Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 4/2016, s. 191-192
Agnieszka Kozioł-Kozakowska
Rola soków w żywieniu dzieci
opracowała dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Z badań wynika, że dieta polskich dzieci nie jest właściwa, większość jada tylko kilka produktów z piramidy zdrowego żywienia. Niestety kilka powtarzających się produktów nie jest w stanie zaspokoić potrzeb żywieniowych rosnącego organizmu. Dzieci jedzą również za mało warzyw i owoców, w międzynarodowym badaniu HBSC (Health Behaviour In School-aged Children) zaobserwowano, że polskie dzieci nie jedzą tych produktów codziennie, a najczęściej tylko kilka razy w tygodniu. (1) Tymczasem bezsprzeczny jest fakt, iż prawidłowo skomponowana dieta bogata w warzywa i owoce, zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu chorób przewlekłych takich jak otyłość, cukrzyca t. II, czy choroby układu krążenia a nawet niektórych nowotworów. Mimo, iż nie można wyróżnić bezpośredniej zależności pomiędzy konsumpcją konkretnej kategorii warzyw i owoców, a wymienionymi chorobami to udowodniono, że codzienne spożycie różnorodnych produktów z tej szerokiej grupy zmniejsza ryzyko pojawienia się choroby. (2) Z tego względu od dawna eksperci zwracają uwagę, jak istotne jest kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. W dorosłym życiu bowiem dzieci będą sięgały po te produkty, do których przywykły w dzieciństwie.
Rodzice, świadomi korzyści jakie niesie ze sobą prawidłowo skomponowana dieta, poszukują informacji na ten temat, niestety często ich źródłem jest Internet, a nie specjaliści, co poddaje w wątpliwość wiarygodność przekazu. Mając na uwadze ten fakt i płynące z niego zagrożenia, podkreśla się rolę pediatrów w przekazywaniu rodzicom najbardziej kluczowych informacji na temat odżywiania oraz zwiększenia dostępności do porad dietetycznych.
Należy zwrócić uwagę, że wyjątkową rolę w żywieniu dzieci odgrywają warzywa i owoce. Potwierdzeniem tego faktu jest opracowana z początkiem 2016 roku przez Instytut Żywności i Żywienia nowa Piramida Prawidłowego Żywienia i Aktywności Fizycznej, w której to właśnie ta grupa produktów została wskazana jako podstawa dziennej racji pokarmowej. Niestety w przypadku dzieci często spotykamy się z problemem wybiórczego jedzenia i niechęcią do wybranych grup produktów szczególnie warzyw i owoców. W takich sytuacjach sok owocowy może stanowić alternatywną formę warzyw i owoców. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) szklanka soku (ok 200 ml) może zastąpić jedną z 5 zalecanych dziennych porcji warzyw lub owoców. (3) W przypadku dzieci porcja ta wynosi 150 ml. W sytuacjach gdy dziecko odmawia spożywania owoców lub warzyw, w porozumieniu ze specjalistą lekarzem lub dietetykiem, liczbę dziennych porcji w postaci soku można zwiększyć.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Dzielska A., Eating behavior. Consumption of fruit and vegetables.2012 in. The results of the research HBSC 2010 Trends in health behavior and selected health indicators schoolchildren in 1990-2010. (ed. Wojnarowska B., Mazur J. ) Wyd. IMiD, Warszawa, Poland, 2011, pp. 56-57. 2. Robertson A., Tirado C., Lobstein T., Jermini M., Knai C., Jensen J.H., Ferro-Luzzi A., James W.P.T. (ed.) Food and health in Europe: a new basis for action, WHO Regional Publications, European Series, No. 96, Copenhagen, 2004, 28-29. 3. World Health Organization (WHO), 2005, Measuring intake of fruit and vegetables. Electronic publication only. 4. Nicklas TA, O’Neil CE, Kleinman R.Association Between 100% Juices Consumption and Nutrient Intake and Weight of Children aged 2 to 11 Years. Arch Pediatr Adolesc Med. 2008 Jun;162(6):557-65. doi: 10.1001/archpedi.162.6.557.
Nowa Pediatria 4/2016
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria