Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 4/2019, s. 169-170 | DOI: 10.25121/PNM.2019.32.4.169
Aleksander Krupski1, *Zuzanna Fajfer1, Klaudia Kulak1, Katarzyna Wieczorek1, Lukasz Szarpak2
SARS-CoV-2 virus detection options: current state
1Student’s Journal Club, Lazarski University, Warsaw, Poland
2Faculty of Medicine, Lazarski University, Warsaw, Poland
Key words: treatment.
SARS-CoV-2 virus detection options: current state
Wuhan, Hubei Province, China – in December 2019 the first cases of unknown pneumonia were recorded (1). It was the beginning of the war in which we are now taking part. We fight against an invisible enemy – virus called SARS-CoV-2. Droplet route of infection, greater contagiousness compared to the SARS or MERS virus (2, 3) and induction of acute respiratory distress syndrome (ARDS) causes that we must have methods that allow us to detect and eliminate it.
Detection of SARS-CoV-2 nucleic acid – RT-PCR
We can take samples from upper airway (pharyngeal and nasal swabs), lower airway (sputum, airway secretions, bronchoalveolar lavage fluid), blood, feces, urine and conjunctival secretions. The material of choice should be sample from the lower respiratory tract because of the highest content of viral nucleic acids (after 3-5 days from the onset of symptoms is the peak of secretion), which allows to avoid false negative results (4).
Detection of serum antibody

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Chen J, Qi T, Liu L et al.: Clinical progression of patients with COVID-19 in Shanghai, China. J Infect 2020; 80(5): e1-e6.
2. Dzieciatkowski T, Szarpak L, Filipiak KJ et al.: COVID-19 challenge for modern medicine. Cardiol J 2020 Apr 14. doi: 10.5603/CJ.a2020.005.
3. Smereka J, Szarpak L: The use of personal protective equipment in the COVID-19 pandemic era. Am J Emerg Med 2020 Apr 15. pii: S0735-6757(20)30255-2.
4. Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment 2020.
5. http://www.nal-vonminden.com/pdf/EN-COVID19-Infoflyer.pdf (data dostępu: 2.05.2020).
6. https://novazym.pl/szybka-diagnostyka/medyczna/covid-19-igg-igm/ (data dostępu: 2.05.2020).
7. Zhao J, Yuan Q, Wang H et al.: Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients of novel coronavirus disease 2019. Clin Infect Dis 2020 Mar 28. pii: ciaa344.
8. Lai CC, Shih TP, Ko WC et al.: Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and coronavirus disease-2019 (COVID-19): The epidemic and the challenges. Int J Antimicrob Agents 2020; 55(3): 105924.
9. Smereka J, Puslecki M, Ruetzler K et al.: Extracorporeal membrane oxygenation in COVID-19. Cardiol J 2020 Apr 14. doi: 10.5603/CJ.a2020.0053.
10. The Australian and New Zealand Intensive Care Society (ANZICS) COVID-19 Guidelines; www.health.nsw.gov.au (data dostępu: 4.05.2020).
otrzymano: 2019-10-18
zaakceptowano do druku: 2019-11-08

Adres do korespondencji:
*Zuzanna Fajfer
Student’s Journal Club, Lazarski University
43 Swieradowska Str., 02-662 Warsaw, Poland
ptmk.kontakt@gmail.com

Postępy Nauk Medycznych 4/2019
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych