Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

© Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2019, s. 81-82
Małgorzata Górska-Paukszta
Kolejne spotkanie środowiska zielarskiego podczas 17. Sejmiku Zielarskiego
3 ***
W dniach 15-16 czerwca 2018 roku w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym „Delicjusz”, na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego, w podpoznańskim Trzebawiu-Rosnówku, odbył się 17. Sejmik Zielarski pod hasłem „Zioła i ich praktyczne zastosowanie”. Tegoroczny Sejmik Zielarski był wydarzeniem szczególnym, gdyż zorganizowany został w jubileuszowym roku dwudziestopięciolecia odrodzenia Polskiego Komitetu Zielarskiego oraz dwudziestolecia utworzenia Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Organizatorem Sejmiku był Polski Komitet Zielarski we współpracy z Sekcją Fitoterapii PTL i Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.
Patronat honorowy nad 17. Sejmikiem Zielarskim objęli: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – Grzegorz Cessak, Minister Zdrowia – prof. Łukasz Szumowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel, Dyrektor Narodowego Instytutu Leków – dr Anna Kowalczuk. Patronat medialny sprawowany był przez „Czasopismo Aptekarskie”, „Postępy Fitoterapii”, Wydawnictwo Borgis, „Przemysł Farmaceutyczny”, kwartalnik „Herba Polonica” oraz „Puls Farmacji”.
W konferencji udział wzięło 147 osób, przedstawicieli różnych środowisk profesjonalnie związanych z zielarstwem i ziołolecznictwem. Znaczną część stanowili przedstawiciele ośrodków akademickich (w tym studenci, doktoranci), instytutów i jednostek badawczych. Otwierając 17. Sejmik Zielarski, prezes Polskiego Komitetu Zielarskiego, dr Jerzy Jambor, wspomniał o wydarzeniach sprzed 25 lat, które przyczyniły się do reaktywacji Polskiego Komitetu Zielarskiego oraz do utworzenia przez PKZ Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Po inauguracyjnym wykładzie pt. „Luminarze polskiego zielarstwa”, który wygłosiła profesor Anita Magowska, w trakcie czterech sesji naukowych zaproszeni wykładowcy, wybitni specjaliści z zakresu fitochemii, farmakologii, fitoterapii, technologii leku roślinnego oraz uprawy i przetwórstwa roślin leczniczych, przedstawili zebranym aktualny stan wiedzy w wymienionych dziedzinach, jak też prawdopodobne kierunki ich rozwoju.
Pierwsza sesja dotyczyła współczesnego zielarstwa i ziołolecznictwa na świecie. Swoje prezentacje przedstawili m.in. zaproszeni wykładowcy z Niemiec i Ukrainy. Z dużym zainteresowaniem przyjęto wykład dr. Hartwiga Sieversa o lekach roślinnych w Europie, związanych z tym wyzwaniach i problemach w ciągu ostatnich 25 lat. Także interesujące, podobnie jak podczas poprzednich konferencji, okazało się wystąpienie sekretarza ESCOP, dr Barbary Steinhoff, która przedstawiła aktualne wymagania jakości dla ziołowych produktów leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń.
Dr Bożena Haczek z Departamentu Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska przybliżyła skutki wdrażania protokołu z Nagoi dla przemysłu zielarskiego.
Druga sesja obejmowała zagadnienia praktyczne dotyczące zielarskiej gospodarki surowcowej. Wykładowcy przedstawiali wyniki badań prowadzonych w swoich ośrodkach. Była mowa m.in. o renesansie uprawy ostropestu plamistego, o możliwościach otrzymania z wierzbówki kiprzycy surowca do produkcji suplementów diety, a także o problemach taksonomicznych roślin zielarskich.
Trzecia sesja dotyczyła kierunków rozwoju polskiego zielarstwa i ziołolecznictwa i obejmowała doniesienia na temat nowych dokonań w tym zakresie.
Czwarta sesja poświęcona była generalnie przetwórstwu zielarskiemu. Jak podczas poprzednich Sejmików Zielarskich, także teraz z dużym zainteresowaniem przyjęto prezentację dyrektora sprzedaży IQVIA, który przedstawił ewolucję sprzedaży produktów roślinnych w aptekach oraz rynek produktów ziołowych w Polsce.
Pozostałe wykłady dotyczyły m.in. nowoczesnych metod otrzymywania pojedynczych substancji leczniczych, wpływu opakowań na jakość surowców roślinnych, a także wykorzystywania roślin w barwierstwie.
Ogółem wysłuchaliśmy 20 wykładów i 6 doniesień. W sesji posterowej zaprezentowano 23 prace przedstawiające zakres i stan prowadzonych badań dotyczących różnych aspektów zielarstwa i ziołolecznictwa.
Jubileuszowy Sejmik Zielarski był też okazją do wyróżnienia twórców nowoczesnego zielarstwa i ziołolecznictwa w Polsce. Kapituła medalu „In Plantas Magna Latet Virtus” uhonorowała 3 osoby. Natomiast Wydawca i Redaktor Naczelny „Czasopisma Aptekarskiego”, Wiktor Szukiel, za wybitne zasługi w rozwoju polskiego zielarstwa i ziołolecznictwa odznaczył medalem „Ambasadora Farmacji” Wojciecha Skrobańskiego, prezesa firmy Phytopharm Klęka S.A., a prezesowi Polskiego Komitetu Zielarskiego dr. Jerzemu Jamborowi wręczył „Europejski Laur Farmacji”.
Z okazji jubileuszu dwudziestopięciolecia odrodzenia Polskiego Komitetu Zielarskiego Zarząd Główny przyznał panu Tadeuszowi Nowakowi, jako wyraz uznania dla ogromnej pracy włożonej w dzieło odrodzenia Polskiego Komitetu Zielarskiego, jubileuszowy miedzioryt. Z okazji jubileuszu dwudziestolecia utworzenia Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego wręczono też jubileuszowy miedzioryt twórcy tej Sekcji, panu profesorowi Jerzemu Woy-Wojciechowskiemu.
Na zakończenie konferencji zainteresowani uczestnicy mieli okazję zwiedzić Ogród Roślin Leczniczych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Plewiskach.
Od wielu już lat Sejmiki Zielarskie są najważniejszymi w Polsce spotkaniami przedstawicieli nauki, przemysłu i rolnictwa, którzy zawodowo związani są z zielarstwem i ziołolecznictwem. Dlatego też istotnym celem 17. Sejmiku Zielarskiego, poza aktualizacją wiedzy z zakresu uprawy ziół, przetwórstwa zielarskiego i ziołolecznictwa, była integracja środowiska zielarskiego. 17. Sejmik Zielarski stanowił dobrą okazję, by przedyskutować i spróbować wspólnie rozwiązać niektóre z licznych problemów zagrażających rozwojowi polskiego zielarstwa i ziołolecznictwa. Znaczna część dyskusji przeniosła się na część mniej oficjalną i trwała także podczas biesiadnej kolacji. Pogoda i urokliwe położenie Centrum Hotelowo-Konferencyjnego sprzyjały spotkaniu, które uświetnił występ zespołu U Studni.
Organizatorzy są przekonani, że cele konferencji zostały zrealizowane. Sejmik cieszył się zainteresowaniem, zatem już przygotowują się i zapraszają na kolejne spotkanie środowiska zielarskiego w 2019 roku.
mgr inż. Małgorzata Górska-Paukszta
Postępy Fitoterapii 1/2019
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii