Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Medycyna Rodzinna 2/2000, s. 8
Piotr Pobrotyn
Apteka w XXI wieku*
Zarządzanie apteką w obecnych czasach to zarządzanie w pojęciu marketingowym. Marketing w nowoczesnej firmie ujmować trzeba w trzech aspektach tj. jako MARKETING WEWNĘTRZNY, MARKETING ZEWNĘTRZNY I MARKETING INTERAKTYWNY. Wszystkie działania marketingu zewnętrznego powinny zostać poprzedzone najważniejszą formą działalności firmy, jaką jest apteka, tj. marketingiem wewnętrznym. Jego celem jest zapewnienie najlepszego traktowania, a co za tym idzie szeroko rozumianej obsługi nabywców, a w naszym przypadku pacjentów, przez podległych nam pracowników. Marketing wewnętrzny obejmuje wszystkie działania, które kierujemy do pracowników apteki mających kontakt z klientem, jak również do pracowników ich wspierających. Celem nadrzędnym tych działań jest uzyskanie najwyższego poziomu obsługi. Cel ten możemy uzyskać poprzez wprowadzenie odpowiedniego systemu komunikacji wewnętrznej, odpowiedniej współpracy pomiędzy pracownikami, bądź też komórkami, jeżeli prowadzona przez nas apteka w swoich rozmiarach jest przedsięwzięciem dużym. Prawidłowość wewnętrznych relacji marketingowych będzie zachowana w przypadku wprowadzenia odpowiedniego systemu szkoleń oraz odpowiedniego modelu motywacji. Marketing wewnętrzny jest koniecznym warunkiem do uzyskania lepszej jakości produktu, a w naszym przypadku obsługi pacjenta, zapewnia również prawidłowość realizacji kompleksowej strategii apteki, którą to powinniśmy określić na wstępie uruchomienia apteki. Działania marketingu wewnętrznego wynikają zarówno z samej struktury działalności gospodarczej, którą prowadzimy, jak i z nieformalnych inicjatyw podejmowanych bez wcześniejszego przygotowania. Daje on przewagę w procesie różnicowania w warunkach konkurencji rynkowej. Sprzyja również bezkonfliktowym relacjom z różnymi funkcjonalnymi jednostkami w aptece i umożliwia formułowania własnych opinii i wniosków szeregowym pracownikom apteki. Warunkiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania takiego modelu jest zaangażowanie kadry kierowniczej, współpraca pracowników między sobą, ale przede wszystkim otwarty styl zarządzania. Z ekonomicznego punktu widzenia zadaniem marketingu wewnętrznego jest poprawa efektywności funkcjonowania apteki. Tak formułowane działania powinny poprzedzać, o czym już wspomniałem, marketing zewnętrzny. Nie można bowiem obiecać pacjentowi doskonałej obsługi bez odpowiedniego do realizacji tego celu, przygotowania pracy apteki.

* Źródło: „bez recepty” 3/2000.
Medycyna Rodzinna 2/2000
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna