Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 1a/2018, s. 80-82 | DOI: 10.25121/MR.2018.21.1A.80
Jacek Boroch1, Grażyna Jarząbek-Bielecka1, Małgorzata Mizgier2, Paulina Wojtyła-Buciora3, 4, Zofia Bieś1, Witold Kędzia1, Magdalena Pisarska-Krawczyk4, 5
Problem masturbacji wczesnodziecięcej na tle zachowań autoseksualnych w okresie dojrzałości
Infantile and early childhood masturbation and adult masturbation
1Pracownia Ginekologii Wieku Rozwojowego i Seksuologii, Katedra Perinatologii i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2Zakład Dietetyki, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
3Katedra i Zakład Fizjologii, Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
4Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stefana Wojciechowskiego w Kaliszu
5Katedra Zdrowia Matki i Dziecka, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Summary
Masturbation is self-stimulation of the genitals for pleasure and self-comfort. Children may rub themselves with a hand or other object. The aim of the paper is sexuological aspect of masturbation.
Masturbation refers to sexual stimulation, especially of one’s own genitals and often to the point of orgasm, which is performed manually, by other types of bodily contact (except for sexual intercourse), by use of objects or tools, or by some combination of these methods.
Attention is paid to the problem of early childhood masturbation, which has specific medical and psychological significance. There is a need for proper sexual education of children, adolescents and parents.
Key words: gynecology, masturbation, girls
Ze słynnego raportu Kinseya wynika, że większość kobiet i mężczyzn przynajmniej raz w życiu doświadczyło masturbacji (1). Masturbacja odbywa się bez udziału partnera lub przy jego wyłącznie biernym udziale (1-6). Nastawienie do masturbacji w różnych kulturach i epokach uzależnione było przede wszystkim od poglądów na rolę i wartość nasienia dla organizmu, od podejścia do zagadnień rozrodczych oraz problemów związanych z ascezą, sferą seksualną – etyką seksualną. Masturbacja wczesnodziecięca ma specyficzne znaczenie zarówno medyczne, jak i psychologiczne (1, 7-12) (tab. 1).
Tab. 1. Rodzaje masturbacji
Ok. 35-55% dzieci
 
– masturbacja dla przyjemności daje relaks, odprężenie przychodzi samo, przypadkowo
– dziecko ma potrzebę poznawczą powtarzalnościową (zjeżdżanie z poręczy)
– bez ingerencji rodziców to zachowanie wygasa samo, naturalnie
– dziecko robi to w samotności
– bywają wyzwalacze (tzn. owsiki, wszy, zaniedbanie higieniczne)
Ok. 12% dzieci
 
– masturbacja dla potrzeby poznawczej:
• badanie
• eksperymenty
• głód informacji
• selektywność
• zmienność zachowań
– ma tendencję eskalującą
– może dojść do uszkodzeń ciała
– dziecko dzieli się informacjami z kolegami i rodzicami
Ok. 8% dzieci
 
– masturbacja jako substytut zaspokojenia głodu emocjonalnego
– rozładowanie napięcia, stresu (bo nie ma popędu seksualnego)
– brak uwagi i poświęcenia czasu dziecku
– brak doceniania
– trudne przypadki
Źródło: ćwiczenia – zagadnienia seksuologiczne z 14.11.2006 roku
Istnieją różne ujęcia definicyjne. Masturbacja (inaczej: onanizm, samogwałt) to zachowanie seksualne polegające na zadawaniu sobie pieszczot erotycznych (kończących się najczęściej orgazmem).
Należy podkreślić, że zjawisko masturbacji odnosi się zasadniczo do ludzi, aczkolwiek występuje także u części zwierząt.
Wśród innych określeń masturbacji znajduje się termin „autoerotyzm”, czyli pobudzenie seksualne bez uczestnictwa drugiej osoby, prowadzące do satysfakcji seksualnej. W tym znaczeniu byłby on zatem synonimem masturbacji (samogwałtu, ipsacji, onanizmu) (2).
Odmiana masturbacji:
– masturbacja analna – autoerotyzm skoncentrowany na sferze analnej,
– autoerotyzm patologiczny.
Autoerotyzm patologiczny jest jednak inną kategorią jakościową. Jest to dominująca droga osiągania orgazmu przez daną osobę, wyzwalająca uzależnienie od bodźca (np. wody, narzędzia) i przymus określonej częstotliwości (natręctwo).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Hurysz M: Masturbacja na przestrzeni wieków (pojęcie, rys historyczny, mity na jej temat i znaczenie w życiu człowieka). [W:] Jarząbek-Bielecka G (red.): Seksuologia. Aspekty humanistyczne. Wydawnictwo UMP, Poznań 2011: 125-156.
2. Imieliński K: Medycyna i seks. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1987.
3. Imieliński K: Miłość i seks. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1984.
4. Jarząbek G: Wybrane zagadnienia z seksuologii ginekologicznej. Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej w Poznaniu, Poznań 2005.
5. Kępiński A: Z psychopatologii życia seksualnego. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003.
6. Laqueur TW: Samotny seks. Kulturowa historia masturbacji. Universitas, Kraków 2006.
7. Nass G, Fisher MP: Sexual Choices. Jones and Bartlett Publisher, INC, Boston 1987.
8. Jarząbek-Bielecka G, Pawlaczyk M, Pawlaczyk M et al.: Problem stanów zapalnych żeńskich narządów płciowych kobiety – ocena wiedzy dziewcząt na temat profilaktyki i leczenia. Med Rodz 2018; 1 (w druku).
9. Grys E, Bieś Z, Jarząbek G et al.: The Childhood and Adolescent Gynecology and Andrology Ambulatory for medical, psychosexuological and social problems. Pol Prz Nauk Zdr 2007; 3(12): 161-168.
10. Pisarski T, Jarząbek-Bielecka G, Pisarska-Krawczyk M: Zagadnienia rozwoju płciowego w ginekologii praktycznej. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, Kalisz 2011.
11. Thibaud E, Sultan C (eds.): Paediatric and adolescent gynaecology: evidence-based clinical practice. Endocr Dev Basel, Karger 2004; 7: 1-8.
12. Problem masturbacji: http://zapytaj.wiara.pl/doc/525313.
otrzymano: 2018-02-02
zaakceptowano do druku: 2018-02-23

Adres do korespondencji:
Grażyna Jarząbek-Bielecka
Pracownia Ginekologii Wieku Rozwojowego i Seksuologii Katedra Perinatologii i Ginekologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33,60-535 Poznań
tel.: +48 618-419-278
grajarz@o2.pl

Medycyna Rodzinna 1a/2018
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna