Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2017, s. 1
Małgorzata Kołodziejczak
Od Redaktora Naczelnego
Drodzy Czytelnicy,
w bieżącym numerze znajdziecie Państwo dwie prace oryginalne, w których autorzy prezentują holistyczne podejście do pacjenta, zwracając uwagę nie tylko na dolegliwości fizyczne, ale też jakość życia, na którą składają się sfera psychiczna, społeczna i zawodowa. Pierwsza z prac dotyczy wpływu akceptacji przez pacjenta przewlekłej choroby, jaką jest choroba Leśniowskiego-Crohna, na jego jakość życia. Autorzy w pracy zastosowali m.in. ankietę własnego autorstwa zawierającą 22 pytania, które dotyczyły: czasu trwania choroby, występujących objawów klinicznych, powikłań, dotychczas zastosowanego leczenia oraz danych demograficznych. Na podstawie analizowanej grupy pacjentów autorzy konkludują, że adaptacja pacjenta do nowej sytuacji, jaką jest choroba przewlekła, pozytywny stosunek do leczenia, mobilizacja sił i akceptacja choroby wpływają korzystnie na jakość życia. Dyskutują też wyniki na tle aktualnego piśmiennictwa w zakresie poszczególnych parametrów (m.in. płci i wieku oraz fazy choroby).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Medycyna 1/2017
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna