Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2017, s. 243-244
Bogdan Kędzia
Nowości bibliograficzne
Przeciwwrzodowa aktywność Passiflora alata
Wasicky A., Hernandes L.S., Vetore-Neto A. i wsp.: Evaluation of gastroprotective activity of Passiflora alata. Rev. Bras. Farmacogn. 2015, 25, 407-412.
Passiflora alata Curtis należy do rodziny Passiflora-ceae (Męczennicowate). Jest lianą popularną w Brazylii jako maracujá-doce i stosowaną w medycynie ludowej w różnych zaburzeniach nerwowych i żołądkowych. W Europie i Stanach Zjednoczonych nadziemne części tej rośliny wykorzystywane są do leczenia niepokoju nerwowego, bezsenności, nerwicy lękowej, często z innymi lekami uspokajającymi. W wielu farmakopeach na świecie ekstrakt z nadziemnych części P. alata opisany jest jako lek o działaniu przeciwlękowym. Autorzy niniejszej pracy postanowili natomiast przebadać przeciwwrzodowe działanie etanolowego ekstraktu z nadziemnych części omawianej rośliny na modelu zwierzęcym.
Ekstrakt z wysuszonych powietrznie (poniżej 50°C) części nadziemnych P. alata sporządzano za pomocą 60% alkoholu etylowego w proporcji 1:10. Następnie ekstrakt zagęszczano w warunkach próżniowych. Zawierał on 0,67% C-glukozydów flawonoidowych w przeliczeniu na witeksynę.
W badaniach użyto szczury rasy Wistar, którym podawano otrzymany ekstrakt zawieszony w wodzie destylowanej w dawce 100, 200 i 400 mg/kg m.c. sondą do żołądka. Następnie po upływie 40 min podawano im środek wywołujący wrzody żołądka w postaci 60% kwasu solnego w alkoholu etylowym. Jako kontrola pozytywna służył lek przeciwwrzodowy lansoprazol w dawce 30 mg/kg m.c. Kontrolą negatywną była woda destylowana. Po następnej godzinie zwierzęta usypiano i wypreparowywano żołądki w celu określenia powierzchni, na której pojawiły się wrzody.
Przeprowadzone badania wykazały, że uszkodzenie śluzówki żołądka u zwierząt otrzymujących wodę wynosiło 6,7%, a u zwierząt leczonych lansoprazolem – 1,2%. W przypadku ekstraktu etanolowego z P. alata podawanego w dawce 100 mg/kg m.c. uszkodzenie to wynosiło 1,1%, a w przypadku ekstraktu podawanego w dawce 200 i 400 mg/kg m.c. 0%. Na tej podstawie można przyjąć, że ekstrakt etanolowy z nadziemnych części P. alata w dawkach wyższych od 100 mg/kg m.c. całkowicie hamuje powstawanie wrzodów żołądka u zwierząt doświadczalnych. Sugeruje to możliwość praktycznego zastosowania ekstraktu etanolowego z nadziemnych części Passiflora alata jako leku przeciwwrzodowego w terapii klinicznej.
Aloe vera w leczeniu łuszczycy
Miroddi M., Navarra M., Calapai F. i wsp.: Review of clinical pharmacology of Aloe vera L. in the treatment of psoriasis. Phytother. Res. 2015, 29, 648-655.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 3/2017
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii