Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

© Borgis - Medycyna Rodzinna 2/2000, s. 7
P.W. Górski
Profesor Jan Andrzej Szaster z Krakowa współtwórcą naukowej farmacji europejskiej
Kształtowanie się wpływów nauki polskiej na farmację europejską przebiegało w dwu płaszczyznach. Jedną z nich była duża siła ssąca polskich centrów naukowych, które przyciągały młodych i prężnych przedstawicieli różnych dyscyplin medycznych z całej Europy. W tyglach nauki i praktyki w centrum krakowskim i wileńskim powstawały nowe idee, które eksportowano z powrotem do Europy.
Na drugiej płaszczyźnie, nazwijmy ją europejską, przedstawiciele polskiej szkoły farmaceutyczno--medycznej, do której należał Jan Andrzej Szaster, prezentowali nowatorskie modele myśli naukowej i organizacyjnej. Tej problematyce poświęcona jest druga część artykułu szkicującego działalność Szastera w Erfurcie na Uniwersytecie i w ramach tamtejszego Towarzystwa Uczonych.
Francuskie pochodzenie rodu Szasterów zostało opracowane w szczegółach. Wskazuje ono nie tylko na hugonocką, ale i szlachecką przeszłość tej rodziny. Michał Szaster, protoplasta krakowskiego rodu urodził się około 1691 roku w arystokratycznej rodzinie, dzięki czemu otrzymał staranne wykształcenie. Natomiast hugonoci byli znani z wysokiego poziomu wykonywanych zawodów; do nich należał również Daniel Frankenstein z Lewoczy na Słowacji. On właśnie przygarnął do siebie wypędzonego z Francji młodzieńca Michała Szastera, przyszłego aptekarza krakowskiego. Pierwsze kroki przygotowujące do zawodu poczynił Michał Szaster w oficynie w Lewoczy, gdzie dorastał w atmosferze solidnego przygotowania do profesji aptekarskiej. Jednak dopiero wyjazd do Krakowa około 1713 roku i terminowanie w aptece Mikołaja Chudzińskiego stały się dla młodego adepta sztuki farmaceutycznej momentem przełomowym w jego życiu. Krakowscy pharmacopoli nawiązywali kontakty z aptekarzami w innych miastach Królestwa, a także za granicą. Od przełomu XV i XVI wieku utrzymywały rody aptekarskie Guldensternów i Pipanów kontakty z oficynami wrocławskimi i gdańskimi. Od stuleci istniała ożywiona wymiana leko-towarowa i myśli farmaceutycznej z centrum krakowskim, a Michał Szaster został niejako wciągnięty w tę chlubną tradycję.
Zawarcie związku małżeńskiego z córką patrona Barbarą Chudzińską przypieczętowało ugruntowanie pierwszej generacji Szasterów w Krakowie. Dzięki przekazanej w spadku aptece stworzył Michał Szaster solidne podstawy materialne i ideowe dla kontynuacji profesji farmaceutycznej. Po śmierci Barbary Chudzińskiej w roku 1746, Elżbieta Szalińska została drugą żoną Michała Szastera, protoplasty pharmacopoli krakowskich. Szalińscy byli spowinowaceni z wpływowymi rodami Łopackich, Winklerów i Tenzów, którzy utrzymywali ścisłe kontakty z Uniwersytetem Krakowskim. Zastanawiające przy tym, że aptekarz Michał Szaster kierował się nie tylko pobudkami materialnymi, ale decydował się świadomie na związek z rodem uczonych. Ów pierwszy krok protoplasty aptekarskiego rodu z Krakowa okazał się nad wyraz szczęśliwy dla polskiej i europejskiej farmacji.
Medycyna Rodzinna 2/2000
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna