Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Medycyna Rodzinna 1/2001, s. 12-13
Maciej Latalski1, Janusz Wasyluk2
Egzaminacyjne pytania testowe z medycyny rodzinnej dla samokształcenia i samooceny. Część IV. Problemy z zakresu chorób wewnętrznych
Test questions in examinations for family medicine for self-teaching and self-assessment. Part IV. Internal medicine problems
1 z Międzywydziałowej Katedry i Zakładu Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Maciej Latalski
2 z Zakładu Dydaktyki Medycznej CMKP w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Janusz Wasyluk
76. Który z poniższych niesteroidowych leków przeciwzapalnych najczęściej i najsilniej zatrzymuje sód i wodę w ustroju?
A) butazolidyna
B) indometacyna
C) piroksykam
D) diklofenak
E) ketoprofen
77. Wskaż ten spośród niesteroidowych leków przeciwzapalnych, który często wywołuje objawy niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego (bóle głowy, depresja, psychozy)
A) diklofenak
B) piroksykam
C) indometacyna
D) nabumeton
E) butazolidyna
78. Zapalenie tęczówki szczególnie często towarzyszy: 1) zesztywniającemu zapaleniu stawów kręgosłupa, 2) zespołowi Reitera, 3) zespołowi Sjögrena, 4) zespołowi Felty´ego, 5) łuszczycowemu zapaleniu stawów, 6) dziecięcej postaci r.z.s. Prawdziwe:
A) 1, 2, 3, 4
B) 1, 2, 4, 6
C) 1, 4, 5, 6
D) 1, 2, 5, 6
E) 2, 3, 5, 6
79. Reumatoidalne zapalenie stawów jest przewlekłą, niszczącą tkanki stawowe chorobą tkanki łącznej, ponieważ w jego przebiegu dochodzi do nieodwracalnych zmian w dystalnych stawach palców rąk.
A) oba twierdzenia są prawdziwe i istnieje między nimi związek przyczynowy
B) oba twierdzenia są prawdziwe lecz brak między nimi związku przyczynowego
C) pierwsze twierdzenie jest prawdziwe, drugie fałszywe
D) pierwsze twierdzenie jest fałszywe, drugie prawdziwe
E) oba twierdzenia są fałszywe
80. W przewlekłym odmiedniczkowym zapaleniu nerek może występować: 1) leukocyturia, 2) policytemia, 3) zniekształcenie kielichów w obrazie urograficznym, 4) znamienna bakteriuria, 5) moczówkowa prosta nerkopochodna. Prawdziwe:
A) 1, 2, 4, 5
B) 2, 3, 4, 5
C) 1, 3, 4, 5
D) 1, 2, 3, 5
E) 1, 4, 5
81. W ciężkim zatruciu alkoholem etylowym rozpoczynamy leczenie od:
A) płukania żołądka
B) podania analeptyków
C) podania środków moczopędnych
D) hemodializy
E) zabezpieczenia oddychania
82. Najczęstszym powikłaniem ostrego doustnego zatrucia benzyną etylizowaną jest:
A) ostra niewydolność nerek
B) krwawienie z przewodu pokarmowego
C) ciężkie uszkodzenie miąższu wątrobowego
D) toksyczne zapalenie płuc
E) zapalenie wielonerwowe
83. Płukanie żołądka w przypadku podejrzenia zatrucia muchomorem sromotnikowym wykonujemy:
A) do 6 godzin od spożycia
B) do 12 godzin od spożycia
C) do 24 godzin od spożycia
D) nie ma ograniczeń czasowych
E) podajemy tylko środek przeczyszczający
84. Najczęściej występujące ostre zatrucia w Polsce to:
A) zatrucia metalami ciężkimi
B) zatrucia kwasami i zasadami
C) zatrucia lekami
D) zatrucia tlenkiem węgla
E) zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi
85. Przy zatruciu naparstnicą podam dożylnie:
A) KCl
B) 0,9% NaCl
C) 10% NaCl
D) calcium gluconicum
E) Ferrum Hausmanna iv
86. W przypadku ostrego zatrucia środkami nasennymi pierwsza pomoc polega na:
A) podaniu Kardiamidu i Kofeiny
B) transporcie chorego do szpitala
C) podaniu meklofenoksatu
D) zabezpieczeniu podstawowych funkcji życiowych i płukaniu żołądka
E) upuście krwi i płukaniu żołądka
87. Dla głębokiego zatrucia barbituranami charakterystyczne jest:
A) biegunka
B) zaburzenia oddychania
C) częstoskurcz
D) zwężenie źrenic
E) wzmożenie odruchów ścięgnistych
88. Ocena stopnia ciężkości zatrucia barbituranami powinna opierać się na:
A) stężeniu barbituranów w moczu
B) stężeniu barbituranów we krwi
C) obrazie klinicznym
D) okresie od zażycia leku
E) okresie działania zażytego barbituranu
89. Do powikłań zatrucia tlenkiem węgla należy toksyczne:
A) uszkodzenie szpiku
B) zapalenie wątroby i nerek
C) zapalenie mięśnia sercowego i obrzęk mózgu
D) zapalenie płuc
E) uszkodzenie nerek
90. Wskaż objaw, który nie należy do objawów zatrucia pestycydami fosfoorganicznymi:
A) bradykardia
B) przyspieszenie perystaltyki jelit
C) zwężenie źrenic
D) sucha, zaczerwieniona skóra
E) drżenie pęczkowe mięśni


Medycyna Rodzinna 1/2001
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna