Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Medycyna Rodzinna 2/2002, s. 58-59
Kamil Hozyasz
Nawracające bóle brzucha u 9-letniej dziewczynki – niełatwa diagnostyka, proste zasady terapii i trudna realizacja zaleceń lekarskich. Opis przypadku
Peanut´s allergy in 9-yr-old girl with recurrent abdominal pain – case report
z Kliniki Pediatrii, Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie 
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Andrzej Milanowski
Summary
Patient with peanut´s allergy was presented. Sensitization to peanut has seldom been investigated in Poland. In industrialized countries, peanut´s allergy represents an important health problem.
W krajach Europy Zachodniej alergia pokarmowa jest rozpoznawana u około 8% dzieci i 2% osób dorosłych. U uczulonych osób spożycie nawet niewielkich ilości alergizującego produktu może powodować wystąpienie objawów ze strony przewodu pokarmowego (obrzęk błony śluzowej jamy ustnej, bóle brzucha, wymioty, wzdęcia, biegunka, krwawienie), oddechowego (chrypka, kaszel, skurcz oskrzeli), skóry (dermatitis atopica) a także wstrząsu anafilaktycznego.
Opis przypadku
9-letnia dziewczynka została skierowana do Poradni Gastroenterologicznej Instytutu Matki i Dziecka celem przeprowadzenia diagnostyki nawracających od 2 lat bólów brzucha, umiejscowionych w okolicy pępka i nadbrzuszu. Wywiad ciążowy i okołoporodowy nieobciążony. Karmiona piersią przez pierwsze trzy miesiące a następnie mlekiem modyfikowanym (Bebiko), gluten wprowadzono do diety w 6 miesiącu życia. W okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym nie występowały objawy alergii pokarmowej. Była leczona z powodu odpływów pęcherzowo-moczowodowych. Od 4 roku życia w okresie wiosennym obserwowano corocznie zapalenie spojówek i błony śluzowej nosa. Wykonane w 7 roku życia badania laboratoryjne wykazały w surowicy nieznacznie przekraczające górną granicę normy stężenie immunoglobuliny E (IgE = 130,7 IU/mL; N <105 IU/mL) oraz obecność swoistych IgE (reagin) dla alergenów wziewnych (leszczyna, olcha, brzoza, trawy, roztocza – klasa 2 wg CAP System Pharmacia, stężenie> 0,70 IU/mL) oraz niskie stężenie reagin dla białka mleka krowiego (klasa 1, stężenie> 0,35 IU/mL). W związku z występowaniem bólów brzucha zalecono dietę eliminacyjną bezmleczną a następnie bezmleczną z ograniczeniem spożycia glutenu, które jednakże nie spowodowały ustąpienia dolegliwości. Wykluczono robaczycę i lambliazę. Przeprowadzona diagnostyka układu moczowego nie wykazała nieprawidłowości. Wykonane w Poradni Gastroenterologicznej testy skórne z podstawowymi alergenami pokarmowymi: białkami mleka krowiego, białkiem jaja kurzego, glutenem, dorszem i arachidami wypadły prawidłowo. Badanie gastroskopowe ujawniło stan zapalny błony śluzowej żołądka w okolicy przedodźwiernikowej, pobrane wycinki w badaniu histopatologicznym bez wykładników zakażenia Helicobacter pylori, test ureazowy – ujemny. Sześciotygodniowe leczenie ranitydyną nie spowodowało ustąpienia bólów brzucha. Szczegółowa analiza diety i występujących nawrotów bólu brzucha (systematyczny zapis prowadzony w okresie 2 tygodni) wykazały ścisły związek pomiędzy nasileniami dolegliwości a spożyciem wafelków z masą orzechową. Pogłębiono diagnostykę w kierunku IgE-zależnej alergii pokarmowej. Oznaczono stężenie całkowite IgE (178,4 IU/mL) i reagin dla białek mleka krowiego (klasa 2), białka jaja kurzego (klasa 2), kakao (klasa 1), glutenu (klasa 1) oraz orzechów ziemnych (stężenie 4,27 IU/mL, klasa 3). Przeprowadzono otwartą trzydniową prowokację arachidami, w trakcie której istotnie zaostrzyły się dolegliwości brzuszne oraz wystąpiła biegunka. Wobec nieskuteczności dotychczas stosowanej diety bezmlecznej i bezglutenowej zaproponowano wyłączenie z jadłospisu tylko orzechów ziemnych i produktów spożywczych z ich domieszką. Bóle brzucha ustąpiły całkowicie. Podczas dwuletniej obsewacji w Poradni Gastroenterologicznej opisana chora z alergią poliwalentną wymagała w okresie wiosennym leczenia przeciwalergicznego w oparciu o cetirizynę (Zyrtec). Cztery kilkudniowe epizody nawrotów bólów brzucha były związane przyczynowo ze spożyciem wyrobów cukierniczych zawierających mączkę arachidową.
Omówienie
Alergia na orzechy ziemne jest coraz częściej rozpoz-nawanym problemem zdrowotnym. Zagadnienia epidemiologiczne i diagnostyczne były ostatnio omawiane na łamach Medycyny Rodzinnej (1). W piśmiennictwie nieustannie pojawiają się doniesienia na temat wzrastającej częstości występowania uczulenia na arachidy, które współtowarzyszy wzrostowi zapadalności na choroby atopowe. W Szwecji, gdzie spożycie orzeszków jest stosunkowo niskie (ok. 0,8 kg/rok/osobę) obserwowano w ostatnich latach zwiększenie częstości występowania uczulenia na arachidy (2). Wysokie stężenia reagin dla orzechów wykazują ścisły związek z obecnością objawów klinicznych u młodych osób. U pacjentów z niskimi stężeniami reagin (klasa 1 i 2) mogą również występować dolegliwości po spożyciu produktów spożywczych zawierających arachidy (2). Zasady terapii chorych z alergią na orzeszki ziemne są bardzo proste – bezwzględne stosowanie diety eliminacyjnej. W praktyce trudne jest unikanie spożycia mączki arachidowej, która bywa dodawana do wielu produktów spożywczych i często nie jest to deklarowane przez producentów. Z badań przeprowadzonych przez Kantonalny Urząd Kontroli Żywności w Zurychu wynikło, że aż 19 z 47 szwajcarskich wyrobów spożywczych nie zawierających, w świetle składu podanego na opakowaniu, mączki arachidowej posiadało domieszkę omawianego alergenu (od 50 mg/kg do 10 g/kg) (3). W Polsce nie przeprowadzono dotychczas badań epidemiologicznych dotyczących występowania alergii na arachidy oraz badań analitycznych oceniających niedeklarowane stosowanie mączki arachidowej przez producentów żywności.
Piśmiennictwo
1. Hozyasz K.: Orzeszki ziemne – od przekąski do alergii. Medycyna Rodzinna 2001, 4(1):20-22. 2. van Odijk J. et al: Specific IgE antibodies to peanut in western Sweden – has the occurrence of peanut allergy increased without an increase in consumption?. Allergy 2001, 56:573-577. 3. Schäppi G.F. et al.: Hidden peanut allergens detected in various foods: findings and legal measures. Allergy 2001, 56:1216-1220.
Medycyna Rodzinna 2/2002
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna