Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 2/2002, s. 66-67
Andrzej Nowakowski
Z praktyki lekarza rodzinnego
From family doctor practice
z II Katedry i Kliniki Endokrynologii Akademii Medycznej w Lublinie
Summary
Case report of a patient, who complained of successive recurrences of fever. Physical examination with the support of specialist examinations led to the correct diagnosis of endocarditis.
Key words: fever, endocarditis.
Kilka dni temu zgłosił się do mnie 58-letni mężczyz-na, pracownik naukowy naszej uczelni zaniepokojony utrzymującymi od 3 miesięcy i powtarzającymi się epizodami stanów gorączkowych. Początek dolegliwości był związany z objawami, jak przypuszczano, infekcji wirusowej (uczucie rozbicia, bóle mięśni, katar), którą potraktowano początkowo salicylanami i preparatami witaminowymi. Wobec braku poprawy stanu zdrowia, po kilku dniach takiego leczenia i pojawienia się gorączki sięgającej do 38,6°C, zastosowano antybiotyk (doksycylinę) w typowy sposób (2 x 0,1m, przez pierwsze 2 dni potem 1 x 0,1) z dobrym skutkiem. Jednakże, po około 14 dniach od ustąpienia objawów ponownie wystąpiła gorączka sięgająca 38,6°C-38,8°C.
Pacjent, poza uczuciem gorąca, nie zgłaszał żadnych innych objawów, nie miał dreszczy ani dolegliwości subiektywnych mogących wskazywać na źródło temperatury. Ponownie zgłosił się do swojego lekarza rodzinnego, który zalecił wykonanie badań dodatkowych: zdjęcie zatok, klatki piersiowej oraz morfologii krwi i OB. W wykonanych badaniach dodatkowych stwierdzono leukocytozę sięgającą ponad 12,0 G/l z granulocytozą bez innych zmian w morfologii krwi oraz podwyższone OB 75. Nie stwierdzono zmian w innych badaniach dodatkowych (próby wątrobowe, elektrolity, analiza moczu), jak również w wykonanych badaniach radiologicznych klatki piersiowej i zatok, a także w wykonanym wówczas badaniu echokardiograficznym.
W ciągu następnych tygodni pacjent ponownie obserwował kolejne nawroty gorączki z temperaturą nie przekraczającą 38,8°C i szybko ustępującą po zastosowanym leczeniu. W czasie kolejnych rzutów temperatury stosowano w leczeniu kolejno biseptol, ceclor i amoksycylinę obserwując krótkotrwałe poprawy ze spadkiem gorączki, a następnie ponownym jej nawrotem.
W chwili naszego spotkania pacjent nie odczuwał żadnych dolegliwości subiektywnych, ale zaniepokojony powtarzającymi się rzutami gorączki prosił o skierowanie na badania diagnostyczne.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Medycyna Rodzinna 2/2002
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna