Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2020, s. 58-60
Dariusz Szabela
Bonifraterska Konferencja Ziołolecznictwa 2019 nt. „Fitoterapia, tradycja, współczesność, perspektywy rozwoju”
Dnia 29 listopada 2019 roku w Warszawie, w Centrum Okopowa Caritas odbyła się Bonifraterska Konferencja Ziołolecznictwa 2019 nt. „Fitoterapia, tradycja, współczesność, perspektywy rozwoju”. W wydarzeniu pod patronatem Prowincjała Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny wzięło udział ponad 100 uczestników z różnych środowisk związanych z fitoterapią, wśród nich pracownicy naukowi Katedr i Zakładów Botaniki Farmaceutycznej, Farmakognozji, Farmakologii oraz Technologii Postaci Leku, a także lekarze prowadzący badania kliniczne w zakresie ziołolecznictwa. Swoją obecnością zaszczycili nas także przedstawiciele Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, Okręgowej Izby Aptekarskiej, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, przedstawiciele mediów branżowych.
Konferencja zorganizowana przy współudziale Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Centrum Medycznego Bonifratrów miała na celu stworzenie platformy wymiany informacji i współpracy pomiędzy lekarzami, producentami leczniczych produktów roślinnych i surowców zielarskich, osobami i instytucjami promującymi fitoterapię, pracownikami naukowymi badającymi substancje roślinne w kontekście ich przyszłego zastosowania leczniczego, aptekarzami oraz sklepami zielarskimi.
Komitet Naukowy Bonifraterskiej Konferencji utworzyli:
1. Prof. dr hab. n. roln. Waldemar Buchwald – Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, redaktor naczelny czasopisma ,,Herba Polonica”, prezes Sekcji Fitoterapii PTL,
2. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Członkowski – kierownik Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 1991-2013,
3. Dr n. farm. Jerzy Jambor – prezes Zarządu Polskiego Komitetu Zielarskiego,
4. Prof. dr hab. n. farm. Bogdan Kędzia – Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, redaktor wiodący czasopisma „Postępy Fitoterapii”,
5. Prof. dr hab. n. farm Irena Matławska – kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w latach 1997-2014, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 2004-2014, skarbnik Sekcji Fitoterapii PTL,
6. Prof. dr hab. n. farm. Mirosława Krauze-Baranowska – kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
7. Mgr farm. Zdzisława Lichota – kierownik Apteki „Salus Infirmorum” Konwentu Bonifratrów w Warszawie,
8. Lek. med. Marcin Samosiej – kierownik Przychodni Ziołolecznictwa Centrum Medycznego Bonifratrów Sp. z o.o. w Warszawie,
9. Dr n. med. Dariusz Szabela – dyrektor medyczny Centrum Medycznego Bonifratrów Sp. z o.o. w Warszawie, zastępca prezesa Sekcji Fitoterapii PTL,
10. Dr n. farm. Andrzej Ostrowicz – członek Komitetu Naukowego European Scientific Cooperative on Phytotherapy (ESCOP),
11. Prof. dr hab. n. farm. Anna Wiela-Hojeńska – kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
12. Prof. dr hab. n. farm. Marian Mikołaj Zgoda – kierownik Katedry Farmacji Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 1994-2013.
W porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym o dobrą lokalizację, sprawną organizację i miłą atmosferę Konferencji, a także wsparcie sponsorów zadbał zespół Centrum Medycznego Bonifratrów w Warszawie pod przewodnictwem prezes Zarządu, Patrycji Paluszyńskiej.
Wykłady plenarne oraz 4 sesje dały możliwość wysłuchania 23 interesujących wykładów na temat badań nad składem i aktywnością biologiczną surowców i ekstraktów roślinnych oraz produktów pochodzenia roślinnego, fitoterapii w kontekście globalizacji i wspólnotowych regulacji prawnych, postępów technologii farmaceutycznej produktów pochodzenia roślinnego, kultur in vitro, jako źródła aktywnych biologicznie metabolitów wtórnych czy fitoterapii wobec aktualnych zagadnień naukowo-klinicznych.
Wykłady rozpoczął Prowincjał brat Łukasz Dmowski OH, który przedstawił historię i misję Zakonu Bonifratrów, prezentując przy tym sylwetkę św. Jana Bożego i wspominając o tradycji ziołolecznictwa w Prowincji Polskiej. Profesor dr hab. n. farm. Anita Magowska z Katedry Historii Filozofii i Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu omówiła historię leku roślinnego i jego pozycję w kontekście tradycyjnych systemów medycznych Dalekiego Wschodu i rozwoju medycyny zachodniej.
W sesji nr 1A pod tytułem ,,Badania nad aktywnością biologiczną produktów pochodzenia roślinnego” oraz 1B pod tytułem ,,Postępy technologii farmaceutycznej produktów pochodzenia roślinnego” przedstawiono 7 doniesień. W pierwszym dr n. farm. Elżbieta Studzińska-Sroka zaprezentowała pracę przedstawiającą wyniki analizy in vitro działania hipoglikemicznego i aktywności przeciwutleniającej 9 preparatów handlowych w postaci ziołowych herbatek fix dostępnych w Polsce. W drugim wystąpieniu dr n. biol. Justyna Nowakowska porównała działanie antymitotyczne in vitro na komórki linii estrogenozależnego gruczolaka piersi dwóch preparatów, jednego będącego zatomizowanym ekstraktem z kory Uncaria tomentosa z drugim, utworzonym z rozdrobnionej kory tej rośliny i sproszkowanych zarodników grzyba Reishi.
W następnym doniesieniu dr n. farm. Anna Głowniak-Lipa przedstawiła doniesienie o badaniach oceniających aktywności in vitro wybranych olejków eterycznych dostępnych na rynku w Polsce wobec klinicznych szczepów H. pylori, zarówno wrażliwych, jak i opornych na antybiotyki i chemioterapeutyki stosowane w terapii eradykacyjnej.
W ostatnim doniesieniu sesji 1A prof. dr hab. n. med. Monika Sienkiewicz przedstawiła pracę o aktywności wybranych olejków eterycznych i ich składników stosowanych osobno oraz w połączeniach z chemicznymi środkami przeciwdrobnoustrojowymi.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 1/2020
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii