Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 12/2016, s. 942-943
Wojciech Zgliczyński
Komentarz do prac
W dziale „Zalecenia” Jastrzębska omawia wytyczne opracowane w 2016 roku przez grupę ekspertów europejskich zajmujących się orbitopatią Gravesa (EUGOGO), uwzględniające zarówno diagnostykę, jak i leczenie orbitopatii tarczycowej. Godne podkreślenia jest wprowadzenie do rekomendacji leczenia zmian umiarkowanych/ciężkich, obok standardowej, również większej niż dotychczas dawki metyloprednizolonu. Do stanów zagrożenia utratą wzroku dołączono obok neuropatii nerwu wzrokowego i owrzodzenia rogówki także podwichnięcie gałki ocznej, stanowiące wskazanie do natychmiastowej dekompresji chirurgicznej oczodołów.
W swojej pracy pt. „Szybko ujawniająca się cukrzyca typu 1 u osób starszych” Godziejewska-Zawada i Szyfner spróbowały określić, czy u pacjentów po 40. roku życia ze świeżo rozpoznaną cukrzycą istnieją czynniki mogące zapowiadać wystąpienie szybko ujawniającej się cukrzycy typu 1. Czynnikami, które powinny zwrócić uwagę lekarza, są: bardzo wysoka glikemia na początku hospitalizacji przy niewspółmiernie niskim stężeniu hemoglobiny glikowanej oraz szybka zależność od insuliny, uniemożliwiająca zastosowanie leków doustnych w warunkach szpitalnych.
W pracy Kruszyńskiej i wsp. pt. „Zwiększona częstość autoimmunizacyjnego zapalenia tarczycy u polskich kobiet z zespołem PCO i jej związek z insulinoopornością” wykazano, że u kobiet z zespołem PCO choroba Hashimoto występuje w blisko 35%, a hipotyreoza w 23%. Ponadto kobiety, u których współwystępuje PCOS i autoimmunizacyjne zapalenie tarczycy (ATZ), mają wyższe stężenia insuliny i wyższy wskaźnik HOMA. Autorzy wnioskują, aby u pacjentek z PCOS wykluczyć AZT (choroby Hashimoto) i niedoczynność tarczycy.
W artykule Nowak i wsp. na temat przydatności OGTT w wykrywaniu zaburzeń gospodarki węglowodanowej u pacjentów przewlekle leczonych glikokortykosteroidami przedstawiono wyniki badań wstępnych dotyczących tego zagadnienia. Wskazano na fakt, iż obowiązujące wytyczne oparte jedynie na monitorowaniu stężenia glukozy na czczo są niepraktyczne i nieprzydatne. Rekomenduje się wykonanie doustnego testu obciążenia glukozą u wszystkich pacjentów przewlekle leczonych glikokortykoidami, niezależnie od innych czynników ryzyka występowania cukrzycy, gdyż jest to najskuteczniejsze badanie przesiewowe.
Bornikowska i wsp. przedstawili interesujący przypadek późno rozpoznanego zespołu Kallmanna – jednej z najczęstszych przyczyn wrodzonego hipogonadyzmu hipogonadotropowego współistniejącego z zaburzeniami węchu. Autorzy pracy podkreślają, jak trudne jest rozpoznanie tego zespołu – szczególnie we wczesnym okresie życia – u dziewczynek ze względu na skąpoobjawowy przebieg, a w okresie nastoletnim z uwagi na trudności w różnicowaniu z konstytucjonalnie opóźnionym wzrastaniem i dojrzewaniem.
W pracy Juszczyszyn i wsp. przedstawiono opis przypadku kobiety z incydentaloma nadnercza. Fenotyp guza w badaniach obrazowych odpowiadał zmianie łagodnej. Jednak w toku dalszej diagnostyki okazało się, że duża zawartość lipidów w guzie nie wyklucza obecności utkania chromochłonnego. Istnieją bowiem guzy mieszane, „chimeryczne”, które poza znaczną ilością lipidów, typową dla gruczolaków, zawierają również utkanie chromochłonne. Stanowią one rzadko występujący, ale istotny problem diagnostyczny, czego przykładem jest przedstawiony opis przypadku.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 12/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych