Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

© Borgis - Medycyna Rodzinna 2/2000, s. 9
Piotr Pobrotyn
Dlaczego tracimy pieniądze – czyli jak unikać kwestionowania kwot refundacyjnych przez Kasy Chorych*
Funkcjonowanie rynku usług medycznych od 1 stycznia 1999 roku jako podstawową różnicę wprowadziło nowego płatnika, którym to stały się Kasy Chorych. Instytucje te, jak wszyscy wiemy, poza finansowaniem świadczeń medycznych, wykonywanych w szpitalach, przychodniach czy gabinetach lekarskich, przejęły również obowiązek refundowania kwot za leki. Rok 1999, jako pierwszy rok funkcjonowania kas chorych, nie ujawnił w sposób dostateczny odpowiednich mechanizmów obronnych, które to powinny pojawić się w aptece, w celu ochrony własnych interesów finansowych. Dużej wagi, od początku 2000 roku, nabrał poruszany ostatnio w środowisku aptekarskim fakt kwestionowania wysokości kwot refundacji, w oparciu o przeprowadzane w aptekach kontrole przez pracowników kas chorych. Część Czytelników zapewne z tym zjawiskiem miała już do czynienia i w sposób odpowiedni zidentyfikowała najczęstsze pomyłki lub niedopatrzenia, które to stały się przyczyną utraty pewnych kwot finansowych. Aby w przyszłości uniknąć wątpliwych sytuacji należy podkreślić, iż organy kontrolne płatnika realizują ściśle zapisy aktu prawnego, który stanowi podstawę prawidłowości wystawianych druków recept, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 roku z późniejszymi zmianami w sprawie recept lekarskich (Dz.U. nr 164). Poza określeniem znanej zapewne wszystkim informacji odnośnie leku i pacjenta, która to powinna znaleźć się na recepcie, sprawą sporną stało się kwestionowanie odpowiednich wzorów druków receptowych.

* Źródło: „bez recepty” 3/2000.
Medycyna Rodzinna 2/2000
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna