Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 4/2019, s. 149-152 | DOI: 10.25121/NS.2019.24.4.149
Dominika Solarek, *Joanna Szczepańska
Powikłania w zębach stałych w wyniku dużych zaniedbań w obrębie uzębienia mlecznego u 4-letniego dziecka. Opis przypadku
Complications in permanent teeth as a result of large negligence in the milk teeth of a 4-year-old child. Case description
Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Joanna Szczepańska
Streszczenie
Rozległe ubytki próchnicowe z towarzyszącym obrzękiem i przetoką to jeden z powodów, dla których rodzice zgłaszają się z dziećmi do stomatologa.
Do prywatnej praktyki stomatologicznej zgłosili się rodzice z pacjentką lat 4 celem sanacji jamy ustnej. Dziecko posiadało duże potrzeby lecznicze, jednak głównym powodem zgłoszenia były czynne przetoki przy zębach 74, 75, 84, 85.
Wykonano ekstrakcję zębów 74, 75, 84, 85, poinformowano o następstwach ortodontycznych i zalecono regularne wizyty kontrolne. Dziecko pozostawało pod stałą kontrolą stomatologa i ortodonty. Po 2 latach od usunięcia trzonowych zębów mlecznych żuchwy w rejonie zębów 84, 85 i 74, 75 pojawiły się torbiele erupcyjne, a następnie wyrżnęły się zęby 34 i 44 z całkowitą hipoplazją szkliwa i dużą ruchomością. Do oceny stadium rozwoju zębów posłużyła metoda Demirijana (ocena stopnia mineralizacji na podstawie obrazowania radiologicznego) – według niej zęby pierwsze trzonowe dolne znajdowały się w stadium E. Po konsultacji ortodontycznej podjęto decyzję o ekstrakcji tych zębów.
Summary
Extensive carious lesions accompanied by oedema and fistula are one of the reasons for reporting children to dental offices. A 4-year-old girl was reported to a private dental practice for oral sanation. The child required extensive treatment. However, active fistulas in teeth 74, 75, 84, and 85 were the main reason for the appointment. Teeth 74, 75, 84 and 85 were extracted. The parents were informed about orthodontic consequences and recommended regular follow-up visits. The child remained under constant dental and orthodontic monitoring. Two years after extraction of primary mandibular molars, eruptive cysts developed in the region of teeth 84, 85, 74 and 75, followed by eruption of teeth 34 and 44, which showed complete hypoplasia and significant mobility. Demirjian system was used for dental age estimation (evaluation of the level of dental mineralisation based on radiographic images), indicating stage E for first mandibular molars. After orthodontic consultation, a decision was made to extract these teeth.
Wstęp
Próchnicowe obnażenie miazgi zębów mlecznych powikłane martwicą i zmianami okołokorzeniowymi stanowią istotny problem w codziennej praktyce stomatologicznej. W Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego UM w Łodzi pacjenci z czynnymi przetokami i ropniami stanowią znaczną część wszystkich dzieci zgłaszających się do leczenia stomatologicznego. Za podjęciem leczenia endodontycznego zęba trzonowego mlecznego przemawia m.in. przeciwdziałanie przemieszczeniu pierwszych zębów trzonowych stałych w chwili wyrzynania (jeżeli pulpopatia występuje w zębie drugim trzonowym mlecznym) (1). Często w chwili zgłoszenia się do stomatologa jedynym rozwiązaniem pozostaje ekstrakcja, ze względu na całkowite próchnicowe zniszczenie korony zęba, obrzęk lub przetokę, zmiany patologiczne widoczne na rentgenogramie oraz zaniedbania higieniczne (2-4).
Opis przypadku
Pacjentka M.O. lat 4 (ur. 21.12.2012 r.) zgłosiła się w 2016 roku do prywatnej praktyki stomatologicznej celem sanacji jamy ustnej. Wcześniej podejmowano próby leczenia, jednak ze względu na brak współpracy nie przynosiły one rezultatu. Z wywiadu ogólnego wynikało, że dziewczynka była ogólnie zdrowa i była jedynym dzieckiem w rodzinie. Rodzice mieszkają w dużym mieście, posiadają wykształcenie wyższe. Dziewczynka urodzona została przez cięcie cesarskie w 38. tygodniu ciąży. Matka w momencie porodu miała 33 lata. W wywiadzie rodzice podali, że myją dziecku zęby raz dziennie (nie zawsze), pastą bez fluoru, szczotką manualną. Dziecko w ciągu dnia pije głównie soki i wodę smakową. Ponadto rodzice twierdzili, że dziecko rzadko spożywa słodycze. Dziewczynka wcześniej nie była leczona stomatologicznie z powodu braku współpracy.
Badaniem klinicznym w chwili zgłoszenia się do leczenia u dziecka stwierdzono: próchnicowe zniszczenie korony i komory zębów 64, 74, 75, 84, 85 wraz z czynnymi przetokami w zębach 51, 52, 61, 62, ubytki próchnicowe kl. V na powierzchni wargowej, a w zębach 54, 55, 65 rozległe ubytki próchnicowe klasy I i II według Blacka. Wskaźnik intensywności próchnicy kształtował się następująco: p = 12 + u = 0 + w = 0 – puw = 12. Natomiast wskaźnik pufa dotyczący stopnia zaawansowania stanu zapalnego związanego z nieleczoną próchnicą wynosił 8. Stan higieny oceniono na zły DI-S = 2,2.
W zębach 54, 55, 65 rozpoznano nieodwracalne częściowe zapalenie miazgi i wykonano zabieg amputacji miazgi z wykorzystaniem formokrezolu. Zęby 51, 52, 61, 62 (próchnica głęboka) wyleczono zachowawczo, zakładając wypełnienia szkło-jonomerowe (Fuji Triage White). Zęby 64, 74, 75, 84, 85 – ze względu na duże zniszczenie korony, uniemożliwiające ich odbudowę, czynne przetoki lub zmiany widoczne na rtg – usunięto w znieczuleniu ogólnym (ze względu na brak współpracy pacjentki).
Pacjentka zgłaszała się na wizyty kontrolne co 3-6 miesięcy. W grudniu 2017 roku, ok. 1,5 roku po ekstrakcji zębów mlecznych trzonowych żuchwy, rodzice zgłosili się z dzieckiem, wówczas 6-letnim, ponieważ w okolicy wcześniej usuniętych zębów 74 i 84 pojawiły się bolesne wygórowania. W chwili wizyty dziecko miało już wyrznięte zęby 36 i 46.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Herman K, Składnik-Jankowska J, Fita K: Current view on pulpotomy in primary teeth pulp diseases treatment dent. Med Probl 2010; 47(2): 230-235.
2. Szymańska J, Piątkowska A, Mielnik-Błaszczak M: Analiza potrzeb leczniczych w chorobach miazgi zębów mlecznych u dzieci zgłaszających się do Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego AM w Lublinie. Nowa Stomatol 2003; 3: 141-143.
3. Proc P, Filińpska-Skąpska R: Ocena stanu uzębienia oraz stomatologicznych potrzeb leczniczych dzieci łódzkich do lat 5. Nowa Stomatol 2003; 4: 185-189.
4. Wapniarska K, Buła K, Hilt A: Świadomość prozdrowotna rodziców w zakresie zdrowia jamy ustnej dzieci w świetle badań ankietowych. Przegl Epidemiol 2016; 70: 137-140.
5. Olczak-Kowalczyk D, Szczepańskiej J, Kaczmarek U (red.): Współczesna stomatologia wieku rozwojowego. Wyd. I. Wydawnictwo Med Tour Press International, Otwock 2017: 155-156, 490-523.
6. Cameron AC, Widmer RP: Handbook of Pediatric Dentistry. 4th ed. Mosby Elsevier, Edinburgh 2013.
7. Sosnowska-Boroszko A, Gordon A, Siemińska J et al.: Wady szkliwa w zębach stałych u dzieci w wieku szkolnym. Nowa Stomatol 2002; 3: 116-121.
8. Seow WK: Developmental defects of enamel and dentine: challenges for basic science research and clinical management. Aust Dent J 2014; 59: 143-154.
9. Barańska-Grochowska M (red.): Endodoncja wieku rozwojowego i dojrzałego. Wyd. I. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2004: 431-446.
10. Kargul A, Koperny M, Bała M et al.: Ocena stanu wiedzy na temat czynników wywołujących chorobę próchnicową oraz metod jej zapobiegania na podstawie badania ankietowego wśród rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Dent Med Probl 2015; 52(3): 316-323.
11. Gibek J, Szczepańska J: Amelogenesis imperfecta – diagnostyka kliniczna i genetyczna – na podstawie piśmiennictwa. Nowa Stomatol 2009; 1-2: 26-31.
12. Steele J, Shen J, Tsakos G: The interplay between socioeconomic inequalities and clinical oral health. J Dent Res 2015; 94: 19-26.
13. Szczepańska J, Daszkowska M, Hilt A, Marczuk-Kolada G: Zalecenia higieniczne w obrębie jamy ustnej dla dzieci i młodzieży. Nowa Stomatol 2015; 3: 125-130.
14. http://ptsd.net.pl/wp-content/uploads/2017/05/Zalecenia_w_zakresie_higieny_jamy_ustnej_dla_dzieci_i_mlodziezy_w_kolejnych_grupach_wiekowych.pdf.
otrzymano: 2019-11-13
zaakceptowano do druku: 2019-12-03

Adres do korespondencji:
*Joanna Szczepańska
Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
tel.: +48 (42) 675-75-16
joanna.szczepanska@umed.lodz.pl

Nowa Stomatologia 4/2019
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia