Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2019, s. 233-234
Bogdan Kędzia
Nowości bibliograficzne
Trokserutyna jako lek przeciwarytmiczny
Najafi M., Noroozi E., Jaredi A. i wsp.: Anti-arrhythmic and anti-inflammatory effect of troxerutin in ischemia/reperfusion injury of diabetic myocardium. Bioomed. Pharmacother. 2018, 102, 385-391.
Arytmia mięśnia sercowego jest powszechnym problemem kardiologicznym. Powoduje niedotlenienie i w 80% przypadków jest przyczyną zawału serca. Uszkodzenie mięśnia sercowego na skutek jego niedotlenienia często jest skutkiem komplikacji cukrzycowych wynikających z niekontrolowanej hiperglikemii. Wystąpienie arytmii mięśnia sercowego może być także bezpośrednim następstwem wysokiego poziomu w organizmie reaktywnych form tlenu oraz cytokin prozapalnych. Stąd zainteresowanie możliwością leczenia tej choroby za pomocą trokserutyny, flawonoidu o działaniu zarówno przeciwarytmicznym, jak i przeciwzapalnym. Trokserutyna występuje w stanie naturalnym w stosunkowo dużych ilościach w Sophora japonica i Dimorphandra gardneriana.
Badania prowadzono na szczurach, u których cukrzycę typu 1 wywoływano za pomocą streptozotocyny. Zwierzętom z cukrzycą trokserutynę podawano drogą pokarmową w ilości 150 mg/kg masy ciała raz dziennie przez okres 4 tygodni. Po tym czasie na izolowanych sercach przeprowadzano miejscowe niedotlenienie poprzez podwiązywanie lewej zstępującej tętnicy wieńcowej i zmniejszanie przepływu krwi o około 40%. Przywracanie dotlenienia wykonywano na drodze usuwania podwiązania tętnicy.
Badania wykazały, że trokserutyna znacznie zmniejsza u szczurów z cukrzycą liczbę przedwczesnych skurczów komorowych o 89%, czas trwania częstoskurczu komorowego i migotania komór odpowiednio o 72 i 100%, częstość występowania migotania komór o 100% oraz ostrości przebiegu arytmii mięśnia sercowego o 16%.
Poza tym trokserutyna zmniejszała uwalnianie przez mięsień sercowy prozapalnych cytokin: dehydrogenazy mleczanowej o 48%, interleukiny IL-1β o 34% oraz interferonu α o 41%.
Przedstawione wyniki badań wskazują, że trokserutyna może okazać się lekiem kardioochronnym na drodze działania przeciwarytmicznego i znaleźć zastosowanie w terapii chorób sercowo-naczyniowych.
Głóg korzystnym lekiem w niewydolności serca
Holubarsch C.J.F., Colucci W.S., Eha J.: An evidence-based review. Am. J. Cardiovasc. Drugs 2018, 18, 25-36.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz innych artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 20 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 3/2019
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii