby. Wśród roślin leczniczych o dużym znaczeniu w boreliozie wymienić można: szczeć pospolitą (Dipsacus fullonum), rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica), czepotę puszystą (Uncaria tomentosa) oraz takie rośliny jak Andrographis paniculata, Stephania tetrandra, jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea), hakorośl rozesłana (Harpagophytum procumbens), żeń-szeń (Ginkgo biloba). Duże znaczenie mają także produkty wytwarzane przez pszczołę miodną (jad pszczeli, propolis, pyłek kwiatowy). Wszystkie te surowce mają na celu pobudzanie odpowiedzi immunologicznej organizmu i na tej drodze walkę z chorobą.
Interesujące doniesienie dotyczące mechanizmów bioprzyswajalności kompleksów metali oraz dróg ich transportu zaprezentowała prof. Katarzyna Pawlak z Katedry Chemii Analitycznej Politechniki Warszawskiej.
Wykłady II Sesji Konferencji prezentowane przez specjalistów z Rosji i Ukrainy skoncentrowane były wokół zagadnień związanych z badaniami fitochemicznymi, w tym związków poliacetylenowych z rodziny Asteraceae (Artemisia scopariae, Artemisia arenaria, Artemisia dracunculus, Calendula) czy też szerokiego przeglądu związków biologicznie aktywnych występujących w surowcach roślinnych na obszarze Ukrainy. Inne zagadnienie dotyczyło zastosowania związków saponinowych w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym (doc. Kamil Wojciechowski z Zakładu Mikrobioanalityki Politechniki Warszawskiej).
Przedstawiciel nowoczesnej firmy zielarskiej Greenvit zapoznał zebranych na konferencji z rozwiązaniami technologicznymi stosowanymi przy wytwarzaniu ekstraktów ziołowych (ok. 50 surowców zielarskich). W procesie wytwarzania form płynnych, gęstych i suchych stosuje się m.in. metodę perkolacji w układzie zamkniętym, proces zagęszczania w próżniowej wyparce dwustopniowej i próżniową suszarnię taśmową. Otrzymane półprodukty stanowią ofertę dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego.
Praktycznym podsumowaniem II sesji było interesujące wystąpienie dr. Krzysztofa Błechy dotyczące wykorzystania ziół i produktów naturalnych u osób starszych w celu ograniczenia procesów związanych ze starzeniem się organizmu. Kluczowe znaczenie w opóźnianiu tego procesu spełniają surowce o działaniu przeciwutleniającym, obniżające poziom lipofuscyny w organizmie, odtruwające, regulujące funkcje układu immunologicznego, stymulujące aktywność enzymu telomerazy, a także białka sirtuiny.
Do produktów i surowców o dużej skuteczności w tym zakresie zaliczyć można: tarczycę bajkalską, zieloną herbatę, skrzyp polny, rdest ptasi, aronię, żurawinę, borówkę czarną, pyłek kwiatowy, piwonię białą, skórki winogron, mumio.
W sesji popołudniowej lek. med. Marcin Samosiej omówił zagadnienia związane z ziołolecznictwem klasztornym w medycynie XXI wieku. Podstawą fitoterapii, tj. leczenia przy wykorzystaniu surowców i preparatów zielarskich, jest bezpieczeństwo i skuteczność. W zależności od sposobu włączania ziół do terapii wyróżnić można choroby leczone samymi ziołami, zioła stosowane we wczesnych stadiach chorobowych, jak również stosowanie ziół w celu wspomagającym podstawowe leczenie. Mimo licznych zalet (działanie wielokierunkowe, wzajemne uzupełnianie się, łagodne działanie, wpływ jednoczesny na leczenie chorób towarzyszących) ma też swoje ograniczenia (działa słabiej i wolniej niż lek syntetyczny, możliwość interakcji z innymi lekami, brak możliwości pełnej oceny farmakologicznej).
W kolejnych doniesieniach przedstawiono informacje na temat składu chemicznego i właściwości biologicznych oleju konopnego, jak również piwa jako nośnika substancji cennych dla zdrowia. W browarnictwie stosowanych jest ok. 50 gatunków ziół, które wywierają korzystne działanie, np. piwo z liśćmi mięty i limonki wspomaga trawienie, a napój ten połączony z kwiatami wiązówki czy też liśćmi i korzeniami pierwiosnka wspomaga leczenie podagry, natomiast piwo kasztanowe jest polecane w miażdżycy.
Interesujące dane, które przekazali nam kolejni prelegenci, dotyczyły charakterystyki chemicznej i szerokiego wachlarza właściwości biologicznych i leczniczych pokrzywy oraz miechunki rozdętej (Physalis ashwagandha) wskazywanej jako rodzime zastępstwo żeń-szenia ze względu na jej zdecydowane działanie adaptogenne i powodujące wzrost sił witalnych organizmu. Drugiego dnia konferencji mieliśmy możliwość zwiedzania pasjonującego ogrodu roślin leczniczych, należących do wielu grup taksonomicznych i rosnących w różnych siedliskach. Oprowadzający nas wysokiej klasy specjalista z tego zakresu – dr inż. Mirosław Angielczyk, przekazał nam w niezwykle interesujący sposób wiele informacji związanych z roślinami leczniczymi i ich wykorzystaniem w medycynie ludowej.
Szeroki wachlarz tematów prezentowanych na V Konferencji Zielarskiej Kobiet świadczy o dużych możliwościach, jakie drzemią w ziołach, a także o niesłabnącym zainteresowaniu naukowców, konsumentów i producentów tą tematyką.
Mgr farm. Elżbieta Hołderna-Kędzia
Postępy Fitoterapii 3/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii