Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Medycyna Rodzinna 3-4/2000, s. 28-29
Maciej Latalski1, Janusz Wasyluk2
Egzaminacyjne pytania testowe z medycyny rodzinnej dla samokształcenia i samooceny.
Część III. Problemy z zakresu chorób wewnętrznych
1z Międzywydziałowej Katedry i Zakładu Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Maciej Latalski
2z Zakładu Dydaktyki Medycznej CMKP w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Janusz Wasyluk
0 ***
61. W wywiadzie za rozpoznaniem zzsk. przemawiają: 1) zapalenie ścięgna Achillesa, 2) zapalenie stawów skroniowo-żuchwowych, 3) objawy kamicy moczowej, 4) zapalenie tęczówki, 5) zmiany w siatkówce. Prawdziwe:
A) 1, 2, 3
B) 2, 3, 5
C) 1, 4
D) 1, 4, 5
E) 3, 4
62. Dnie moczanowej towarzyszą następujące objawy ogólnoustrojowe: 1) hiperlipidemia, 2) hipergammaglobulinemia, 3) nadciśnienie tętnicze, 4) zmiany w oskrzelach, 5) uogólniona osteoporoza. Prawdziwe:
A) 1, 2, 3
B) 2, 3, 4
C) 2, 5
D) 1, 5
E) 1, 3
63. Objawami radiologicznymi rzs są: 1) osteofity, 2) geody zapalne, 3) osteoporoza przystawowa, 4) osteoliza dystalnych paliczków rąk, 5) nadżerki kostne. Prawdziwe:
A) 1, 2, 4
B) 2, 3, 5
C) 3, 4, 5
D) 2, 4, 5
E) 1, 3, 5
64. Przerzuty do kości w przebiegu choroby nowotworowej mogą powodować następujące powikłania: 1) złamania patologiczne kości długich, 2) zespół ucisku rdzenia, 3) hiperkalcemię, 4) wtórną nadczynność przytarczyc. Prawdziwe:
A) 1, 2
B) 1
C) 1, 2, 3
D) 3, 4
E) 1, 2, 3, 4
65. Za aktywnym procesem reumatoidalnym w stawach przemawiają następujące objawy: 1) leukopenia, 2) niedokrwistość niedobarwliwa, 3) małopłytkowość, 4) podwyższony poziom CRP, 5) nadpłytkowość. Prawdziwe:
A) 1, 2, 3
B) 2, 3, 4
C) 2, 4, 5
D) 3, 4, 5
E) 1, 3, 4
66. Przykurcz Dupuytrena jest następstwem:
A) zwłóknienia rozcięgna dłoniowego u nałogowych alkoholików
B) zwłóknienia pochewki odwodziciela i prostownika kciuka w rzs.
C) zwłóknienia więzadła piętowego w zespole Reitera
D) ucisku na nerw pośrodkowy po urazie
E) zapalenia rozcięgna podeszwowego w zzsk.
67. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa daje obraz radiologiczny:
A) kompresyjnego złamania trzonu
B) zwapnień i skostnień w więzadłach kręgosłupa
C) skoliozy
D) osteolitycznych ubytków cienia w trzonach
E) szczelin w odcinkach międzywyrostkowych łuków
68. W zapaleniu wielomięśniowym (polymyositis) stwierdza się:
A) osłabienie mięśni obręczy barkowej, biodrowej
B) podwyższenie aktywności kreatynofosfokinazy (CPK) i transaminaz
C) obecność martwicy w biopsji mięśnia
D) charakterystyczne zmiany w badaniu EMG (elektromiografia)
E) wszystkie powyższe
69. Dla zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa charakterystyczne jest:
A) brak czynnika reumatoidalnego w surowicy
B) zajęcie stawów krzyżowo-biodrowych
C) zapalenie tęczówki oka
D) prawdziwe A, B
E) prawdziwe A, B i C
70. Które z poniższych twierdzeń dotyczących choroby Schoenleina i Henocha jest prawdziwe?
A) występuje głównie u osób młodych <20 r.ż.
B) występuje częściej u chłopców
C) charakteryzuje się plamicą krwotoczną zwykle bez obniżenia liczby płytek krwi
D) towarzyszą bóle brzucha i objawy stawowe
E) wszystkie prawdziwe
71. Dla zespołu Reitera charakterystyczne są następujące objawy:
A) zmiany zapalne w narządzie moczowo-płciowym
B) zmiany zapalne w narządzie ruchu
C) zapalenie spojówek
D) prawdziwe A, B i C
E) prawdziwe B i C
72. Do objawów klinicznych zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa należy:
A) zapalenie tęczówki obecne lub przebyte
B) sztywność poranna stawów rąk
C) niedokrwistość hemolityczna
D) nadwrażliwość na światło słoneczne
E) polineuropatia
73. Które niesteroidowe leki przeciwzapalne są najskuteczniejsze i najbardziej bezpieczne?
A) diklofenak, piroksykam, naproksen
B) nabumeton, ketoprofen
C) klofezon, sulindak
D) prawdziwe A, B i C
E) prawdziwe A i B
74. Wskaż lek użyteczny w zapobieganiu i leczeniu owrzodzeń przewodu pokarmowego wywoływanych przez niesteroidowe leki przeciwzapalne:
A) ranitydyna
B) omeprazol
C) mizoprostol
D) prawdziwe A i B
E) prawdziwe A, B i C
75. Który z poniższych niesteroidowych leków przeciwzapalnych ma najsilniejsze działanie hepatotoksyczne:
A) diklofenak
B) piroksykam
C) butazolidyna
D) indometacyna
E) naproksen
Medycyna Rodzinna 3-4/2000
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna