Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Medycyna Rodzinna 2/2018, s. 167
Andrzej Sobczak
Wprowadzenie
Pojawienie się w ostatnich latach na rynku konsumenckim alternatywnych form dostarczania nikotyny (elektroniczne papierosy, papierosy bezdymne) spowodowało wzrost zainteresowania wyrobami tytoniowymi, często niesłusznie utożsamianymi wyłącznie z nikotyną. W konsekwencji obserwujemy wzrost ilości publikacji poświęconych tym produktom.
W obecnym wydaniu „Medycyny Rodzinnej” w dziale „Redukcja szkód” prezentujemy trzy prace. Pierwsza z nich dotyczy barier przeszkadzających w minimalizacji ryzyka dla osób, które nie potrafią całkowicie zrezygnować z używania nikotyny. Autor zalicza do nich: stereotypy dotyczące szkodliwości e-papierosów, niedoskonałości legislacji i regulacji rynkowej, brak zaufania i dialogu pomiędzy kluczowymi grupami wpływającymi na kształt rynku produktów nikotynowych oraz niewykorzystany potencjał motywacji finansowej użytkowników wyrobów tytoniowych. Autor podkreśla, że wdrażane narzędzia służące ograniczeniu palenia powinny uwzględniać obszar redukcji szkód, a nie tylko podejście abstynencyjne – a więc coś, co w obszarze uzależnienia od substancji psychoaktywnych jest powszechnie akceptowane od ponad dwóch dekad prawie na całym świecie.
Druga z prac jest poświęcona efektom, jakie aerozol z elektronicznych papierosów wywiera na układ sercowo-naczyniowy. Pracę oparto głównie na raportach prestiżowych organizacji i instytucji naukowych, takich jak Public Health of England, Centers for Disease Control and Prevention, National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Istotną częścią artykułu jest porównanie mechanizmu oddziaływania dymu tytoniowego oraz aerozolu z elektronicznych papierosów na układ sercowo-naczyniowy. Sugeruje ono mniejszą toksyczność aerozolu, za którą w głównej mierze odpowiedzialna jest nikotyna.
Trzecia praca powinna zainteresować rodziców osób młodych, bowiem dotyczy negatywnych skutków niedoboru lub nadmiaru bodźców świetlnych w otoczeniu. Problem ten jest niezmiernie ważny w populacji dzieci i nastolatków, które bardzo często uczą się przy biurkach w niewłaściwych warunkach oświetleniowych, co w przyszłości prawdopodobnie zaowocuje pogorszeniem wzroku. W pracy omówiono zalety i wady nowoczesnych źródeł oświetleniowych, stosowanych do oświetlenia mieszkań oraz podano możliwości redukcji szkód wywołanych nieprawidłowymi warunkami oświetleniowymi.
Prezentowane w pracach poglądy i wnioski nie muszą być tożsame ze stanowiskiem Redaktora Prowadzącego.
prof. dr hab. n. med. Andrzej Sobczak
Redaktor Prowadzący
Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Zakład Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec
Medycyna Rodzinna 2/2018
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna

Pozostałe artykuły z numeru 2/2018: