Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Nowa Medycyna 1/2019, s. 1
Małgorzata Kołodziejczak
Od Redaktora Naczelnego
1 ***
Drodzy Czytelnicy
W bieżącym numerze polecam Państwu do przeczytania oryginalną pracę dotyczącą korelacji parametrów zapalnych u pacjentów z rakiem jelita grubego ze stopniem zaawansowania choroby. Autorzy biorą pod uwagę poziom CRP oraz leukocytów – badania tanie i ogólnie dostępne. Badacze wnioskują, że wartości powyższych badań mogą być dodatkowo pomocne w ocenie stopnia klinicznego zaawansowania nowotworu. Wstępne wnioski są interesujące, choć sami autorzy podkreślają, że wymagają one dalszej analizy i kompleksowego podejścia w celu wykazania rzeczywistej zależności. W aktualnym wydaniu opublikowana została też druga praca, kazuistyczna, napisana przez chirurgów z tej samej kliniki chirurgicznej, dotycząca ciała obcego jako przyczyny powstania przetoki odbytu. W przypadku nietypowych przetok odbytu nie należy zapominać o pozakryptowych przyczynach powstania przetok odbytu, jaką jest m.in. ciało obce.
W numerze znajdziecie Państwo też dwie prace poglądowe. Pierwsza z nich dotyczy zastosowania lasera w leczeniu choroby hemoroidalnej. Laserowe metody operacyjne mają swoje uznane miejsce w leczeniu chorób proktologicznych, co więcej, pacjenci w gabinetach chirurgicznych pytają się o operacje laserowe i często wręcz domagają się ich zastosowania. Autor artykułu, pomimo własnych pozytywnych doświadczeń w stosowaniu lasera, z pewną rezerwą i w wyważony sposób pisze o tej metodzie i podkreśla, że na sukces terapeutyczny wpływają takie czynniki, jak: odpowiednia kwalifikacja, właściwe przeprowadzenie procedury i postępowanie pooperacyjne. Druga praca poglądowa dotyczy powszechnej choroby proktologicznej – ropni odbytu. W artykule omówiono zalecenia odnośnie otwarcia ropni niskich i wysokich, postępowanie pooperacyjne i możliwe komplikacje związane z tą chorobą. Nawiązując do tytułu artykułu, o tym, czy ropień odbytu będzie chorobą błahą czy poważną, decyduje chirurg leczący pacjenta z ropniem odbytu: jeśli potraktuje pacjenta „poważnie” – choroba będzie błaha, jeśli potraktuje pacjenta „lekko” – choroba będzie poważna.
Życzę przyjemnej lektury.
Redaktor Naczelny
Małgorzata Kołodziejczak
Nowa Medycyna 1/2019
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna