Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2019, s. 204-207 | DOI: 10.25121/PF.2019.20.3.204
*Ryszard Kaniewski, Janusz Jankowiak, Karolina Zajączek
Nowe możliwości wykorzystania oleju lnianego tłoczonego na zimno
New possibilities of using cold pressed linseed oil
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań
Dyrektor Instytutu: dr hab. inż. Małgorzata Zimniewska, prof. IWNiRZ
Streszczenie
Potrzeba wprowadzania na rynek produktów przeznaczonych dla nowoczesnych diet przyczyniła się do wykorzystania do tego celu tłoczonego na zimno oleju lnianego. W Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu opracowano produkt o nazwie masełko lniane, łączące zalety zdrowotne masła i tłoczonego na zimno wysokolinolenowego oleju lnianego. To połączenie umożliwia suplementację diety kwasami omega-3 w postaci składnika uzyskiwanego z nasion lnu. W odniesieniu do innych olejów dostępnych na rynku olej lniany wyróżnia się największą zawartością kwasów omega-3 oraz bardzo wysoką zawartością kwasów nienasyconych.
Summary
The necessity of launching new dairy products for modern diets has led to the development of a new application of cold pressed linseed oil. The Institute of Natural Fibers and Medicinal Plants in Poznań developed a linseed butter combining the health benefits of butter and cold pressed high-linolenic linseed oil. This combination enables dietary supplementation with omega-3 acids in the form of a component obtained from flax seeds. In relation to other oils available on the market, flaxseed oil is characterized by the highest content of omega-3 acids and a very high content of unsaturated acids.
Charakterystyka lnu jako surowca użytkowego
Len zwyczajny (Linum usitatissimum L.) znany jest od wielu tysięcy lat zarówno jako roślina włókiennicza (włókna), jak i spożywcza oraz lecznicza (nasiona). Aktualnie do celów dietetycznych i leczniczych wykorzystuje się całe nasiona (siemię lniane),wytłaczany z nich olej oraz wytłoki.
Siemię lniane znane jest przede wszystkim z korzystnego działania w chorobie wrzodowej. Zawarte w nasionach śluzy powlekają błony śluzowe przełyku, żołądka i częściowo dwunastnicy, chroniąc je przed kwasem solnym i pepsyną, zmniejszając odczyn zapalny. Siemię jest też dobrym środkiem przeciwkaszlowym, skutecznym zwłaszcza w zapaleniu oskrzeli, ale pomaga także w chorobach skórnych, leczeniu oparzeń i odmrożeń. Z kolei olej lniany przyspiesza odnowę naskórka i błon śluzowych, natomiast podawany do wewnątrz obniża poziom lipidów, cholesterolu i glukozy we krwi.
Obecnie ze względu na rozwój wiedzy o chorobach cywilizacyjnych i sposobach ich zapobiegania coraz większego znaczenia nabywa zastosowanie przetworów z lnu, a szczególnie suplementacja diety kwasami omega-3 w postaci tłoczonego na zimno wysokolinolenowego oleju z nasion lnu.
Suplementacja diety kwasami tłuszczowymi
Powszechnie stosowana dieta oparta jest głównie na tłuszczach nasyconych, dlatego nienasycone kwasy omega-3 (m.in. kwas α-linolenowy – ALA) są deficytowe, a fakt, iż organizm człowieka nie potrafi ich sam syntetyzować, stwarza konieczność ich suplementacji w dostarczanym pożywieniu. Kwasy te nazywane są niezbędnymi nienasyconymi kwasami tłuszczowymi (NNKT) (1).
Obecnie na rynku spożywczym i w stosowanych dietach odnotowuje się wysoką podaż kwasów omega-6 (w tym kwasu linolowego – LA), co związane jest z ich obecnością m.in. w mięsie, nabiale, jajkach, nasionach wielu roślin, olejach (słonecznikowy, kukurydziany).
Kwasy omega-3 i omega-6 są niezbędne dla właściwego rozwoju i funkcjonowania organizmu, służą także do wytwarzania w organizmie innych kwasów tłuszczowych. Jednak nadmierny stosunek kwasów tłuszczowych omega-6 do omega-3 leży u podłoża większości chorób cywilizacyjnych, takich jak: choroby układu krążenia, nowotwory, cukrzyca, otyłość.
Kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 są wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi. Różnica pomiędzy nimi polega na umiejscowieniu w cząsteczce pierwszego podwójnego wiązania (ryc. 1).
Ryc. 1. Budowa chemiczna kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6
W kwasach tłuszczowych omega-3 pierwsze podwójne wiązanie znajduje się przy trzecim atomie węgla, natomiast w kwasach omega-6 jest położone przy szóstym atomie węgla – licząc od grupy metylowej (oznaczonego jako omega). Do grupy kwasów omega-3 można zaliczyć:
– ALA – kwas α-linolenowy występujący w siemieniu lnianym, oleju lnianym,
– EPA – kwas eikozapentaenowy,
– DHA – kwas dokozaheksaenowy zawarty w tłustych rybach oceanicznych.
Do grupy omega-6 należą:
– LA – kwas linolowy,
– AA – kwas arachidonowy.
Kwasów tłuszczowych omega-3 jest w przyrodzie i w naszej żywności znacznie mniej niż kwasów tłuszczowych omega-6. Zalecana proporcja spożycia kwasów tłuszczowych omega-6 do omega-3 w diecie powinna wynosić od 4:1 do 6:1, ale jest często zaburzona ze względu na powszechny nadmiar kwasów omega-6. W naszej diecie proporcja ta wynosi najczęściej od 10:1 do 30:1. Najistotniejsze zatem dla zdrowia jest nie tyle zwiększanie ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych, ale zachowanie odpowiedniej ich proporcji oraz obniżenie spożycia tłuszczów nasyconych.
Ważniejsze dla prawidłowego funkcjonowania organizmu są kwasy EPA i DHA z grupy omega-3. Organizm potrafi wytwarzać je sam, lecz dopiero po uprzedniej suplementacji kwasu tłuszczowego ALA, który jest uznawany za prekursora grupy kwasów omega-3.
Skład chemiczny i właściwości biologiczne wielonienasyconych kwasów tłuszczowych
Przegląd danych piśmiennictwa wskazuje, że olej lniany stanowi niezastąpione źródło suplementacji kwasami omega-3 u osób spożywających tylko niewielkie ilości tłustych ryb. W odniesieniu do innych olejów dostępnych na rynku olej lniany wyróżnia się największą zawartością kwasów omega-3 oraz bardzo wysoką zawartością kwasów nienasyconych w odniesieniu do pozostałych składników. W składzie oleju lnianego znajdują się następujące kwasy tłuszczowe:
– 57% – kwas α-linolenowy (omega-3),

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz innych artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 20 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Kozłowski RM, Jankowiak J. Olej lniany – niedoceniane antidotum na codzienny stres. Food Forum 2016; 5(15).
2. Kaniewski R. Masełko lniane. Biuletyn Informacyjny Polskiej Izby Lnu i Konopi 2011; (17).
3. Kaniewski R. Butter modified with flaxseed oil and its production method. 55. Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik, 25-27.11, Bruksela 2006.
4. Kaniewski R. Ispolzowanie lnianowo masła, wyżymajemowo w chołodnym sostojanii, dlja produkcji piszewowo masła pod torgowym nazwanijem „Lnianoje masło”. Mieżdunarodnaja Konferencja: Russkij Lion 4-6.03, Wołogda 2003.
5. Kaniewski R. The application of cold-pressed linen oil to the production of butter with trade mark linen butter (for human nutrition). VI Niemiecko-Polski Dzień Innowacji i Technologii 16.10, Guben 2003.
6. Kaniewski R. The application of cold-pressed linen oil to the production of butter with trade mark linen butter (for human nutrition). All-Russian Fair (Exhibition) Conference: Russian Flax 2-4.03. Wołogda 2004.
otrzymano: 2019-05-30
zaakceptowano do druku: 2019-06-28

Adres do korespondencji:
*dr inż. Ryszard Kaniewski
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
ul. Wojska Polskiego 71B, 60-630 Poznań
tel.: +48 (61) 845-58-67
e-mail: ryszard.kaniewski@iwnirz.pl

Postępy Fitoterapii 3/2019
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii