Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 4/2020, s. 151-155 | DOI: 10.25121/NM.2020.27.4.151
Przemysław Ciesielski1, 2, Mateusz Sala2, *Małgorzata Kołodziejczak1
Proktologia – nowe doniesienia
Proctology – an overview of new reports
1Warsaw Proctology Centre, St. Elizabeth’s Hospital, Warsaw
2Hospital of Our Lady of Perpetual Help in Wołomin
Streszczenie
Co roku w publikacjach medycznych pojawiają się nowe doniesienia dotyczące leczenia chorób proktologicznych lub pokrewnych dla tego zagadnienia problemów. Autorzy dokonali przeglądu piśmiennictwa proktologicznego z ostatnich kilku lat. Wybrali i przedstawili kilka z nich wraz z własnym komentarzem praktycznym. Publikacje w wysoko indeksowanych czasopismach poddawane są ostrym kryteriom kwalifikacji oraz recenzji, dzięki czemu informacje w nich zawarte są bardzo wiarygodne. Mimo to często obserwuje się sprzeczne doniesienia na temat podobnych lub nawet tych samych metod operacyjnych czy leków. Czas i praktyka kliniczna weryfikują wartość tych prac. Autorzy omówili: doniesienia na temat zastosowania setonu chemicznego w leczeniu przetok odbytu, metody FiXcision w operacjach przetok, przeciwwskazania do metody LIFT, najnowsze opinie dotyczące leczenia przetok komórkami macierzystymi i leczenia botoksem szczelin odbytu, a także zastosowanie nowych narzędzi w operacjach proktologicznych. Autorzy konkludują, że wprowadzenie „nowości” do własnej praktyki zawodowej wymaga zachowania pewnej rezerwy, gdyż czas i odległe wyniki weryfikują wartość tych prac.
Summary
Every year, reports are published in medical journals to present new developments in the treatment of proctological diseases or related problems. The authors of this paper have reviewed the literature in the field of proctology spanning the last few years. A few publications have been selected and presented together with the authors’ practice-oriented comments. Research papers published in highly indexed scientific journals are subject to rigorous evaluation and review criteria, which makes them very credible. Nevertheless, there are often conflicting reports on similar or even the same surgical or pharmaceutical therapies. Time and clinical practice verify the value of these studies. The authors discuss reports on the application of chemical seton in the treatment of anal fistulas, FiXcision method in fistulectomy, outline contraindications to performing the LIFT procedure, and present the latest developments in stem cell therapy for fistulas and Botox treatment of anal fissures, as well as the application of new tools in proctological surgery. It is concluded that incorporating novel solutions into one’s own professional practice must be done with a certain amount of reserve, as their value is ultimately verified by time and distant outcomes of treatment.
Słowa kluczowe: seton chemiczny, FiXcision, LIFT, botoks.
Wstęp
Każdy rok przynosi nowe doniesienia na temat diagnozowania i leczenia chorób proktologicznych. Publikacje w wysoko indeksowanych czasopismach medycznych poddawane są ostrym kryteriom kwalifikacji oraz recenzji, dzięki czemu zawarte w nich informacje są bardzo wiarygodne. Mimo to często obserwuje się sprzeczne doniesienia na temat podobnych lub nawet tych samych metod czy leków. Zdarza się, że niektóre metody odchodzą w zapomnienie, by za jakiś czas powrócić w nowej – często bardzo nowatorskiej – odsłonie. Tak stało się w ostatnich latach z metodą Hipokratesa (drenaż setonem) w leczeniu przetok odbytu. Obecnie stała się ona nieodłącznym etapem wstępnym bardzo wielu nowoczesnych definitywnych metod leczenia przetok odbytu, jak np. FiLaC czy LIFT.
Autorzy przedstawią kilka doniesień z piśmiennictwa ostatnich lat, opatrując je komentarzem praktycznym w oparciu o własne doświadczenia oraz wyniki wiarygodnych badań klinicznych.
Seton chemiczny w leczeniu przetok odbytu
Leczenie przetoki odbytu sposobem Hipokratesa ma długą historię, oryginalna metoda Hipokratesa polegała na przeprowadzeniu przez kanał przetoki setonu tnącego. W ostatnich latach pojawiła się również nowa wersja zastosowania tej metody w przygotowaniu przetoki przed operacją oszczędzającą zwieracze (FiLaC, LIFT itd.). Metoda tnącego setona nie należy obecnie do popularnych, a jej podstawowym założeniem jest mechaniczne przecinanie mięśnia przez stopniowo zaciskany seton na przetoce. W przypadku zastosowania setonu jako etapu przygotowawczego do innych procedur (np. LIFT) stosuje się seton luźny, który ma za zadanie drenaż wydzieliny ropnej i ograniczenie infekcji w otaczających przetokę tkankach. Jedną z mało popularnych w Polsce i na świecie metod leczenia jest chemiczny seton, inaczej nazywany setonem ajurwedyjskim (Ayurvedic seton lub Ksharasutra seton). Zasada funkcjonowania opiera się w tym przypadku na oddziaływaniu substancji chemicznych (głównie pochodzenia naturalnego) na tkanki. Seton jest spleciony z kilkunastu cienkich nitek bawełnianych nasączonych ziołami (m.in. Apamarga, Euphorbia nerifolia oraz Curcuma) i ma pH 9,7. Wymienia się go raz w tygodniu. Wspomniane substancje działają oczyszczająco i przeciwbakteryjnie oraz przyspieszają przecinanie tkanek, pozostawiając ranę do gojenia „na otwarto” (1). We wskazaniach do stosowania setonu Hindusi podają również guzki krwawnicze – tu stosuje się je jako podwiązki na powiększone guzki oraz cystę włosową, gdzie nici stosuje się do drenowania przetok w torbieli. Ta metoda cieszy się największym zainteresowaniem w Indiach, gdzie można znaleźć prace porównujące klasyczne leczenie operacyjne do zastosowania setonów Ksharasutra. Wynika z nich, że jest to metoda prostsza w zastosowaniu (jednocześnie sugerując, że może być wykonywana w placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej bez potrzeby hospitalizacji pacjenta) i wymagająca mniejszych nakładów finansowych. Autorzy publikacji na ten temat wykazują mniejszy odsetek powikłań ze względu na brak rozległej rany pooperacyjnej (2, 3). Istnieją doniesienia o stosowaniu setonu chemicznego w starożytnej Grecji oraz w XIV wieku (4).
Niewiele jest doniesień klinicznych na temat opisanej metody. Badania, do których udało się dotrzeć autorom, potwierdzają wysoki odsetek wyleczeń (2). Autorzy powyższej pracy są zgodni co do niskich kosztów oraz braku powikłań metody. Jednak badacze zwracają uwagę na gorszą tolerancję i większe dolegliwości bólowe przez pierwsze dni po założeniu setonu.
Zastosowanie urządzenia FiXcision w operacjach przetok odbytu
Na rynku medycznym pojawiło się urządzenie pomocne w wycinaniu kanału przetoki o nazwie FiXcision. Metoda nie jest nowa (wycięcie przetoki), nowością jest urządzenie pomocne w operacji. Jego działanie oparte jest na stalowej, elastycznej sondzie, na którą po wprowadzeniu do kanału przetoki nakręca się kowadełko od strony kanału odbytu – na wysokości ujścia wewnętrznego. Po sondzie, jak po liderze, przesuwa się okrągłe ostrze w stronę kowadełka – okrągła sztanca wycina przetokę w całości, pozostawiając jedynie zdrowe tkanki. Operację kończy zaszycie ujścia wewnętrznego przetoki.
Nie ma aktualnie randomizowanych badań potwierdzających skuteczność opisanego urządzenia na większej grupie chorych. Jedyną pracą jest artykuł z 2019 roku (5), gdzie autorzy nie dostrzegają znaczącej różnicy z użyciem urządzenia FiXcision w porównaniu z klasyczną operacją w perspektywie wczesnych powikłań pooperacyjnych. Zarówno autorzy artykułu, jak i komentujący zwracają jednak uwagę na aspekty etyczno-moralne i możliwy konflikt interesów w stosowaniu wyżej wymienionej metody (6). Wydaje się, że pewnym ograniczeniem są kryteria kwalifikujące do zastosowania FiXcision – kanał przetoki musi być prosty, bez bocznych zacieków i odcinkowych poszerzeń, aby można było wyciąć wszystkie chore tkanki. Wydaje się, że metoda wymaga czasu dla potwierdzenia swojej użyteczności w leczeniu przetok.
Przeciwwskazania do LIFT?

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2020-10-05
zaakceptowano do druku: 2020-10-22

Adres do korespondencji:
*Małgorzata Kołodziejczak
Warszawski Ośrodek Proktologii Szpital św. Elżbiety w Warszawie
ul. Goszczyńskiego 1, 02-615 Warszawa
tel.: +48 603-387-787
drkolodziejczak@o2.pl

Nowa Medycyna 4/2020
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna