Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Medycyna Rodzinna 3-4/2002, s. 116
Krystyna Knypl
Zakażenie wirusem opryszczki zwykłej u dorosłych
Herpes simplex infection in adulthood
Specjalista European Society of Hypertension
Summary
Desribed case illustrates atypical or intensive complaints connected with herpes simplex infection.
Zakażenie wirusem opryszczki zwykłej rzadko jest przyczyną zasięgania porady w gabinecie lekarza rodzinnego. Pacjenci mogą zgłaszać się w przypadku nietypowych lub nasilonych dolegliwości związanych z zakażeniem wirusem opryszczki zwykłej. Zagadnienie to ilustruje niżej przedstawiony przypadek.
25-letni mężczyzna, z zawodu mechanik, zgłosił się z prośbą o poradę lekarską w związku z bólami i zawrotami głowy. Ponadto pacjent sam zauważył powiększenie jednego z węzłów chłonnych w obrębie szyi oraz jednego węzła chłonnego przyusznego. Badaniem przedmiotowym stwierdzono: migdałki zaczerwienione, powiększone oraz rozpulchnione. Temperatura ciała 36,8°C. Skóra czysta, bez zmian o typie wysypki. Jedynie na granicy skóry twarzy oraz lewego przewodu nosowego przysychający strupek nieprzekraczający 3 mm. Brzuch miękki, niebolesny. Wątroba i śledziona niepowiększone. Ciśnienie krwi 110/70 mmHg. Czynność serca miarowa 72/min.
Z uwagi na powiększony węzeł chłonny oraz jego lokalizację brano pod uwagę w rozpoznaniu różnicowym mononukleozę zakaźną oraz infekcję wirusem opryszczki zwykłej z odczynem węzłowym. W celu ustalenia ostatecznego rozpoznania zalecono badanie morfologiczne krwi obwodowej z rozmazem oraz wizytę kontrolną następnego dnia. Otrzymany wynik badania morfologicznego krwi obwodowej przedstawiał się następująco: erytrocyty 5,23 mln; leukocyty 8,4 tys.; hemoglobina 16,2 g; hematokryt 49,7%; płytki 142 tys. Rozmaz: pałeczkowate 1%, segmentowane 70%, kwasochłonne 4%, limfocyty 23%, monocyty 2%.
W badaniu przedmiotowym, w porównaniu do dnia poprzedniego, stwierdzono powiększenie się wykwitu na skórze twarzy. Nie stwierdzono natomiast powiększenia innych węzłów chłonnych.
Taki wynik badania morfologicznego krwi obwodowej, a także obraz wykwitu na skórze twarzy pozwolił na postawienie rozpoznania: zakażenie wirusem opryszczki zwykłej z odczynem węzłowym.
Zlecono aciclovir (heviran) 5 x 0,2 g doustnie oraz maści miejscowo w postaci kremu (virolex). Na kontrolnej wizycie po 7 dniach pacjent nie zgłaszał żadnych dolegliwości, nie stwierdzono powiększenia węzłów chłonnych w obrębie szyi ani to wykwitów na skórze twarzy.
W przebiegu klinicznym przedstawionego przypadku zakażenia wirusem opryszczki zwykłej zwraca uwagę reakcja ogólna w postaci bólów głowy, ogólnego złego samopoczucia oraz powiększonych węzłów chłonnych.
Opryszczka jest chorobą zakaźną wywoływaną przez wirusa opryszczki zwykłej HVS. Wirus HVS-1 wywołuje opryszczkę wargową oraz zapalenie rogówki. Natomiast wirus HVS-2 wywołuje opryszczkę w obrębie narządów płciowych. Pierwsze zakażenie wirusem HVS-1 następuje zwykle w dzieciństwie. Niemowlęta do 6 miesiąca są chronione przez przeciwciała matki. Infekcja wirusem HVS-2 następuje zwykle po rozpoczęciu życia płciowego, a zmiany opryszczkowe zlokalizowane są na narządach płciowych. Najczęstsza lokalizacja zmian opryszczkowych w następstwie zakażenia wirusem HVS-1 to czerwień wargowa lub śluzówki jamy ustnej. Należy pamiętać, że zmiany opryszczkowe mogą być również zlokalizowane na skórze twarzy (jak to miało miejsce w opisanym przypadku), tułowiu i kończynach dolnych. Opryszczka goi się po 6-10 dniach. Nawroty występują po nasłonecznieniu, miesiączce, stresie, oziębieniu organizmu, osłabieniu odporności lub leczeniu immunosupresyjnym.
W opisywanym przypadku czynnikiem, który prawdopodobnie wpłynął na nawrót zakażenia był stres (zagrożenie utratą pracy). Z uwagi na powszechność występowania tego stresogennego czynnika należy brać go często pod uwagę.
Medycyna Rodzinna 3-4/2002
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna